Drukāt

Energopārvaldības politika

AS „Augstsprieguma tīkls” Energoefektivitātes politikas mērķis ir nepārtraukti uzlabot Sabiedrības energosniegumu, samazinot tehniskos un tehnoloģiskos zudumus, uzlabojot uzņēmuma objektu ekspluatācijas energopatēriņa rādītājus un pilnveidojot uzņēmuma autotransporta iegādes un izmantošanas stratēģiju.

Galvenie principi, kas jāievēro ar uzņēmuma energosniegumu saistīto jautājumu risināšanā, ir:

  • Sabiedrība realizē pārvades iekārtu un objektu rekonstrukcijas un modernizācijas projektus, lai nodrošinātu elektroenerģijas pārvades drošumu un pieprasītos pārvades apjomus, izskatot iespējas optimizēt tehnoloģiskos zudumus;
  • Sabiedrība realizē transformatoru un autotransformatoru nomaiņu projektus, lai nodrošinātu elektroenerģijas pārvades drošumu un pieprasītos pārvades apjomus, izskatot iespējas samazināt tehniskos zudumus;
  • Sabiedrība pastāvīgi uzlabo saimnieciskās darbības un saimniecisko objektu energoefektivitātes rādītājus;
  • Sabiedrība veic energoresursu uzskaiti un analīzi, lai izstrādātu efektīvus energosnieguma uzlabošanas pasākumus;
  • Iespēju robežās, Sabiedrība īsteno iepirkumus, rezultātā iegūtie produkti un/vai pakalpojumi ir energoefektīvi un uzlabo Sabiedrības energosniegumu.