Eiropā pieaug saules un vēja elektrostaciju izmantošana

Ziņas

coverPower_facts.pngPēdējo trīs gadu laikā Eiropas elektroenerģijas sistēmai pievienoto atjaunojamo energoresursu – saules un vēja - elektrostaciju jauda pieaugusi divas reizes straujāk nekā ASV, liecina Eiropas elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla (ENTSO-E) sagatavotā izdevumā "PowerFacts Europe 2019" apkopotā informācija.

Laika periodā no 2015. gada līdz 2018. gadam Eiropā elektroenerģijas sistēmai pievienoto saules un vēja elektrostaciju jaudas pieaugums ir 54 gigavati, kamēr ASV šajā pašā laikā periodā pieaugums ir bijis gandrīz divreiz mazāks.

Izdevumā "PowerFacts Europe 2019" sešās sadaļās apkopota informācija par Eiropas pārvades sistēmas operatoru (PSO) darbībām ilgtspējas, elektroenerģijas tirgu integrācijas, piegādes drošuma, infrastruktūras, klientu un digitālo tīkla jomās, galvenokārt pamatojoties uz pašu PSO sniegto informāciju.

ENTSO-E uzsver, ka informācijas atklātums ir viena no apvienības prioritātēm, un minētais izdevums papildina jau vairākus gadus pieejamo Datu pārredzamības platformu (Transparency platform - https://transparency.entsoe.eu) kurā dati tiek atjaunoti ik pa 15 minūtēm, līdz šim publicētos ENTSO-E 10 gadu attīstības plānus un to vizualizāciju kartēs, kā arī pieņemtos Tīklu kodeksus, kas tagad pieejami arī mobilajā aplikācijā.

Latvijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" ir ENTSO-E biedrs kopš 2005. gada. Asociācija apvieno 43 elektroenerģijas pārvades sistēmas operatorus no 36 Eiropas valstīm. Izdevums "PowerFacts Europe 2019" pieejamas https://docstore.entsoe.eu/Documents/Publications/ENTSO-E%20general%20publications/ENTSO-E_PowerFacts_2019.pdf