Īpašuma struktūra

Akciju kapitāls

AST reģistrētais akciju kapitāls ir EUR 63 139 313 un to veido 63 139 313 parasto akciju ar nominālvērtību EUR 1 katra. Visas AST akcijas pieder Latvijas Republikai Finanšu ministrijas personā (100%).

Līdzdalība citās sabiedrībās
Sabiedrības nosaukums Atrašanās vieta Uzņēmējdarbības veids AST līdzdalības īpatsvars (%)
AS "Nord Pool Holding" Norvēģija Elektroenerģijas biržas organizēšana 2.0%
AS "Pirmais slēgtais pensiju fonds'' Latvija Pensiju plānu pārvaldīšana 1.9%
AS "Conexus Baltic Grid"  Latvija Dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operators 34.36%