Drukāt

Baltijas elektroenerģijas tirgus attīstība

Šā gada 29.septembrī Baltijas valstu un Polijas pārvades sistēmas operatori – Lietuvas “Litgrid”, Latvijas AS “Augstsprieguma tīkls” un Igaunijas “Elering”, kā arī Polijas “Polskie Sieci Elektroenergetyczne” tikās...

29.09.2017.

Lasīt tālāk

AS “Augstsprieguma tīkls” kopā ar pārējiem Baltijas jaudas aprēķina reģiona elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoriem izsludina sabiedrisko apspriešanu metodikas projektam par jaudas aprēķināšanu tekošai un nākamajai dienai Baltijas jaudas aprēķina...

11.08.2017.

Lasīt tālāk

Viens no Eiropas elektroenerģijas tirgus attīstības dokumentiem - Elektroenerģijas Balansēšanas vadlīniju projekts nosaka noteiktus uzdevumus un termiņus Eiropas platformas izveidošanai apmaiņai ar balansēšanas elektroenerģiju no frekvences atjaunošanas rezervēm ar...

18.07.2017.

Lasīt tālāk

Baltijas nebalansa norēķinu modelī, kas stāsies spēkā ar 2018.gada 1.janvāri, ir veiktas korekcijas, lai to piemērotu patlaban spēka esošajiem normatīvajiem aktiem visās trīs Baltijas valstīs, vienlaikus strādājot pie normatīvo aktu izmaiņām, lai tie atbilstu modeļa sākotnējai...

12.07.2017.

Lasīt tālāk

AS „Augstsprieguma tīkls” un citi PSO Baltijas jaudas aprēķināšanas reģionā saskaņā ar Komisijas Regulas 2015/1222 (2015.gada 24.jūlijs), ar ko izveido jaudas piešķiršanas un pārslodzes vadības vadlīnijas, 44.pantu, sāk sabiedrisku apspriešanu,...

05.04.2017.

Lasīt tālāk

Nord Pool un AS "Augstsprieguma tīkls" kopš 2017.gada 11.janvāra realizē pilotprojektu ar īsāku tekošās dienas starpzonu tirgus slēgšanas laiku (30 minūtes pirms piegādes stundas) tirdzniecībai Tekošās dienas tirgū. Pilotprojekts tiek īstenots kopā ar...

30.03.2017.

Lasīt tālāk

Pēc sabiedriskās apspriešanas par saskaņotu Baltijas nebalansa norēķinu modeli, Baltijas pārvades sistēmas operatori Elering AS (Elering), AS Augstsprieguma tīkls (AST) un Litgrid AB (Litgrid) (turpmāk - Baltijas PSO) ir vienojušies par nebalansa norēķinu modeļa...

17.02.2017.

Lasīt tālāk

Saskaņā ar 2016.gada 26.septembra Komisijas Regulas (ES) 2016/1719, ar ko izveido nākotnes jaudas piešķiršanas vadlīnijas (turpmāk – Regula 2016/1719) 6.pantu, ENTSO-E izsludina sabiedrisko apspriešanu par Eiropas Savienības Saskaņoto nākotnes jaudas sadales...

19.01.2017.

Lasīt tālāk

No. 2016.gada 1.novembra Igaunijas, Latvijas un Lietuvas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatori ievieš standarta manuālās aktivizēšanas frekvences atjaunošanas rezervju (manual frequency restoration reserve – mFRR) produktu balansēšanas enerģijas...

31.10.2016.

Lasīt tālāk

Baltijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoru (PSO) Elering, Augstsprieguma tīkls un Litgrid organizētā sabiedriskā apspriešana par balansēšanas tirgus elementu harmonizēšanu Baltijas valstīs ilga no 27. jūnija līdz 15.augustam un tās mērķis bija saņemt komentārus...

10.10.2016.

Lasīt tālāk