Drukāt

Ziedojumi

AS "Augstsprieguma tīkls" ir pārvades sistēmas operators, kura darbības mērķis ir sniegt elektroenerģijas pārvades pakalpojumus Latvijas teritorijā, un kura darbību regulē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 10.pantu, AS "Augstsprieguma tīkls" nedrīkst dāvināt (ziedot) finanšu līdzekļus un mantu, izņemot Ministru kabineta noteikumos īpaši paredzētus gadījumus.

2016.gadā, saskaņā ar Finanšu ministrijas 2016.gada 29.decembra atļauju, AS ''Augstsprieguma tīkls'' ir veicis ziedojumu 10 000 EUR apmērā Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas Atbalsta fondam.