Augstsprieguma
tīkls Latvijas Pārvades Sistēmas Operators

AS „Augstsprieguma tīkls” ir neatkarīgs Pārvades Sistēmas Operators

AS „Augstsprieguma tīkls” veic pārvades sistēmas operatīvo vadību

AS „Augstsprieguma tīkls” nodrošina drošu, stabilu, elektroenerģijas pārvadi

Akciju sabiedrība „Augstsprieguma tīkls” ir neatkarīgs Latvijas Pārvades Sistēmas Operators, kurš nodrošina pārvades tīkla darbības un Latvijas elektroenerģijas sistēmas elektroapgādes drošumu, sniedz pārvades pakalpojumu, balstoties uz publicētiem pārvades pakalpojuma tarifiem, nodrošina brīvu trešās puses pieeju pārvades tīklam, veic pārvades sistēmas operatīvo vadību un nodrošina drošu, stabilu, elektroenerģijas pārvadi.