Korporatīvā pārvaldība

AS "Augstsprieguma tīkls" Korporatīvās pārvaldības politika izstrādāta, ņemot vērā Latvijas Republikas normatīvos aktus, NASDAQ OMX Riga, AS izstrādātos Korporatīvās pārvaldības principus un ieteikumus to ieviešanā, Eiropas Savienības un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas ieteikumus kapitālsabiedrības korporatīvajai pārvaldībai, pārskatot un apkopojot AS "Augstsprieguma tīkls" īstenoto praksi korporatīvajā pārvaldībā.

Dokuments lejupielādei pdf formātā