Drukāt

Balansēšana

Balansēšana — organizēts process faktiska līdzsvara nodrošināšanai starp elektroenerģijas patēriņu un ražošanu elektroenerģijas sistēmā.

Balansēšanas elektroenerģija – elektroenerģija, ko pārvades sistēmas operators (PSO) ir nopircis no tirgotāja (lietotāja) vai pārdevis tirgotājam (lietotājam) ar mērķi nodrošināt tā elektroenerģijas balansu tirdzniecības intervālā. PSO pārdod elektroenerģiju tirgotājam, lai segtu tā elektroenerģijas iztrūkumu tirdzniecības intervālā un iepērk no tirgotāja elektroenerģijas pārpalikumu, lai kompensētu elektroenerģijas pārpalikumu tirdzniecības intervālā.

Balansēšanas pakalpojums – balansēšanas elektroenerģijas iepirkšana un pārdošana, elektroenerģijas balansa aprēķinu un norēķinu veikšana.

Latvijā balansēšanu nodrošina PSO, izmantojot savā elektroenerģijas sistēmā esošās jaudas rezerves un noslēgtos līgumus ar Igaunijas un Lietuvas PSO, kā arī ar ārējo balansējošās elektroenerģijas pircēju/pārdevēju. Līgumos paredzēti sekojoši principi un nosacījumi:

  • Elektroenerģijas pārpalikuma/iztrūkuma (turpmāk – nebalanss) daļu Igaunijas, Latvijas, Lietuvas elektroenerģijas sistēmās, kuru iespējams novērst (kompensēt) Baltijas koordinētā balansēšanas apgabala (turpmāk, atbilstoši Eiropas TK terminoloģijai – Baltijas CoBA) ietvaros (Netted imbalance), Baltijas PSO savstarpēji iepērk/pārdod.
  • Nebalansa daļu, kuru nav iespējams novērst (kompensēt) Baltijas CoBA ietvaros, iepērkot/pārdodot nebalansa elektroenerģiju starp Baltijas PSO (Not netted imbalance), Baltijas PSO kopīgi iepērk no/pārdod elektroenerģijas sistēmas balansēšanas pakalpojumu sniedzējam (turpmāk – OBP) – Krievijas tirgotāja OAO "INTER RAO JES" deleģētajai sabiedrībai AB "INTER RAO Lietuva".
  • Balansējošā elektroenerģija starp Baltijas PSO (Netted imbalance) tirdzniecības intervālā tiek iepirkta/pārdota par vidējo aritmētisko cenu starp Nord Pool Spot (turpmāk – NPS) elektroenerģijas biržas cenām Igaunijas, Latvijas un Lietuvas tirdzniecības apgabalos atbilstošajā tirdzniecības intervālā.
  • Balansējošā elektroenerģija (Not Netted imbalance) tirdzniecības intervālā  tiek pirkta no/pārdota OBP par OBP noteiktajām cenām atbilstošajā tirdzniecības intervālā. Balansējošās elektroenerģijas (Not Netted imbalance)  iepirkšanas/pārdošanas cenas balstītas uz Krievijas elektroenerģijas tirgus cenu, infrastruktūras maksājumu, jaudas maksājumu, tranzīta maksājumu un citām OBP pamatotām izmaksām.
  • Savstarpējos aktus Baltijas CoBA ietvaros, cenu aprēķinu un norēķinus par balansējošo elektroenerģiju (Not Netted imbalance) ar OBP veic rotācijas kārtībā viens no Baltijas PSO.

AS „Augstsprieguma tīkls” sniedz balansēšanas pakalpojumu lietotājiem, elektroenerģijas ražotājiem un elektroenerģijas tirgotājiem. AS „Augstsprieguma tīkls” slēdz līgumu ar katru elektroenerģijas ražotāju un lietotāju, kuri ir pieslēgti pārvades tīklam, un katru elektroenerģijas tirgotāju, kas nodarbojas ar pārrobežu tirdzniecību vai nodrošina balansēšanu ražotājiem vai lietotājiem, kas ir tirgus dalībnieki, par balansēšanas pakalpojuma sniegšanu pārvades tīklā ievadītās un patērētās elektroenerģijas līdzsvara nodrošināšanu jebkurā laika intervālā. PSO saskaņā ar Tīkla kodeksu veic balansēšanas aprēķinus atklāti un nediskriminējoši attiecībā uz visiem balansēšanas pakalpojuma saņēmējiem. Lietotājiem un ražotājiem, kuri ir tirgus dalībnieki, un elektroenerģijas tirgotājiem ir pienākums apmaksāt balansēšanas pakalpojumu, kura apjoms tiek noteikts, balstoties uz PSO datiem. 

Atbilstoši Tīkla kodeksam, mēneša balansēšanas cenas tiek aprēķinātas atbilstoši balansēšanas elektroenerģijas cenas aprēķina metodikai un tiek publicētas katram tirdzniecības intervālam ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 15. datumam.

Balansēšanas elektroenerģijas cenas aprēķina metodika.

Balansēšanas elektroenerģijas cenas lietotājiem

Adobe Acrobat formātā:

2017.gads Novembris 
2017.gads Oktobris 
2017.gads Septembris 
2017.gads Augusts 
2017.gads Jūlijs 
2017.gads Jūnijs 
2017.gads Maijs 
2017.gads Aprīlis 
2017.gads Marts 
2017.gads Februāris 
2017.gads Janvāris 


2016.gads Decembris 
2016.gads Novembris 
2016.gads Oktobris 
2016.gads Septembris 
2016.gads  Augusts 
2016.gads  Jūlijs 
2016.gads  Jūnijs 
2016.gads  Maijs 
2016.gads  Aprīlis 

2016.gads  Marts 

2016.gads  Februāris 
2016.gads  Janvāris 

2015.gads  Decembris 
2015.gads  Novembris 
2015.gads  Oktobris 
2015.gads  Septembris 
2015.gads  Augusts 
2015.gads  Jūlijs 
  2015.gads  Jūnijs 
2015.gads  Maijs 

2015.gads  Aprīlis 
2015.gads  Marts 
2015.gads  Februāris 
2015.gads  Janvāris 


2014.gads  Decembris 
2014.gads  Novembris 
2014.gads  Oktobris 

2014.gads  Septembris 
2014.gads  Augusts 
2014.gads  Jūlijs 
2014.gads  Jūnijs 
2014.gads  Maijs 
2014.gads  Aprīlis 
2014.gads  Marts
2014.gads  Februāris
2014.gads  Janvāris


2013.gads Decembris
 2013.gads Novembris
2013.gads Oktobris
2013.gads Septembris
2013.gads Augusts
2013.gads Jūlijs
2013.gads Jūnijs
2013.gads,Maijs
2013.gads,Aprīls
2012.gads, Marts
2013.gads Februāris
2013.gads Janvāris


2012.gads,decembris
2012.gads,novembris
2012.gads,oktobris
2012.gads,septembris
2012.gads, augusts
2012.gads, jūlijs
2012.gads, jūnijs
2012.gads, maijs
2012.gads, aprīlis
2012.gads, marts
2012.gads, februāris
2012.gads, janvāris

2011.gads, decembris
2011.gads, novembris
2011.gads, oktobris
2011.gads, septembris
2011.gads, augusts

2011.gads, jūlijs 
2011.gads, jūnijs
2011.gads, maijs
2011.gads, aprīlis
2011.gads, marts
2011.gads, februāris
2011.gads, janvaris


2010.gads, decembris
2010.gads, novembris
2010.gads, oktobris
2010.gads, septembris
2010.gads, augusts
2010.gads, jūlijs
2010.gads, jūnijs
2010.gads, maijs
2010.gads, aprīlis
2010.gads, marts
2010.gads, februāris
2010.gads, janvāris

Excel formātā:

2017.gads Novembris 
2017.gads Oktobris 
2017.gadsSeptembris
2017.gads Augusts
2017.gads Jūlijs
2017.gads Jūnijs
2017.gads Maijs
2017.gads Aprīlis
2017.gads Marts
2017.gads Februāris

2017.gads Janvāris


2016.gads Decembris
2016.gads Novembris
2016.gads Okbris
2016.gads Septembris
2016.gads Augusts
2016.gads Jūlijs
2016.gads Jūnijs
2016.gads Maijs
2016.gads Aprīlis

2016.gads Marts

2016.gads Februāris
2016.gads Janvāris


2015.gads Decembris 
2015.gads Novembris 
2015.gads Oktobris
 
2015.gads Septembris
 
2015.gads Augusts
 
2015.gads Jūlijs 
2015.gads Jūnijs 
2015.gads
 Maijs

2015.gads Aprīlis
2015.gads Februāris
2015.gads Janvāris

2015.gads Marts


2014.gads Decembris
2014.gads Novembris
2014.gads
 Oktobris
2014.gads Septembris
2014.gads
 Augusts
2014.gads
 Jūlijs
2014.gads Jūnijs
 2014.gads Maijs
2014.gads Aprīlis
2014.gads Marts
 2014.gads Februāris

2014.gads Janvāris


2013.gads Decembris

2013.gads Novembris
2013.gads Oktobris

2013.gads Septembris
2013.gads Augusts
2013.gads,Jūlijs
2013.gads,Jūnijs
2013.gads,Maijs
2013.gads,Aprīls
2013.gads,Marts
2013.gads,Februāris
2013.gads,Janvāris
  

2012.gads,decembris
2012.gads, novembris
2012.gads, oktobris
2012.gads, septembris
2012.gads,  augusts 
2012.gads, jūlijs  
2012.gads, jūnijs
2012.gads, maijs  
2012.gads, aprīlis
2012.gads, marts
2012.gads, februāris
2012.gads, janvāris

2011.gads, decembris
2011.gads, novembris
2011.gads, oktobris
2011.gads, septembris
2011.gads, augusts
2011.gads, jūlijs
2011.gads, jūnijs
2011.gads, maijs
2011.gads, aprīlis
2011.gads, marts
2011.gads, februāris
 2011.gads, janvāris

2010.gads, decembris
2010.gads, novembris
2010.gads, oktobris
2010.gads, septembris
2010.gads, augusts
2010.gads, jūlijs
2010.gads, jūnijs
2010.gads, maijs
2010.gads, aprīlis
2010.gads, marts
2010.gads, februāris
2010.gads, janvāris