Drukāt

Elektroenerģijas Sistēmas Lietošanas un Balansēšanas pakalpojums Tirgotājiem

Latvijas Republikas „Elektroenerģijas tirgus likums” paredz, ka elektroenerģijas tirgū tā dalībnieki: Pārvades sistēmas operators (PSO) un Elektroenerģijas Tirgotāji, savstarpējus darījumus veic saskaņā ar rakstveidā noslēgtiem līgumiem.

Sistēmas Lietošanas un Balansēšanas pakalpojums elektroenerģijas Tirgotājiem ir pakalpojums, ar kuru no vienas puses PSO nodrošina katra Tirgotāja elektroenerģijas bilanci reālā laikā un no otras puses katrs tirgotājs nes finansiālu atbildību pret PSO par novirzēm no savas bilances katrā tirdzniecības intervālā.

Tipveida „Sistēmas Lietošanas un Balansēšanas līgums”

Tirgotājs iesniedz PSO elektroenerģijas tirdzniecības darījumu plānus ar elektroniskā pasta starpniecību par katru tirdzniecības intervālu diennaktij, mēnesim, gadam, saskaņā ar Tipveida datu apmaiņas formu.

Slēdzot līgumu ar konkrētu elektroenerģijas Tirgotāju, pusēm savstarpēji vienojoties, var tikt izmainīti atsevišķi līguma nosacījumi.

Jauniem elektroenerģijas Tirgotājiem, slēdzot Sistēmas Lietošanas un Balansēšanas līgumu tiek piešķirts Enerģijas Identifikācijas Kods (EIK), kas paredzēts datu apmaiņai iekšējā elektroenerģijas tirgū. Vairāk par EIK var atrast šeit.