Elektroenerģijas tirgus apskats

Latvijā, novembrī, neto patērētās elektroenerģijas apjoms bija 644 918 MWh, vidējā elektroenerģijas biržas cena Latvijas apgabalā palielinājās līdz 55,24 EUR/MWh. Izmantojot vietējo ģenerāciju, Latvija elektroenerģijas patēriņu nosedza 77% apmērā.

2018. gada novembris skaitļos:

Latvijā saražotā elektroenerģija

Novembris 2018, MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Novembris 2017, MWh

Hidroelektrostacijās

77 824

40%

460 322

Termoelektrostacijās

290 990

41%

129 120

Latvijas vēja elektrostaciju (VES) saražotās elektroenerģijas apjoms 

8 173

-48%

12 372

Saules elektrostacijas

16

-79%

14

Citi atjaunīgie un atbalstāmie elektroenerģijas ražotāji ar uzstādīto jaudu līdz 10MW[1]

116 566

4%

126 547

Kopējais saražotās elektroenerģijas apjoms

493 569

27%

728 375

 

Novembris 2018, MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Novembris 2017, MWh

Latvijas pārvades tīklā importētā[2] elektroenerģija

517 953

1%

331 897

No Latvijas pārvades tīkla eksportētā[3] elektroenerģija

366 604

35%

416 855

Latvijas elektroenerģijas saldo

151 349 (iztrūkums)

-37%

84 959 (pārpalikums)

 

Novembris 2018, MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Novembris 2017, MWh

Latvijas elektroenerģijas patēriņš[4]

644 918 MWh

3 %

643 416 MWh

Valsts patēriņa nosegšana izmantojot vietējās ģenerācijas

77 %

14,58 (procentpunkti)

113 %

Starpsavienojumi

Vidējā mēneša noslogotība[5] %

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (Procentpunkti)

Zemākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā

Augstākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā

 LV -> LT

43%

9

0.5%

89.8%

 EE -> LV

68%

-12

43.6%

89.6%

 LBI -> LT

93%

7

62.0%

100.0%

LT -> LV

5%

-2

0.0%

45.6%

PL->LT

17%

3

0.0%

79.1%

LT->PL

47%

2

0.0%

94.7%

SE4->LT

50%

-10

10.5%

79.0%

FI->EE

49%

3

10.6%

80.2%

 

Novembris 2018

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Novembris 2017

Imports no trešajām valstīm uz Baltiju[6]

314 207 MWh

20 %

61 315 MWh

 

Novembris 2018, EUR/MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Nebalansa cena[7] Igaunijā

58.28

4,71%

Nebalansa cena Latvijā

58.85

-1,73%

Nebalansa cena Lietuvā

58.93

-1,85%

Novembrī Latvijas elektroenerģijas patēriņš tika nosegts par 77%

Novembrī Latvijas elektroenerģijas patēriņš, izmantojot vietējos elektroenerģijas ražošanas avotus, tika nosegts 77 % apmērā, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada novembri, ir samazinājums par 36,7% procentpunktiem. Latvijas elektroenerģijas patēriņš novembrī bija  644 918 MWh un, salīdzinājumā ar oktobri, tas palielinājās par 2,53%, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada novembri, nemainījās. Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem, novembrī Daugavas ūdenīgums bija 35% apmērā no mēneša normas.

Hidroelektrostacijās (HES) saražotās elektroenerģijas apjoms palielinājās par 40% salīdzinājumā ar oktobri, bet, salīdzinot ar 2017. gada novembri - samazinājās par 83%. Termoelektrostacijās (TEC) saražotās elektroenerģijas apjoms palielinājās par 41%, bet, salīdzinot ar 2017. gada novembri, palielinājās par 125%. Tā rezultātā, vietējie Latvijas elektroenerģijas avoti saražoja 493 569 MWh, kas ir par 27% vairāk nekā oktobrī, bet salīdzinājumā ar 2017. gada novembri, ir samazinājums par 32%.

Imports no trešajām valstīm uz Baltiju var notikt vienīgi caur Nord Pool[8] (NP) Lietuvas tirdzniecības apgabalu – LBI. Importētās elektroenerģijas apjoms, kas tika importēts no trešajām valstīm, palielinājās par 20% salīdzinājumā ar oktobri un bija 314 207 MWh, bet, salīdzinājumā ar 2017. gada novembri – palielinājās par 412% (252 892 MWh).

Saskaņā ar NP informāciju, Zviedrija caur NordBalt kabeli mēneša pārskata periodā eksports uz Lietuvu bija 249 946 MWh, bet Polija caur LitPol Link – 33 796 MWh. NordBalt kabeļa noslodze bija 50%, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, samazinājās par 10 procentpunktiem. LitPol Link starpsavienojuma noslogotība virzienā no Polijas uz Lietuvu bija 17%, kur salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, ir pieaugums par 3 procentpunktiem, savukārt virzienā no Lietuvas uz Poliju noslogotība bija 47%, kas, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, ir palielinājums par 2 procentpunktiem.

Pārskata periodā Igaunijas – Latvijas starpsavienojums vidēji diennaktī bija noslogots par 68%, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi ir samazinājies par 12 procentpunktiem. Igaunijas – Latvijas starpsavienojuma augstākā fiksētā diennakts noslogotība bija 89,6%, bet laikā, kad Latvijā ir pietiekama vietējā ģenerācija un mazāks nepieciešamās elektroenerģijas importa apjoms no Igaunijas, starpsavienojuma noslogojums atsevišķās stundās bija nokrities līdz 43,6% no pieejamās neto pārvades jaudas. Neto pārvades jauda novembrī bija 413 898MWh.

Vidējais Baltijas, Somijas un Zviedrijas elektroenerģijas cenas palielinājums 5,4 %

Novembrī vidējā NP elektroenerģijas biržas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā bija 55.24 eiro par megavatstundu (EUR/MWh) un, salīdzinājumā ar oktobri, cena palielinājās par 0.4%, bet, salīdzinājumā ar pagājušā gada novembri, kad tā bija 34.87 EUR/MWh, palielinājums ir par 37%.  NP Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas biržas nākošās dienas (ELSPOT) diennakts elektroenerģijas cena svārstījās no 34.3 eiro par megavatstundu līdz 128.3 eiro par megavatstundu. Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Latviju un Igauniju, var secināt, ka cena bija vienāda 76.94% no mēneša stundu skaita, bet iepriekšējā mēnesī šis periods bija 43.95% no visām mēneša stundām.

Novembrī vidējā Igaunijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija 52.62 eiro par megavatstundu, kas bija par 14% augstāka nekā iepriekšējā mēnesī, bet, salīdzinot ar 2017. gada novembri, par 36% augstāka (34.3 EUR/MWh). Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Igauniju un Somiju, var secināt, ka cenas bija vienādas 76% no apskata mēneša stundu skaita.

Lietuvas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija vienādas ar Latvijas cenu 95%, bet ar Zviedrijas 4. tirdzniecības apgabalu 77% no mēneša stundu skaita.

Apgabals

Vidējā mēneša cena EUR/MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Novembris 2017, EUR/MWh

Zemākā fiksētā stundas cena EUR/MWh

Augstākā fiksētā stundas cena EUR/MWh

Zemākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh

Augstākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh

NP Somija

50.08

8%

33.67

34.3

128.3

40.5

73.9

NP Igaunija

52.62

14%

33.70

34.3

128.3

41.3

73.9

NP Latvija

55.24

0,4%

34.87

34.3

128.3

41.3

77.1

NP Lietuva

55.42

0%

36.20

34.3

128.3

41.3

77.1

NP Zviedrija (SE4)

53.93

5%

34.60

34.3

128.3

40.5

77.1

Salīdzināmie NP tirdzniecības apgabali

Stundu skaits, kad cena ir vienāda (%)

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti)

Novembris 2017, %

NP FI & EE

76%

-23.8

95.8%

NP EE & LV

77%

33.0

74.9%

NP LV & LT

95%

2.0

77.7%

NP LT & SE4

77%

15.9

73.7%

Izmantotie saīsinājumi un apzīmējumi:

LV-Latvija tirdzniecības apgabals, LT- Lietuvas tirdzniecības apgabals, EE-Igaunijas tirdzniecības apgabals, FI - Somijas tirdzniecības apgabals, SE4 – Zviedrijas ceturtais tirdzniecības apgabals, LBI – Lietuvas-Baltkrievijas Importa tirdzniecības apgabals.

Nebalanss ir atšķirība starp plānoto un fiziski sistēmā nodoto vai no tās saņemto elektroenerģijas apjomu noteiktā nebalansa aprēķina intervālā. Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumam (ETL) katrs tirgus dalībnieks ir atbildīgs par sevis izraisīto nebalansu.


[1] Informācija par atjaunīgajiem un atbalstāmajiem enerģijas veidiem balstīta uz informāciju, kas saņemta no AS „Sadales tīkls”; atjaunīgie un atbalstāmie ietver sekojošu ģenerāciju ar jaudu līdz 10 MW – koģenerācija, biomasa, biogāze, hidroelektrostacijas.

[2] Šeit un turpmāk apskatā kā elektroenerģijas imports apzīmēti nevis komerciāli darījumi, bet gan tīklā fiziski no citām valstīm ienākusī elektroenerģija

[3] Šeit un turpmāk apskatā kā elektroenerģijas eksports apzīmēti nevis komerciāli darījumi, bet gan no tīkla fiziski uz citām valstīm izvadītā elektroenerģija

[4] Atbilstoši (ENTSO-E) noteiktajai definīcijai, kurā netiek ietverts el.st. pašpatēriņš.

[5] Noslogotība = mēneša summārā komercplūsmas kWh / mēneša summārā neto pārvades jauda kWh („Net Transfer Capacity” NTC).

[6] Uz Baltijas valstīm elektroenerģijas imports no trešajām valstīm (Krievija un Baltkrievija) notiek uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas (LT-LBI).

[7] Nebalansa cenas sākot ar 2018.gada 1.janvāri tiek rēķinātas saskaņā ar jauno metodiku

[8] Nord Pool ir Ziemeļvalstu elektroenerģijas birža, kurā, balstoties uz tirgus principiem, tiek noteikta Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena