Drukāt

Apakšstaciju, autotransformatoru un transformatoru skaits un uzstādītās jaudas uz 2015. gada 1. janvāri

Labākai 330/110 kV apakšstaciju un sadales punktu ekspluatācijai apakšstacijas sadalītas 13 apakšstaciju grupās pēc ģeogrāfiskā izvietojuma: Salaspils, Krustpils, Daugavpils, Viskaļi (Jelgava), Brocēni, Grobiņa, Valmiera, Gulbene, Rēzekne, Sloka, Ventspils, Rīgā – Labā krasta un Kreisā krasta, ar vienu bāzes apakšstaciju katrā grupā.

Augstākais spriegums, kV Apakšstaciju skaits, gab. Autotransformatoru un transformatoru skaits, gab. Uzstādīta jauda, MVA
330 16 25 3825
110 121 246 5102
Kopā 137 271 8927