Drukāt

Elektropārvades līniju garums uz 2016. gada 1. janvāri

330 kV un 110 kV līniju ekspluatācijai līniju dienests sadalīts 6 iecirkņos: Rīgas iecirknis, Krustpils iecirknis, Daugavpils iecirknis, Brocēnu iecirknis, Grobiņas iecirknis un Valmieras iecirknis.

Latvijas energosistēmas 330 kV tīkls ir Baltijas valstu energosistēmas vidus posms starp tās ziemeļu un dienvidu daļām. Visām 330 kV apakšstacijām, izņemot “Daugavpils”, ir divpusēja barošana. 110 kV tīklam ir loku shēma. Lielākā daļa 110 kV apakšstaciju ir ar diviem transformatoriem un ar divpusīgu barošanu.

Elektropārvades līnijas spriegums, kV Garums, km
330 kV gaisvadu līnijas 1346.02
330 kV kabeļu līnijas 13.64
110 kV gaisvadu līnijas 3818.53
110 kV kabeļu līnijas 72.86
Kopā: 5251.05