Elektroenerģijas tirgus apskats

Latvijā septembrī neto patērētas  561 278 MWh elektroenerģijas, vidējā elektroenerģijas biržas cena Latvijas apgabalā samazinājās līdz 58,99 EUR/MWh un vietējā ģenerācija Latvijas elektroenerģijas patēriņu nosedza 68% apmērā

2018. gada septembris skaitļos:

Latvijā saražotā elektroenerģija

Septembris 2018, MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Septembris 2017, MWh

Hidroelektrostacijās

52 708

-18%

342 660

Termoelektrostacijās

220 646

-22%

74 577

Pārvadei pieslēgtās vēja elektrostacijās

6 257

107%

4 025

Atjaunīgie un atbalstāmie elektroenerģijas ražotāji ar uzstādīto jaudu līdz 10MW[1]

101 494

3%

112 484

Kopējais saražotās elektroenerģijas apjoms

381 105

-15%

533 745

 

Septembris 2018, MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Septembris 2017, MWh

Latvijas pārvades tīklā importētā elektroenerģija

438 922

-12%

353 527

No Latvijas pārvades tīkla eksportētā elektroenerģija

258 749

-28%

313 931

Latvijas elektroenerģijas saldo

180 173 (iztrūkums)

27%

39 597 (iztrūkums)

 

Septembris 2018,  MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Septembris 2017, MWh

Latvijas elektroenerģijas patēriņš[2]

561 278 MWh

-5 %

573 342 MWh

Valsts patēriņa nosegšana izmantojot vietējās ģenerācijas

68 %

-8.2 (procentpunkti)

93 %

Starpsavienojumi

Vidējā mēneša noslogotība[3] %

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (Procentpunkti)

Zemākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā

Augstākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā

 LV -> LT

29%

1

5.9%

57.5%

 EE -> LV

74%

11

41.1%

99.7%

 LBI -> LT

91%

2

59.2%

99.8%

LT -> LV

9%

-4

0.0%

38.5%

PL->LT

24%

-25

0.1%

76.4%

LT->PL

35%

1

0.4%

79.3%

SE4->LT

0%

-58

0.0%

0.0%

FI->EE

34%

19

3.3%

83.3%

 

Septembris 2018

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Septembris 2017

Imports no trešajām valstīm uz Baltiju[4]

269 876 MWh

23 %

26 871 MWh

 

Septembris 2018 EUR/MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Nebalansa cena[5] Igaunijā

48.21

-8%

Nebalansa cena Latvijā

50.46

-6%

Nebalansa cena Lietuvā

50.35

-6%

Septembrī Latvijas elektroenerģijas patēriņš tika nosegts par 68%

Septembrī Latvijas elektroenerģijas patēriņš, izmantojot vietējos elektroenerģijas ražošanas avotus, tika nosegts 68 % apmērā, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada septembri, ir samazinājums par 25.2 procentpunktiem. Latvijas elektroenerģijas patēriņš septembrī bija  561 278 MWh un, salīdzinājumā ar augustu, tas samazinājās par 5%, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada septembri, samazinājās par 2%. Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem, septembrī Daugavas ūdenīgums bija 69% apmērā no mēneša normas. Hidroelektrostacijās saražotās elektroenerģijas apjoms samazinājās (samazinājums par 18% salīdzinājumā ar augustu, bet, salīdzinot ar 2017.gada septembri - samazinājums par 85%). Termoelektrostacijās (TEC) saražotās elektroenerģijas apjoms samazinājās par 22%, bet, salīdzinot ar 2017.gada septembri, palielinājās par 196%. Tā rezultātā vietējie Latvijas elektroenerģijas avoti saražoja 381 105 MWh, kas ir par 15% mazāk nekā augustā, bet salīdzinājumā ar 2017.gada septembri, ir samazinājums par 29%.

Imports no trešajām valstīm uz Baltiju var notikt vienīgi caur Nord Pool[6] (NP) Lietuvas tirdzniecības apgabalu – LBI. Importētās elektroenerģijas apjoms, kas tika importēts no trešajām valstīm, palielinājās par 23% salīdzinājumā ar augustu un bija 269 876 MWh, bet, salīdzinājumā ar 2017.gada septembri – palielinājās deviņas reizes.

Saskaņā ar NP informāciju, Zviedrija caur NordBalt kabeli mēneša pārskata periodā eksports uz Lietuvu nenotika, jo NordBalt kabelim tika veikta tehniskā apkope, bet Polija caur LitPol Link – 46 073 MWh. NordBalt kabeļa noslodze bija 0%, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, bija kritums par 58 procentpunktiem. LitPol Link starpsavienojuma noslogotība virzienā no Polijas uz Lietuvu bija 24%, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, bija kritums par 25 procentpunktiem, savukārt virzienā no Lietuvas uz Poliju noslogotība bija 35%, kas, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, ir palielinājums par 1 procentpunktu.

Pārskata periodā Igaunijas – Latvijas starpsavienojums vidēji diennaktī bija noslogots par 63%, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, tas samazinājums par 6 procentpunktiem, Igaunijas – Latvijas starpsavienojums maksimumstundās bija noslogots par 96%, bet laikā, kad Latvijā ir pietiekama vietējā ģenerācija un mazāks nepieciešamās elektroenerģijas importa no Igaunijas, starpsavienojuma noslogojums atsevišķās stundās kritās līdz pat 16% no pieejamās neto pārvades jaudas. Neto pārvades jauda bija 539 219 MWh.

Vidējais Baltijas, Somijas un Zviedrijas elektroenerģijas cenas samazinājums 5 %

Septembrī vidējā NP elektroenerģijas biržas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā bija 58.99 eiro par megavatstundu (EUR/MWh) un, salīdzinājumā ar augustu, cena samazinājās par 0.1%, bet, salīdzinājumā ar pagājušā gada septembri, kad tā bija 37,79 eiro par megavatstundu, palielinājums ir par 57%.  NP Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas biržas nākošās dienas (ELSPOT) diennakts elektroenerģijas cena svārstījās no 2.4 eiro par megavatstundu līdz 133,2 eiro par megavatstundu. Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Latviju un Igauniju, var secināt, ka cena bija vienāda 44% no mēneša stundu skaita, bet iepriekšējā mēnesī šis periods bija 62% no visām mēneša stundām.

Septembrī vidējā Igaunijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija 50,93 eiro par megavatstundu, kas bija par 8% zemāka nekā iepriekšējā mēnesī, bet, salīdzinot ar 2017.gada septembri, par 37% augstāka (37,27 EUR/MWh). Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Igauniju un Somiju, var secināt, ka cenas bija vienādas 94% no apskata mēneša stundu skaita.

Lietuvas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija vienādas ar Latvijas cenu 97%, bet ar Zviedrijas 4.tirdzniecības apgabalu 35% no mēneša stundu skaita.

Apgabals

Vidējā mēneša cena, EUR/MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Septembris 2017, EUR/MWh

Zemākā fiksētā stundas cena, EUR/MWh

Augstākā fiksētā stundas cena, EUR/MWh

Zemākā fiksētā diennakts cena, EUR/MWh

Augstākā fiksētā diennakts cena, EUR/MWh

NP Somija

51.00

-8%

37,27

2.3

75.0

22.0

65.4

NP Igaunija

50.93

-8%

37,27

2.3

75.0

22.0

64.9

NP Latvija

58.99

-0.1%

37,69

2.4

133.2

42.8

73.4

NP Lietuva

59.11

0%

37,79

2.4

136.0

42.8

78.1

NP Zviedrija (SE4)

50.43

-10%

36,93

2.3

89.1

22.0

67.4

Salīdzināmie NP tirdzniecības apgabali

Stundu skaits, kad cena ir vienāda (%)

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti)

Septembris 2017, %

NP FI & EE

94%

0.6

100 %

NP EE & LV

44%

-17.9

89 %

NP LV & LT

97%

-0.6

98 %

NP LT & SE4

35%

-20.5

86 %

Izmantotie saīsinājumi un apzīmējumi:

LV-Latvija tirdzniecības apgabals, LT- Lietuvas tirdzniecības apgabals, EE-Igaunijas tirdzniecības apgabals, FI - Somijas tirdzniecības apgabals, SE4 – Zviedrijas ceturtais tirdzniecības apgabals, LBI – Lietuvas-Baltkrievijas Importa tirdzniecības apgabals.

Nebalanss ir atšķirība starp plānoto un fiziski sistēmā nodoto vai no tās saņemto elektroenerģijas apjomu noteiktā nebalansa aprēķina intervālā. Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumam (ETL) katrs tirgus dalībnieks ir atbildīgs par sevis izraisīto nebalansu.

 

[1] Informācija par atjaunīgajiem un atbalstāmajiem enerģijas veidiem balstīta uz informāciju, kas saņemta no AS „Sadales tīkls”; atjaunīgie un atbalstāmie ietver sekojošu – koģenerācija, biomasa, biogāze, vēja elektrostacijas (VES), hidroelektrostacijas, saules elektrostacijas.

[2] Atbilstoši (ENTSO-E) noteiktajai definīcijai, kurā netiek ietverts el.st. pašpatēriņš.

[3] Noslogotība = mēneša summārā komercplūsmas kWh / mēneša summārā neto pārvades jauda kWh („Net Transfer Capacity” NTC).

[4] Uz Baltijas valstīm elektroenerģijas imports no trešajām valstīm (Krievija un Baltkrievija) notiek uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas (LT-LBI).

[5] Nebalansa cenas sākot ar 2018.gada 1.janvāri tiek rēķinātas saskaņā ar jauno metodiku

[6] Nord Pool ir Ziemeļvalstu elektroenerģijas birža, kurā, balstoties uz tirgus principiem, tiek noteikta Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena