Elektroenerģijas tirgus apskats

2022. gada aprīlī vidējā elektroenerģijas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā samazinājās līdz 109,40 EUR par megavatstundu (MWh), kas ir par 33,4% mazāk nekā martā, bet attiecībā pret 2021. gada aprīli cena ir par 251% augstāka.

Būtiskākais aprīlī
  • Aprīlī Latvijā saražotas 657 689 MWh elektroenerģijas, kas ir par 43% vairāk nekā martā un par nepilnu procentu vairāk nekā pirms gada, savukārt elektroenerģijas patēriņš Latvijā bija 582 651 MWh, kas ir par 12% mazāk nekā martā un par nepilnu procentu vairāk nekā pirms gada;
  • Pirmo reizi kopš pagājušā gada aprīļa Latvijā izdevies saražot par 13% vairāk elektroenerģijas nekā patērēt, tādējādi aprīlī Latvija kļuva par elektroenerģijas eksportētājvalsti; 
  • Ražošanas apjoma pieaugums Latvijā ir saistāms ar pavasara paliem: lielās ūdens pieplūdes dēļ ģenerācija Daugavas HES bija par 58% augtāka nekā martā, savukārt attiecībā pret pagājušā gada aprīli tā pieaugusi par 10,4%. Ūdens pieplūdi Daugavā stimulēja arī tas, ka aprīlī, saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem, nokrišņu daudzums bija par 9% augstāks nekā ilggadīgo novērojumu norma;
  • Augsto izmaksu dēļ aprīlī lielās koģenerācijas stacijas praktiski nedarbojās – tajās saražots par 9% mazāk nekā martā un par 58% mazāk nekā pirms gada;
  • Būtiski - par 72,6% - pieaudzis vēja elektrostaciju izstrādes apjoms attiecībā pret martu, savukārt pret 2021. gada aprīli tas samazinājies par 15,8%;
  • Aprīlī gan Baltijā, gan arī starpsavienotajos tirdzniecības apgabalos, gan arī Eiropā elektroenerģijas cenas samazinājās, caurmērā sasniedzot 2021. gada novembra cenu līmeni;
  • Aprīlī otro reizi kopš elektroenerģijas tirgus atvēršanas Latvijā fiksēta ievērojami zemāka elektroenerģijas cena nekā Ziemeļvalstīs - NordPool biržas sistēmas cena, ko veido Norvēģijas, Somijas, Zviedrijas un Dānijas vidējā cena, bija 133,80 EUR/MWh jeb par 24,40 EUR/MWh augstāka nekā Latvijā. Iepriekš Latvijā zemāka elektroenerģijas cena attiecībā pret Ziemeļvalstīm fiksēta tikai vienu reizi - 2019. gada martā, kad starpība bija nebūtiska - 0,79 EUR MWh. Latvijā zemāka cena veidojās, pateicoties augstajai atjaunojamo energoresursu - hidroelektrostaciju un vēja elektrostaciju izstrādei;
  • Aprīlī samazinājās elektroenerģijas imports uz Baltiju: no Eiropas importēts par 15% mazāk jeb kopumā 938 152 MWh, no Krievijas - par 5% mazāk jeb kopumā 209 113 MWh, savukārt, salīdzinājumā ar 2021. gada aprīli, vērojams importa pieaugums no Eiropas par 24% un importa kritums no Krievijas 37% apmērā.
Latvijā saražotās un patērētās elektroenerģijas bilance

Latvijā saražotā elektroenerģija

Aprīlis 2022, MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Aprīlis 2021, MWh

Daugavas HES

555 702

58%

503 198

Termoelektrostacijas*

20 533

-9%

49 047

Vēja elektrostacijas

13 389

73%

15 905

Koģenerācija (līdz 10MW)

10 006

-28%

25 119

Biomasa (līdz 10MW)

26 190

-24%

30 422

Biogāze (līdz 10MW)

20 291

0%

23 363

Mazās HES (līdz 10MW)

11 037

14%

7 832

Saules elektrostacijas

540

27%

267

Kopējais saražotās elektroenerģijas apjoms

657 689

43%

655 152

* Rīgas TEC-1, Rīgas TEC-2, AS "Rīgas Siltums", SIA "Juglas Jauda", SIA "Fortum"

 

Aprīlis 2022, MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Aprīlis 2021, MWh

Latvijas pārvades tīklā importētā[1] elektroenerģija

295 846

-42%

290 072

No Latvijas pārvades tīkla eksportētā[2] elektroenerģija

370 884

16%

363 868

Latvijas elektroenerģijas saldo

75 037 (iztrūkums)

139%

73 796 (iztrūkums)

 

Aprīlis 2022, MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Aprīlis 2021, MWh

Latvijas elektroenerģijas patēriņš[3]

582 651

-12%

581 356

Valsts patēriņa nosegšana, izmantojot vietējās ģenerācijas

113%

42.4 (procentpunkti)

113%

Starpsavienojumu noslodze un elektroenerģijas cenas

Apgabals

Vidējā mēneša cena EUR/MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

 Vidējā mēneša cena, 2021. gada Aprīlis EUR/MWh

Zemākā fiksētā stundas cena EUR/MWh

Augstākā fiksētā stundas cena EUR/MWh

Zemākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh

Augstākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh

NP Somija

79,36

-8%

36,76

2,11

291,22

18,91

162,99

NP Igaunija

100,66

-33,4%

43,60

5,00

291,43

20,63

172,57

NP Latvija

109,40

-34,6%

43,60

5,00

291,43

20,63

222,79

NP Lietuva

116,46

-31,6%

44,74

5,00

295,43

20,63

227,54

NP Zviedrija (SE4)

110,11

-24%

42,46

2,11

295,43

18,91

227,54

Polija

124,21

-12%

59,3

19,40

290,37

59,30

187,60

Cenu salīdzinājums Baltijas starpsavienotajos tirdzniecības apgabalos

Salīdzināmie NP tirdzniecības apgabali

Stundu skaits, kad cena ir vienādā (%)

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti)

Stundu skaits, kad cena ir vienādā (%), 2021. gada aprīlis

NPS FI & EE

62%

28,2

67%

NPS EE & LV

91,1%

9,5

100,0%

NPS LV & LT

88%

-8,6

91%

NPS LT & SE4

83%

16,3

82%

Baltijas starpsavienojumu noslogotība

Starpsavienojumi

Vidējā mēneša noslogotība %

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti)

Zemākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā

Augstākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā

LV -> LT

70%

8

23,1%

100,0%

EE -> LV

59%

-25

20,0%

98,9%

LT -> LV

0%

0

0,0%

0,0%

PL->LT

2%

-3

0,0%

30,6%

LT->PL

79%

19

9,8%

100,0%

SE4->LT

67%

-4

7,1%

100,0%

FI->EE

85%

-10

47,7%

99,9%

LV>EE

0%

0

0,0%

3,6%

EE>FI

0%

0

0,0%

0,0%

LKAL>LT

97%

-3

54,4%

100,0%

LT>SE4

1%

-0

0,0%

10,1%

LRI>LV

98%

-2

50,0%

100,0%

Elektroenerģijas imports uz Baltiju

 

Aprīlis 2022, MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Aprīlis 2021, MWh

Imports no trešajām valstīm uz Baltiju

209113

-5%

329616

Imports no ES valstīm uz Baltiju, tai skaitā:

938152

-15%

755351

No Polijas

6576

-60%

19279

No Zviedrijas

308973

-15%

196195

no Somijas

622603

-14%

539878

Balansēšanas tirgus Baltijā
Balansēšanas enerģijas cenas

Nebalansa cena

Aprīlis 2022, EUR/MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Aprīlis 2021, EUR/MWh

Igaunija

114,92

-31%

39,84

Latvija

114,74

-31%

39,84

Lietuva

114,95

-31%

40,09

Augstākās un zemākās solījumu cenas

 

Igaunija

Latvija

Lietuva

 

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Augstākā cena, EUR/MWh

759,47

759,47

759,47

759,47

759,47

759,47

Zemākā cena, EUR/MWh

-321

-321

-321

-321

-321

-321

Kopējā aktivizētā enerģija atbilstoši valstīm, MWh

 

Uz noslodzi

Uz atslodzi

 

Aktivizētā enerģija, MWh

Izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, %

Aktivizētā enerģija, MWh

Izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, %

Igaunija

1898

-39%

2832

26%

Latvija

2426

-38%

6856

25%

Lietuva

7413

-3%

5708

2%

Somija

1392

140%

3433

471%

Zviedrija

1475

-14%

7853

90%

Vidējais standarta solījumu apjoms stundā, MW

 

Vidējais standarta solījumu apjoms stundā, MW

Izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi

% no stundām, kad standarta solījumi nebija pieejami

 

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Baltijas valstis kopā

762

369

-9%

-8%

0%

0%

Igaunija

25

24

-8%

-38%

5%

32%

Latvija

133

143

-2%

16%

5%

4%

Lietuva

604

203

-10%

-15%

0%

11%


Izmantotie saīsinājumi un apzīmējumi:

[1] Šeit un turpmāk apskatā kā elektroenerģijas imports apzīmēti nevis komerciāli darījumi, bet gan tīklā fiziski no citām valstīm ienākusī elektroenerģija

[2] Šeit un turpmāk apskatā kā elektroenerģijas eksports apzīmēti nevis komerciāli darījumi, bet gan no tīkla fiziski uz citām valstīm izvadītā elektroenerģija

[3] Atbilstoši (ENTSO-E) noteiktajai definīcijai, kurā netiek ietverts el.st. pašpatēriņš.

LV - Latvija tirdzniecības apgabals, LT - Lietuvas tirdzniecības apgabals, EE - Igaunijas tirdzniecības apgabals, PL - Polijas tirdzniecības apgabals, FI - Somijas tirdzniecības apgabals, SE4 – Zviedrijas ceturtais tirdzniecības apgabals, AT - Austrijas tirdzniecības apgabals, BE - Beļģijas tirdzniecības apgabals, DE-LU - Vācijas - Luksenburgas tirdzniecības apgabals, FR - Francijas tirdzniecības apgabals, NL - Nīderlandes tirdzniecības apgabals, DK1 un DK2 - Dānijas 1. un 2. tirdzniecības apgabals, LBI – Lietuvas-Baltkrievijas Importa tirdzniecības apgabals, LRI - Latvijas - Krievijas importa tirdzniecības apgabals.

Noslogotība = mēneša summārā komercplūsmas kWh / mēneša summārā neto pārvades jauda kWh („Net Transfer Capacity” NTC).

Uz Baltijas valstīm komerciālais elektroenerģijas imports no trešajām valstīm (Krievija) notiek uz Latvijas-Krievijas robežas (LRI-LV) un Lietuvas- Kaļiņingradas robežas (LT-LKAL), saskaņā ar NordPool datiem.

Nord Pool ir Ziemeļvalstu elektroenerģijas birža, kurā, balstoties uz tirgus principiem, tiek noteikta Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena.​