Drukāt

Starpvalstu šķērsgriezumu caurlaides spējas

Ņemot vērā ENTSO-E Datu Pārredzamības Platformas (https://transparency.entsoe.eu) ieviešanu ar 2015.gada 5.janvāri, ir pārtraukta dublējošo datu publicēšanu AST tīmekļa vietnē (no 13.03.2015). Iepriekš publicētā informācija tiks saglabāta arhīvā trīs gadus (līdz 01.03.2018). Caurlaides spēju datus varat aplūkot arī Nord Pool Spot tīmekļa vietnē (www.nordpoolspot.com)

NTC - Neto pārvades jauda („Net Transfer Capacity”)

ATC - Pieejamā caurlaides spēja elektroenerģijas tirgum („Available Transfer Capacity”)

No: Līdz:
Jūs esat izvēlējies atlasīt pārāk daudz punktu.
Gaida datus...
XLS

* Šķērsgriezumos starp Latviju,Igauniju un Krieviju caurlaides spējas elektroenerģijas tirgum vērtība tiek pieņemta pēc mazākās vērtības ko publicē Latvijas un Igaunijas pārvades sistēmas operatori.

I - elektrotīkla elementa atslēgums Latvijas elektrotīklā

II - elektrotīkla elementa atslēgums Igaunijas elektrotīklā

III - elektrotīkla elementa atslēgums Krievijas elektrotīklā

IV - elektrotīkla elementa atslēgums starp Igauniju, Krieviju un Latviju

V - elektrotīkla elementa atslēgums Lietuvas elektrotīklā

VI - elektrotīkla elementa atslēgums starp Latviju un Lietuvu

VII - elektriskā režīma drošuma nosacījuma dēļ