Drukāt

Īpašuma struktūra

Akciju kapitāls

2016. gada 31. decembrī AS „Augstsprieguma tīkls” reģistrētais akciju kapitāls ir EUR 5 691 487 un to veido 5 691 487 parasto akciju ar nominālvērtību EUR 1 katra. Visas AS „Augstsprieguma tīkls” akcijas pieder Latvijas Republikai Finanšu ministrijas personā (100%). Ar 2017.gada 1.septembri pamatkapitāls ir palienāts līdz EUR 5 744 342.

Līdzdalība citās sabiedrībās

Saskaņā ar Ministru Kabineta 2013.gada 14.augusta rīkojumu Nr.370 AS „Augstsprieguma tīkls” līdzdalības īpatsvars AS „Nord Pool" ir 2.0% apmērā.

AS „Augstsprieguma tīkls” līdzdalības īpatsvars AS „Pirmais slēgtais pensiju fonds” ir 1,9%. AS „Augstsprieguma tīkls” ir nominālais akcionārs, jo visus riskus un labumus, kas rodas fonda darbības rezultātā, uzņemas vai iegūst AS „Augstsprieguma tīkls” darbiniekipensiju plāna locekļi.

Sabiedrības nosaukums Atrašanās vieta Uzņēmējdarbības veids AS "Augstsprieguma tīkls" līdzdalības īpatsvars (%)
AS "Nord Pool Spot"* Norvēģija Elektroenerģijas biržas organizēšana 2.0%
AS "Pirmais slēgtais pensiju fonds'' Latvija Pensiju plānu pārvaldīšana 1.9%