Iesniegts pieteikums Eiropas līdzfinansējuma saņemšanai sinhronizācijas projektam

Attīstība

lv_cef_cofinancing.pngAS "Augstsprieguma tīkls" kopā ar pārējiem Baltijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoriem – Lietuvas "Litgrid" un Igaunijas "Elering" iesniedzis  pieteikumu Eiropas finansējuma saņemšanai Baltijas elektrotīklu sinhronizācijas projekta pirmā posma realizācijai.

Paredzams, ka sinhronizācijas projekta pirmajā posmā tiks pastiprināti Baltijas valstu iekšējie tīkli un starpsavienojumi. Kopumā pirmā posma investīcijas tiek lēstas 432 miljonu EUR apmērā: Latvijā - 77,72 milj. EUR, Lietuvā – 167,05 milj. EUR un Igaunijā –187,79 milj. EUR. Plānots, ka 75% no nepieciešamā tiks piešķirts no Eiropas Komisijas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) līdzekļiem.

Plānots, ka Baltijas valstu elektrotīklus sinhronizēs ar kontinentālās Eiropas tīkliem 2025. gadā.