Drukāt

AS “Augstsprieguma tīkls” iegūst sudraba godalgu Ilgtspējas indeksā

02.06.2017.

AS “Augstsprieguma tīkls” ir ierindots starp ilgtspējīgākajiem Latvijas uzņēmumiem, jau otro gadu pēc kārtas iegūstot sudraba godalgu Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta rīkotajā ikgadējā „Ilgtspējas indeksā” novērtējumā.

“Ilgtspējas indekss” jau astoto gadu palīdz Latvijas uzņēmumiem novērtēt savu sniegumu un gūt pārskatu par nepieciešamajiem uzlabojumiem. "Ilgtspējas indekss" ir stratēģisks vadības instruments, kas balstīts uz starptautiski atzītu metodoloģiju, palīdz uzņēmumiem novērtēt savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni piecās jomās - stratēģijā, tirgus attiecībās, darba vidē, vidē un sabiedrībā. Iniciatīvas partneri ir Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts un nacionālā līmeņa sociālie partneri Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība.

Biedrība "Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts" tika izveidota 2011.gada sākumā ar mērķi sekmēt valsts ilgtspējīgu attīstību. Institūta biedri un eksperti ir vadošie konsultāciju uzņēmumi dažādos ilgtspējas aspektos: Cobalt, Estonian, Latvian & Lithuanian Environment, Latvijas Zaļais punkts, McCANN Consulting, Spring Valley un TNS Latvia.