Jaudas transformatoru mezglu remontdarbi 2020. un 2021. gadam

Noslēdzies
Iepirkuma detaļas
Identifikācijas Nr.:
AST2019/59
Iepirkuma tips:
Atklāta sarunu procedūra
Iesniegšanas termiņš:
Pieteikuma iesniegšanas vieta:
Dārzciema iela 86, Klientu centrs, Rīga LV-1073, Latvija
Informatīvs paziņojums publicēts:

Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un laikrakstā "Diena"

Izmaiņas
Pievienotas atbildes uz jautājumiem
Kontakti
Amats
Iepirkumu daļas iepirkumu speciālists/e
Vārds, Uzvārds
Ilze Strika
Telefona numurs
(+371) 67725253
Jautājumi un atbildes:
12.08.2019
Iepirkuma dokumenti:
Nolikums:
Nolikums
Formas
Prasību un cenu saraksts
Obligāti aizpildāmie lauki atzīmēti ar *.
Lejuplādēt dokumentus