Elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības plāns

Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likumu elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoram ik gadu ir jāizstrādā un jāiesniedz apstiprināšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Regulatoram) Elektroenerģijas pārvades sistēmas 10 gadu attīstības plāns. Regulators nosaka plānā iekļaujamo informāciju, tā iesniegšanas kārtību, apstiprina to un uzrauga tā izpildi. Pārvades sistēmas attīstības plāna izvērtēšanu un apstiprināšanu Regulators veic no 2012. gada, katru gadu izvērtējot AST izstrādāto attīstības plānu nākamajam 10 gadu periodam.

Elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības plāns no 2019. līdz 2028. gadam, apstiprināts ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2018. gada 28. septembra lēmumu Nr. 111.

Elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības plāna no 2020. līdz 2029. gadam projekts, iesniegts apstiprināšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai 2019. gada 27. jūnijā.