Drukāt

Iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

Dividendes

AS „Augstsprieguma tīkls” dividenžu izmaksu reglamentē Latvijas Republikas „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” un 2009. gada 15. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1471 „Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla izmantošanu”. Par AS „Augstsprieguma tīkls”  peļņas sadali lemj AS „Augstsprieguma tīkls” Akcionāru sapulce.

AS „Augstsprieguma tīkls” valsts budžetā iemaksātās dividendes

Pārskata gads, par kuru iemaksātas dividendes 2011 2012 2013 2014  2015 2016
Dividendes, tūkst. EUR 1088 6621 2486 898 155 300

Nodokļu maksājumi

AS „Augstsprieguma tīkls” veiktie nodokļu maksājumi, tūkst. EUR

Gads, kurā veikta nodokļa samaksa 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Uzņēmuma ienākuma nodoklis   615 2 300 288 38  
Pievienotās vērtības nodoklis 1071 1019 (898) 3 4988 7921
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1235 486 567 559 2803 3196
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 737 290 328 340 1471 1741
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva - 0.3 0.3 0.3 2 2
Nekustamā īpašuma nodoklis 37          
Vieglā transportlīdzekļa nodoklis         13  
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis         10 10
Dabas resursu nodoklis         0.01  
Elektroenerģijas nodoklis         3 3
NODOKĻI KOPĀ 3080 2410 2297 1190 9327 12873