Drukāt

Enerģijas identifikācijas kodi (EIK)

Lai palielinātu ES dalībvalstu optimizētu informācijas apmaiņas procesu starp elektroenerģijas tirgus dalībniekiem, ES ir izveidota vienota un efektīva elektronisko datu apmaiņas (EDA) sistēma. Visiem elektroenerģijas tirgus dalībniekiem (ražotājiem, tirgotājiem un patērētājiem) ir iespēja darboties dažādās tirgus zonās, tāpēc pārvades sistēmas operatori (PSO), lai nodrošinātu komunikāciju starp visiem tirgus dalībniekiem izmanto elektronisko datu apmaiņas sistēmu. Visām ES dalībvalstīm enerģijas identifikācijas koda (EIK) piešķiršanas mērķis ir vienādsorganizēt datu apmaiņu iekšējā elektroenerģijas tirgū.

EIK jābūt unikālam un pietiekami drošam. EIK piešķir izsniegšanas ofiss (centrālais vai vietējais). ENTSO-E ir centrālā EIK piešķiršanas ofisa statuss, bet AS „Augstsprieguma tīkls” ir saņēmis no ENTSO-E vietējā EIK izsniegšanas ofisa statusu, kas atļauj piešķirt EIK tikai elektroenerģijas tirgus dalībniekiem. AS „Augstsprieguma tīkls” vietēja izsniegšanas ofisa kods ir 43. Tas nozīmē, ka visiem tirgus dalībniekiem EIK Latvijas teritorijā sākas ar ciparu 43.
Enerģijas identifikācijas kods (EIK) nedod tiesības bez licences vai atļaujas nodarboties ar enerģijas (elektrību vai gāzi) tirdzniecību. EIK tiek piešķirts noteiktu objektu identifikācijai (dalībnieks, tirdzniecības apgabals, uzskaites punkts, līnija, u.t.t.). EIK ir tikai kodēšanas shēma, kuru izmanto elektronisko datu apmaiņai.

EIK kodu piešķiršanas sistēma

Enerģijas identifikācijas kodu (EIK) sistēma ir balstīta uz fiksēta garuma burtu un ciparu koda. EIK kods sastāv no 16 simboliem un satur informāciju par EIK izdevējiestādi un informāciju par identificējamo objektu.

Vairāk informācijas par EIK piešķiršanas procedūru var atrast šeit.

AS „Augstsprieguma tīkls” piešķirtie EIC kodi

Latvijas tirgus dalībniekiem, kas vēlas dabūt enerģijas identifikācijas kodu (EIK) nepieciešams aizpildīt pieprasījuma pieteikuma veidlapu. AS "Augstsprieguma tīkls” izskatīs pieteikumu un sniegs atbildi 3 nedēļu laikā.

Vairāk informācijas par EIK kodiem Jūs varat uzzināt, kontaktējoties ar mums pa e-pastu lio@ast.lv.