Par mums

AS "Augstsprieguma tīkls" ir Latvijas energosistēmas mugurkauls - Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators, kas nodrošina nepārtrauktu, drošu un ilgtspējīgi efektīvu elektroenerģijas pārvadi visā Latvijā.

par_mums.png

+Skaitļi un fakti

Skaitli_fakti2018.png

+Dalība sabiedriskajās organizācijās

AS "Augstsprieguma tīkls" ir dalībnieks šādās sabiedriskajās organizācijās:

 

entose_logo.png

AST dalība asociācijā ENTSOe – (Elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls) sniedz iespēju piedalīties tiesību aktu, politikas dokumentu izstrādē Eiropas līmenī. Asociācijā tiek pārstāvētas 36 valstis un 43 pārvades sistēmas operatori. Tās mērķis ir strādāt tie gāzes un elektrības tirgus liberalizēšanu Eiropas Savienībā.
AST ir biedrības "Latvijas Personāla vadīšanas asociācija" biedrs kopš 2010. gada. Biedrība dibināta, lai veicinātu personāla vadīšanas popularitāti Latvijā, celtu personāla speciālistu un vadītāju kompetenci, kā arī šī amata prestižu darba tirgū, lai parādītu efektīva personāla vadīšanas darba pozitīvo ietekmi uz uzņēmumu veiksmīgu darbību.

lpva-logo.png

LEEA logo.JPG

AST dalība biedrībā "Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija"(LEEA) sniedz iespēju piedalīties elektroenerģētikas un energobūvniecības tiesību aktu, politikas dokumentu un standartu izvērtēšanā un pilnveidē, personāla sertifikācijas un apmācības programmu organizēšanā, ar elektroenerģētiku saistītu zinātnisku pētījumu veikšanā un zinātniski tehnisku pasākumu organizēšanā, kā arī sadarboties ar elektroenerģētikas virziena mācību iestādēm. AST pārstāvji regulāri piedalās LEEA sēdēs, lai nodrošinātu viedokļu apmaiņu par aktualitātēm enerģētikā, tajā skaitā par energodrošību.
AST ir biedrības "Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts" korporatīvais biedrs kopš 2016. gada un iesaistās tās darbībā, piedaloties ikgadējā Ilgtspējas indeksa izvērtējumā, gadu no gada uzlabojot savu sniegumu tajā, kā arī piedalās institūta organizētajos labās prakses apmaiņas pasākumos (semināri, apmācības, Atbildīga biznesa nedēļa).

InCSR_logo_LV_Positive-01.png

Latvia_Logo_WorldEnergyCouncil_OrangeBlue_RGB_Large.jpg

AST ir biedrības "Pasaules Enerģijas padomes Latvijas nacionālā komiteja" (PEP LNK) biedrs kopš 2016. gada. Dalība PEP LNK nodrošina informāciju par energoresursu izpēti, ieguvi, transportu, pārveidi un efektīvu izmantošanu gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā.
Lai uzturētu akreditētās AST ķīmijas laboratorijas kvalitāti, kompetenci un atbilstību starptautisko standartu prasībām, AST 2015.gada maijā kļuva par biedrības "Latvijas testēšanas laboratoriju asociācija" biedru.

Latlab_logo.gif