Baltijas valstu pārvades sistēmu operatori vienojas par rīcības plānu virzienā uz sinhronizāciju ar kontinentālo Eiropu

Ziņas

Triju Baltijas valstu elektroenerģijas pārvades sistēmu operatori (PSO) ir izstrādājuši rīcības plānu virzībai uz sinhrona darba uzsākšanu ar kontinentālās Eiropas energosistēmām līdz 2025. gadam.

Baltijas valstu energosistēmu sinhrons darbs ar kontinentālās Eiropas energosistēmām novērsīs atkarību no trešo pušu valstu energosistēmu neparedzamām darbībām, attīstības virzieniem un no šo valstu enerģētikas tirgus darbībām, kuras pakļaujas no Eiropas likumdošanas prakses krasi atšķirīgām tiesiskajām normām.

Šis mērķis ir ambiciozs, taču reālistisks, ja tā sasniegšanai būs vienots Baltijas valstu un Polijas valdību atbalsts, sabiedrisko pakalpojumu regulācijas organizāciju atbalsts un atbalsts no Eiropas Komisijas puses, uzsver triju Baltijas valstu PSO AST, Elering un Litgrid.

Pirmais un svarīgākais solis sinhronizācijas mērķa sasniegšanai ir vienota reģionāla politiska vienošanās, kura jāpanāk Baltijas valstu valdībām nekavējoties.

Nākamais solis ir vienots politiskās diskusijas process ar Eiropas Komisiju, lai vienotos par iespējamiem projekta finansēšanas avotiem. Atbilstoša vienošanās ar Polijas valdību ir jānoslēdz vēl pirms tam.

Baltijas PSO jau ir uzsākuši pirmos kopējos tīklu attīstības projektus Baltijas valstīs un noskaidrojuši nepieciešamo investīciju apjomu, lai realizētu sinhronizācijas projektu „LitPol Link1” un „LitPol Link2” starp Lietuvas un Polijas energosistēmām un to realizēšanai papildus nepieciešamos iekšējos elektrotīklu pastiprinājuma projektus un sprieguma stabilizācijas pasākumus. Bez tam uz robežām ar trešo pušu valstīm var tikt paredzēta līdzstrāvas konvertoru staciju izbūve, lai izveidotu asinhronos līdzstrāvas savienojumus ar trešo pušu valstu energosistēmām un tādējādi nodrošinātu savstarpēju divvirzienu enerģijas tirdzniecību.