Drukāt

Atalgojuma politika

AS „Augstsprieguma tīkls” darbinieku atalgojums ir atkarīgs no darbinieku izglītības, pieredzes, veicamā darba apjoma, spējām, attieksmes un ieguldījuma AS „Augstsprieguma tīkls”, struktūrvienības un individuālo mērķu sasniegšanā, arī AST darbības rādītājiem.

Atalgojumu veido garantētā daļa (mēneša amatalga, piemaksas, kuras izmaksā saskaņā ar Darba likumu vai Darba koplīgumu u.c. iekšējiem normatīviem dokumentiem, atvaļinājuma pabalsts, garantētie sociālie pabalsti, kurus izmaksā saskaņā ar Darba koplīgumu, iestājoties attiecīgam notikumam un/vai izpildoties attiecīgam nosacījumam, un iemaksas pensiju fondā) un mainīgā daļa (īstermiņa prēmija par darba pienākumu kvalitatīvu izpildi vai gada prēmija par AS „Augstsprieguma tīkls” un individuālo mērķu sasniegšanu, vai neregulāra, individuāla prēmija  par izcilā kvalitātē, pirms noteiktā termiņa veiktu projektu vai papildus veiktu liela apjoma darbu, kas iepriekš nav bijis plānots).