Ar balansēšanu saistīto noteikumu sabiedriskā apspriešana

Tirgus

AS "Augstsprieguma tīkls" ir izstrādājusi un nodod sabiedriskajai apspriešanai ar balansēšanu saistīto noteikumu projektus, kas izstrādāti saskaņā ar Eiropas Komisijas 2017. gada 23. novembra Regulas 2017/2195, ar ko izveido elektroenerģijas balansēšanas vadlīnijas (turpmāk – Regula), 18. panta prasībām. Sabiedriskajai apspriešanai tiek nodoti šādi noteikumu projekti:

  • regulēšanas pakalpojumu sniedzējiem piemērojamie noteikumi atbilstoši Regulas 18. panta 5. punktam (dokumentu skatīt šeit);
  • balansēšanas pakalpojumu sniedzējiem, kas var sniegt balansēšanas pakalpojumu citam tirgotājam, piemērojamie noteikumi atbilstoši Regulas 18. panta 6. punktam (dokumentu skatīt šeit).

Plānots, ka noteikumi tiks iekļauti Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2013. gada 26. jūnija lēmumā Nr.1/4 "Tīkla kodekss elektroenerģijas nozarē".

Šo noteikumu mērķis ir nostiprināt normatīvo pamatu tiesisko attiecību nodibināšanai starp pārvades sistēmas operatoru un balansēšanas tirgus dalībniekiem atbilstoši jau esošajam Baltijas vienotajam balansēšanas tirgus ietvaram. Vadoties no noteikumu gala redakcijas, ir iespējamas izmaiņas pārvades sistēmas operatora ar balansēšanas tirgu saistītajos tipveida līgumos. Par šādām izmaiņām ieinteresētās puses tiks informētas atsevišķi. 

Sabiedriskā apspriešana tiek veikta no 2018. gada 11. maija līdz 2018. gada 11. jūnijam. Papildus piedāvāto noteikumu redakciju izvērtēšanai AS "Augstsprieguma tīkls" aicina ieinteresētās puses izvērtēt un sniegt viedokli par:

  • iespējām optimizēt datu apmaiņas procesus starp pārvades sistēmas operatoru un balansēšanas tirgus dalībniekiem;
  • iespējām mazināt administratīvo slogu balansēšanas tirgus dalībniekiem;
  • iespējām veicināt balansēšanas tirgus attīstību.

Viedokli un jautājumus lūdzam sūtīt Līgai Sadovičai (liga.sadovica@ast.lv).

Ar Regulu iespējams iepazīties šeit.