Drukāt

Pieslēgumu ierīkošanas un atļautās slodzes izmaiņas

 

N.p.k. Pieprasītāja nosaukums Atļautā maksimālā slodze lietotājiem vai uzstādītā jauda ražotājiem,
(MVA)
Vieta pārvades sistēmā
(līnija, apakšstacija)
Tehniskie noteikumi (TN) derīgi līdz
(datums)
Pieslēguma ierīkošanas vai atļautās slodzes izmaiņu statuss
1. AS "Sadales tīkls" 25 LNr.212 "Anderjsala - Vairogs" jaunas apakšstacijas "Skanste" izbūve 13.01.2014 Būvniecība
2. AS "Sadales tīkls" 25 LNr.242,,Bišuciems- Mārupe jaunas apakšstacijas "Stīpnieki" izbūve 14.06.2014 Būvniecība
3. AS "Sadales tīkls" 10 LNr.151 „TumeBrocēni 330” jaunas apakštacijas "Skrunda" izbūve 17.06.2017 Noslēgta vienošanās
4. AS "Sadales tīkls" 10 LN.121 "Aizkraukle - Pļaviņas" jaunas apakšstacijas "Koknese" izbūve 20.03.2016 Pieņemts ekspluatācijā
5. SIA "ENERGO WIND" 117 LNr.324 "Grobiņa - Klaipēda" jaunas apakšstacijas "Dunika" izbūve 22.09.2019 Nosūtīti TN
6. SIA "ENERCOM" 50 Apakšstacija Nr.162 „Dundaga”, viens 110kV pievienojums 17.03.2018 Nosūtīti TN
7. SIA "TCK" 59.8 Apakšstacija Nr.160 „Ventspils”, viens 110kV pievienojums 15.06.2016 Projektēšana
8. SIA "Kronospan Rīga" 25 Apakšstacija "Bolderāja 2", divi 110kV pievienojumi 29.06.2018 Nosūtīti TN
9. SIA "BB Partneris" 60 LNr.167 „Priekule - Kūmas” jaunas apakšstacijas "Audari" izbūve 22.06.2018 Projektēšanas uzdevuma izstrāde
10. SIA "ENCOM" 79.2 LNr.175 „Aloja - Valmiera” jaunas apakšstacijas "Matīši" izbūve 10.10.2018 Nosūtīti TN
11. AS "Sadales tīkls" 64 Atļautās slodzes izmaiņas apakšstacijā "Bolderāja II", trešā transformatora pievienojuma izbūve 24.07.2016 Būvniecība
12. AS "Sadales tīkls" 25 Atļautās slodzes izmaiņas apakšstacijā "Tēraudlietuve". 31.12.2017 Nosūtīti TN
13. AS "Sadales tīkls" 40 Atļautās slodzes izmaiņas apakšstacijā "Daugavpils" 23.12.2017 Nosūtīti TN
14. AS "Sadales tīkls" 32 Atļautās slodzes izmaiņas apakšstacijā "Latgale" 20.05.2017 Projektēšana
15. AS "Sadales tīkls" 63 Atļautās slodzes izmaiņas apakšstacijā "Jāņciems" 06.05.2017 Projektēšana
16. AS "Sadales tīkls" 10 Atļautās slodzes izmaiņas apakšstacijā "Lizums" 07.11.2017 Noslēgta vienošanās
17. AS "Sadales tīkls" 25 Atļautās slodzes izmaiņas apakšstacijā "Mīlgrāvis" 22.02.2018 Nosūtīti TN
18. AS "Latvijas finieris" 16 Apakšstacija "Bolderāja 2", divi 110kV pievienojumi 01.06.2018 Nosūtīti TN
19. SIA "Rapsoil" 57.45 LNr.668 „Zaļā birze - Lauma jaunas apakšstacijas izbūve 28.07.2019 Nosūtīti TN
20. AS "PATA Saldus" 10 LNr.151 "Brocēni - Tume" jaunas apakšstacijas "Saldus" izbūve 30.08.2018 Nosūtīti TN
21. SIA "Enercom Plus" 8.25 Apakšstacija Nr.669 "Pope", viens 110kV pievienojums. 6.11.2019 Nosūtīt TN
22. SIA "Velda vējš 5" 45 LNr.167 „Priekule - Kūmas” jaunas apakšstacijas "Velda" izbūve   Saņemts pieteikums

 

Pieslēguma ierīkošanas vai atļautās slodzes izmaiņas realizācijas posmi:

1 Pieteikums no sistēmas lietotāja
2 Tehniskie noteikumi no AST
3 Vienošanās noslēgšana
4 Projektēšanas uzdevums no AST
5 Iepirkumu procedūras
6 Pieslēguma līguma slēgšana
7 Līgumu slēgšana ar iepirkumu uzvarētājiem
8 Projektēšana, iekārtu piegāde un būvniecība
9 Pēc nodošanas ekspluatācijā Sistēmas pakalpojuma līguma noslēgšana