Elektroenerģijas tirgus apskats

2022. gada augustā vidējā elektroenerģijas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā palielinājās līdz 476,75 EUR par megavatstundu (MWh), kas ir par 53,4% vairāk nekā jūlijā, bet attiecībā pret 2021. gada augustu cena ir par 435% augstāka.

Būtiskākais augustā:
  • Augustā Latvijā kopējais saražotās elektroenerģijas apjoms bija 259 058 MWh, kas ir par 25% vairāk nekā jūlijā un par 59% vairāk nekā pirms gada, savukārt Latvijas elektroererģijas patēriņš bija 569 938 MWh, kas ir par 4,7% vairāk nekā jūlijā un par 2% mazāk nekā pirms gada augustā;
  • Augustā atjaunojās ražošana lielajās termoelektrocentrālēs - tajās saražots 119 022 MWh elektroerģijuas, kas ir 26,3 reizes vairāk nekā jūlijā un 5,7 reizes vairāk nekā pirms gada. Zems ražošanas apjoms TEC bija vērojams kopš marta, bet ievērojami tas mazinājās jūnijā un jūlijā;
  • Tādējādi kopējais Latvijas elektroenerģijas patēriņš ar vietējo ģenerāciju tika nosegts 45,45% apmērā, bet trūkstošais daudzums - 310 879 MWh elektrpoerģijas tika importēts no kaimiņvalstīm;
  • Augustā jau trešo mēnesi pēc kārtas Latvijā sasniegta vēsturiski augstākā mēneša vidējā elektroenerģijas cenas kopš elektroenerģijas tirgus atvēršanas - 467,75 EUR/MWh, arī pārējās Baltijas valstīs vidējās mēneša cenas sasniegušas vēsturiski augstākos līmeņus - Lietuvā 480,39 EUR/MWh, Igaunijā - 361,35 EUR/MWh;
  • Augustā visām trīs Baltijas valstīs fiksēta arī vēsturiski augstākā stundas cena - 17. augustā laika posmā no 18.00 līdz 19.00 elektroenerģijas cena sasniedza NordPool biržas noteikto maksimālo stundas cenas atzīmi - 4000 EUR/MWh;
  • Krasais cenu pieaugums saistāms ar ierobežoto elektroenerģijas piedāvājumu Baltijas tirgū - to ierobežo gan zemā ūdens pieplūde Daugavas HES, gan augstās gāzes cenas elektroenerģijas cenas ražošanai koģenerācijas stacijās, gan arī lēmums pārtraukt elektroenerģijas importu no Krievijas tai noteikto sankciju dēļ;
  • Ierobežotais ražošanas apjoms veicināja importa pieaugumu uz Baltiju no Eiropas Savienības - kopumā Baltijā importētas 1 177 924 MWh elektroenerģijas, kas ir par 3% vairāk nekā jūlijā;
  • Lai gan arī Igaunijā arī tika sasniegta vēsturiski augstākā cena, tur pieaugums nebija tiek liels un tas saistāms ar ierobežotajām iespējām pārvadīt elektroenerģiju uz Latviju abu valstu starpsavienojumu jaudu ierobežojumu dēļ, ko izraisīja gan plānotie remonti, gan augstā gaisa temperatūra.
Latvijā saražotās un patērētās elektroenerģijas bilance

Latvijā saražotā elektroenerģija

Augusts 2022, MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Augusts 2021, MWh

Daugavas HES

77 555

-44%

69 665

Termoelektrostacijās*

119 022

2529%

20 826

Vēja elektrostacijās

12 318

-11%

10 727

Koģenerācija (līdz 10MW)

3 579

1%

14 933

Biomasa (līdz 10MW)

22 463

-8%

24 043

Biogāze (līdz 10MW)

20 123

5%

19 946

Mazās HES (līdz 10MW)

3 200

-24%

2 092

Saules elektrostacijas

797

-6%

266

Kopējais saražotās elektroenerģijas apjoms

259 058

25%

162 499

* Rīgas TEC-1, Rīgas TEC-2, AS "Rīgas Siltums", SIA "Juglas Jauda", SIA "Fortum"

 

Augusts 2022, MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Augusts 2021, MWh

Latvijas pārvades tīklā importētā[1] elektroenerģija

535738

2,3%

615142

No Latvijas pārvades tīkla eksportētā[2] elektroenerģija

224859

20%

195537

Latvijas elektroenerģijas saldo

310879

-7,5%

419605

 

Augusts 2022, MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Augusts 2021, MWh

Latvijas elektroenerģijas patēriņš[3]

569938

5%

582104

Valsts patēriņa nosegšana, izmantojot vietējās ģenerācijas

45%

7,22 (procentpunkti)

28%

Starpsavienojumu noslodze un elektroenerģijas cenas

Apgabals

Vidējā mēneša cena, EUR/MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

 Vidējā mēneša cena, 2021. gada augusts, EUR/MWh

Zemākā fiksētā stundas cena, EUR/MWh

Augstākā fiksētā stundas cena, EUR/MWh

Zemākā fiksētā diennakts cena, EUR/MWh

Augstākā fiksētā diennakts cena, EUR/MWh

NP Somija

261,49

42%

68,20

0,05

861,14

7,55

501,45

NP Igaunija

361,35

54,9%

87,03

0,44

4000,00

143,87

682,05

NP Latvija

467,75

53,4%

87,32

6,96

4000,00

229,21

823,98

NP Lietuva

480,39

57,3%

87,74

6,96

4000,00

229,21

823,98

NP Zviedrija (SE4)

289,28

151%

83,68

0,05

799,97

4,42

542,23

Polija

268,69

22%

82,3

78,65

771,00

144,37

387,92

Cenu salīdzinājums Baltijas starpsavienotajos tirdzniecības apgabalos

Salīdzināmie NP tirdzniecības apgabali

Stundu skaits, kad cena ir vienādā (%)

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti)

Stundu skaits, kad cena ir vienādā (%), 2021. gada augusts

NPS FI & EE

61%

-13,2

31%

NPS EE & LV

55,2%

2,0

98,5%

NPS LV & LT

94%

-4,5

97%

NPS LT & SE4

11%

6,2

77%

Baltijas starpsavienojumu noslogotība

Starpsavienojumi

Vidējā mēneša noslogotība %

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti)

Zemākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā

Augstākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā

LV -> LT

41%

1

10,5%

79,2%

EE -> LV

90%

4

41,3%

99,9%

LT -> LV

3%

-2

0,0%

38,5%

PL->LT

29%

-2

0,0%

75,2%

LT->PL

33%

-3

0,0%

87,4%

SE4->LT

100%

-0

92,3%

100,0%

FI->EE

81%

9

45,5%

100,0%

LV>EE

0%

0

0,0%

0,3%

EE>FI

0%

0

0,0%

0,0%

LKAL>LT

0%

0

0,0%

0,0%

LT>SE4

0%

0

0,0%

0,0%

LRI>LV

0%

0

0,0%

0,0%

 Elektroenerģijas imports uz Baltiju

 

Augusts 2022, MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Augusts2021, MWh

Imports no trešajām valstīm uz Baltiju

0

0%

473 823

Imports no ES valstīm uz Baltiju, tai skaitā:

1 177 924

3%

1 162 328

No Polijas

101 154

-9%

15 665

No Zviedrijas

495 008

-2%

247 495

no Somijas

581 762

12%

379 735

Balansēšanas tirgus Baltijā

Nebalansa cena

Augusts 2022, EUR/MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Augusts 2021, EUR/MWh

Igaunija

469,62

70%

96,24

Latvija

493,69

72%

96,31

Lietuva

493,88

73%

96,43

Augstākās un zemākās solījumu cenas

 

Igaunija

Latvija

Lietuva

 

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Augstākā cena, EUR/MWh

1 500,05

1 500,05

1 500,05

1 500,05

1 500,05

1 500,05

Zemākā cena, EUR/MWh

-11,2

-11,2

-11,2

-11,2

-11,2

-11,2

Kopējā aktivizētā enerģija atbilstoši valstīm, MWh

 

Uz noslodzi

Uz atslodzi

 

Aktivizētā enerģija, MWh

Izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, %

Aktivizētā enerģija, MWh

Izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, %

Igaunija

2028

-20%

1241

-49%

Latvija

4972

80%

1235

-81%

Lietuva

23453

154%

4084

-55%

Somija

1331

13%

1511

-32%

Zviedrija

31

-68%

2446

-55%

 Vidējais standarta solījumu apjoms stundā, MW

 

Vidējais standarta solījumu apjoms stundā, MW

Izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi

% no stundām, kad standarta solījumi nebija pieejami

 

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Baltijas valstis kopā

750

290

-13%

-16%

0%

1%

Igaunija

15

36

-15%

-18%

7%

3%

Latvija

59

45

-59%

-55%

30%

45%

Lietuva

676

209

-3%

4%

0%

12%


Izmantotie saīsinājumi un apzīmējumi:

LV - Latvija tirdzniecības apgabals, LT - Lietuvas tirdzniecības apgabals, EE - Igaunijas tirdzniecības apgabals, PL - Polijas tirdzniecības apgabals, FI - Somijas tirdzniecības apgabals, SE4 – Zviedrijas ceturtais tirdzniecības apgabals, AT - Austrijas tirdzniecības apgabals, BE - Beļģijas tirdzniecības apgabals, DE-LU - Vācijas - Luksenburgas tirdzniecības apgabals, FR - Francijas tirdzniecības apgabals, NL - Nīderlandes tirdzniecības apgabals, DK1 un DK2 - Dānijas 1. un 2. tirdzniecības apgabals, LBI – Lietuvas-Baltkrievijas Importa tirdzniecības apgabals, LRI - Latvijas - Krievijas importa tirdzniecības apgabals.

Noslogotība = mēneša summārā komercplūsmas kWh / mēneša summārā neto pārvades jauda kWh („Net Transfer Capacity” NTC).

Nord Pool ir Ziemeļvalstu elektroenerģijas birža, kurā, balstoties uz tirgus principiem, tiek noteikta Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena.​

[1] Šeit un turpmāk apskatā kā elektroenerģijas imports apzīmēti nevis komerciāli darījumi, bet gan tīklā fiziski no citām valstīm ienākusī elektroenerģija

[2] Šeit un turpmāk apskatā kā elektroenerģijas eksports apzīmēti nevis komerciāli darījumi, bet gan no tīkla fiziski uz citām valstīm izvadītā elektroenerģija

[3] Atbilstoši (ENTSO-E) noteiktajai definīcijai, kurā netiek ietverts el.st. pašpatēriņš.