Drukāt

Ietekmes uz vidi novērtējums

1. Elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 1. posms Grobiņa – Ventspils – Dundaga

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „firma L4”, adrese: Jelgavas iela 90, LV-1004, tālr. 67500180, http://www.l4.lv/

Atbilstoši likumam "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" un Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) 2010. gada 16.augustā izdotajam atzinumam par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) darba ziņojumu, SIA "Firma L4" ir izstrādājusi IVN noslēguma ziņojumu „Ietekmes uz vidi novērtējums elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 1. posma rekonstrukcijai” un 2011. gada 17. janvārī bija saņemts pozitīvs VPVB atzinums par IVN noslēguma ziņojumu.

Ar Kurzemes loka 1.posma IVN noslēguma ziņojuma, tā kopsavilkumu un atzinumu var iepazīties šeit:

2. Elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 2.posms Dundaga – Tume

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, adrese: Skolas iela 10-8, Rīga, LV-1010, tālr. 67242411, www.environment.lv

Atbilstoši likumam "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" un VPVB 2010. gada 8.augustā izdotajam lēmumam par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) darba ziņojumu, SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” ir izstrādājusi IVN noslēguma ziņojumu „Ietekmes uz vidi novērtējums elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 2. posma rekonstrukcijai” un 2011. gada 16. decembrī ir saņemts pozitīvs VPVB atzinums par IVN noslēguma ziņojumu.

Ar Kurzemes loka 2.posma IVN noslēguma ziņojuma, tā kopsavilkumu un atzinumu var iepazīties šeit:

3. Elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 3.posms Tume – Rīga

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, adrese: Skolas iela 10-8, Rīga, LV-1010, tālr. 67242411, www.environment.lv

Atbilstoši likumam "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" un VPVB 2011. gada 1.martā izdotajam lēmumam par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) darba ziņojumu, SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” ir izstrādājusi IVN noslēguma ziņojumu „Ietekmes uz vidi novērtējums elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 3. posma rekonstrukcijai” un 2013. gada 1.augustā bija saņemts pozitīvs VPVB atzinums par IVN noslēguma ziņojumu.

Ar Kurzemes loka 3.posma IVN noslēguma ziņojuma, tā kopsavilkumu un atzinumu var iepazīties šeit:

Hidrologa slēdziens par elektropārvades līnijas trases ierīkošanas iespējām caur Ķemeru-Jaunķemeru sulfīdus saturošo pazemes ūdeņu atradnes teritoriju.

4. Elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējuma kopsavilkums.