AST vizītkarte

AS "Augstsprieguma tīkls" ir Latvijas energosistēmas mugurkauls - Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators, kas nodrošina nepārtrauktu, drošu un ilgtspējīgi efektīvu elektroenerģijas pārvadi visā Latvijā.

par_mums.png

+Skaitļi un fakti

skaitlji_fakti_2018.png

+Apbalvojumi

INCSR_Platins_LV.png

AST piedalās Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta rīkotajā ikgadējā “Ilgtspējas indeksā”, 2019. gadā iegūta augstākā iespējamā - Platīna godalga (vērtējums par 2018. gadu). Ik gadus sniegums tiek uzlabots - 2015. gadā AST saņēma Bronzas, 2016. un 2017. gadā – Sudraba novērtējumu un kļuva par ilgtspējas čempionu par straujāko izaugsmi visu indeksa dalībnieku starpā, bet 2018. gadā - Zelta novērtējumu.
Personāla atlases uzņēmuma “CV-Online Latvia” veiktajā aptaujā “TOP darba devējs 2018” AST atzīta par otru populārāko un novērtētāko darba devēju Latvijā starp enerģētikas uzņēmumiem. Topa kopvērtējumā AST ieņēma 13. pozīciju, gada laikā piedzīvojot izaugsmi par 10 vietām.

TOPDD_topofmind_zelts-266x300.png

GD_logo_.jpg

Labklājības ministrija 2018. un 2019. gadā atzinusi AST par Ģimenei draudzīgu komersantu, novērtējot uzņēmuma rūpes un labvēlīgo attieksmi pret darbinieku, to ģimenēm un klientiem.

Valsts ieņēmumu dienests AST atzinis par padziļinātās sadarbības programmas augstākā jeb Zelta līmeņa partneri.

Padziļinātās sadarbības programma ir Valsts ieņēmumu dienesta īstenota sadarbības forma ar nodokļu maksātājiem, kur kritērijiem atbilstošie uzņēmumi tiek atlasīti iekļaušanai un grupēšanai trīs līmeņos – Bronza, Sudrabs, Zelts. Atkarībā no programmas līmeņa, Valsts ieņēmumu dienests tās dalībniekiem nodrošina dažādas priekšrocības.

vid_padzilinatas_sadarbibas_logo_zelts_horizontals_rgb.png

Buvniecibas_Balva.JPG

Konkursā "Latvijas Būvniecība Gada balva 2017" nominācijā "Jauna inženierbūve" iegūta 3. vieta (vērtēta transformatoru apakšstacija "Skanste")

 

+Īpašuma struktūra
Akciju kapitāls

AST reģistrētais akciju kapitāls ir EUR 63 139 313 un to veido 63 139 313 parasto akciju ar nominālvērtību EUR 1 katra. Visas AST akcijas pieder Latvijas Republikai Finanšu ministrijas personā (100%).

Līdzdalība citās sabiedrībās
Sabiedrības nosaukums Atrašanās vieta Uzņēmējdarbības veids AST līdzdalības īpatsvars (%)
AS "Nord Pool Holding" Norvēģija Elektroenerģijas biržas organizēšana 2.0%
AS "Pirmais slēgtais pensiju fonds'' Latvija Pensiju plānu pārvaldīšana 1.9%
AS "Conexus Baltic Grid"  Latvija Dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operators 34.36%
+Dalība sabiedriskajās organizācijās

AS "Augstsprieguma tīkls" ir dalībnieks šādās sabiedriskajās organizācijās:

 

entose_logo.png

AST dalība asociācijā ENTSOe – (Elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls) sniedz iespēju piedalīties tiesību aktu, politikas dokumentu izstrādē Eiropas līmenī. Asociācijā tiek pārstāvētas 36 valstis un 43 pārvades sistēmas operatori. Tās mērķis ir strādāt pie gāzes un elektrības tirgus liberalizēšanas Eiropas Savienībā.
AST ir biedrības "Latvijas Personāla vadīšanas asociācija" biedrs kopš 2010. gada. Biedrība dibināta, lai veicinātu personāla vadīšanas popularitāti Latvijā, celtu personāla speciālistu un vadītāju kompetenci, kā arī šī amata prestižu darba tirgū, lai parādītu efektīva personāla vadīšanas darba pozitīvo ietekmi uz uzņēmumu veiksmīgu darbību.

lpva-logo.png

LEEA logo.JPG

AST dalība biedrībā "Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija"(LEEA) sniedz iespēju piedalīties elektroenerģētikas un energobūvniecības tiesību aktu, politikas dokumentu un standartu izvērtēšanā un pilnveidē, personāla sertifikācijas un apmācības programmu organizēšanā, ar elektroenerģētiku saistītu zinātnisku pētījumu veikšanā un zinātniski tehnisku pasākumu organizēšanā, kā arī sadarboties ar elektroenerģētikas virziena mācību iestādēm. AST pārstāvji regulāri piedalās LEEA sēdēs, lai nodrošinātu viedokļu apmaiņu par aktualitātēm enerģētikā, tajā skaitā par energodrošību.
AST ir biedrības "Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts" korporatīvais biedrs kopš 2016. gada un iesaistās tās darbībā, piedaloties ikgadējā Ilgtspējas indeksa izvērtējumā, gadu no gada uzlabojot savu sniegumu tajā, kā arī piedalās institūta organizētajos labās prakses apmaiņas pasākumos (semināri, apmācības, Atbildīga biznesa nedēļa).

InCSR_logo_LV_Positive-01.png

Latvia_Logo_WorldEnergyCouncil_OrangeBlue_RGB_Large.jpg

AST ir biedrības "Pasaules Enerģijas padomes Latvijas nacionālā komiteja" (PEP LNK) biedrs kopš 2016. gada. Dalība PEP LNK nodrošina informāciju par energoresursu izpēti, ieguvi, transportu, pārveidi un efektīvu izmantošanu gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā.
Lai uzturētu akreditētās AST ķīmijas laboratorijas kvalitāti, kompetenci un atbilstību starptautisko standartu prasībām, AST 2015.gada maijā kļuva par biedrības "Latvijas testēšanas laboratoriju asociācija" biedru.

Latlab_logo.gif