Izstrādātas tīkla pieslēguma prasības ģeneratoriem

Ziņas

AS “Augstsprieguma tīkls” ir izstrādājis un iesniedzis apstiprināšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai dokumenta "Tīkla pieslēguma prasības ģeneratoriem" priekšlikumu, kas izstrādāts saskaņā ar Eiropas Komisijas 2016.gada 14.aprīļa regulu (ES) 2016/631, ar ko izveido tīkla kodeksu par ģeneratoriem piemērojamajām tīkla pieslēguma prasībām.

Dokuments "Tīkla pieslēguma prasības ģeneratoriem" izstrādāts, koordinējoties ar Lietuvas un Igaunijas pārvades sistēmas operatoriem, kā arī savstarpēji koordinējoties ar Latvijas sadales sistēmas operatoriem, tāpat saskaņā ar regulas prasībām tika veikta dokumenta sabiedriskā apspriešana.

Saskaņā ar šīs regulas 7.panta 1.punktu pārvades sistēmas operatoriem ir jānosaka vispārpiemērojamās prasības un saskaņā 7.panta 4.punktu vispārpiemērojamo prasību priekšlikumu jāiesniedz regulatīvajai iestādei apstiprināšanai.

Dokumenti:

Tīkla pieslēguma prasības ģeneratoriem

Sabiedriskajā apspriešanā iesniegtie komentāri un piezīmes, kā arī AST komentāru un piezīmju izvērtējums