Elektroenerģijas tirgus apskats

Latvijā janvārī neto patērētās elektroenerģijas apjoms bija 707 144 MWh, vidējā elektroenerģijas biržas cena Latvijas apgabalā palielinājās līdz 56.62 EUR/MWh. Izmantojot vietējo ģenerāciju, Latvija elektroenerģijas patēriņu nosedza 85% apmērā.

2019. gada janvāris skaitļos

Latvijā saražotā elektroenerģija

Janvāris 2019, MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Janvāris 2018, MWh

Daugavas HES

81 465

7%

520 605

Termoelektrostacijas*

386 583

19%

224 163

Vēja elektrostacijas

13 180

44%

14 401

Koģenerācija (līdz 10MW)

46 002

-3%

45 275

Biomasa (līdz 10MW)

38 718

-4%

36 128

Biogāze (līdz 10MW)

29 871

1%

30 743

Mazās HES (līdz 10MW)

3 495

43%

10 126

Saules elektrostacijas

10

115%

10

Kopējais saražotās elektroenerģijas apjoms

599 324

13%

881 452

* Rīgas TEC-1, Rīgas TEC-2, AS "Rīgas Siltums", SIA "Juglas Jauda", SIA "Fortum"

 

Janvāris 2019, MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Janvāris 2018, MWh

Latvijas pārvades tīklā importētā[1] elektroenerģija

460 264

-4%

300 041

No Latvijas pārvades tīkla eksportētā[2] elektroenerģija

352 444

10%

359 245

Latvijas elektroenerģijas saldo

107 820 (iztrūkums)

-31%

184 104 (pārpalikums)

 

Janvāris 2019, MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Janvāris 2018, MWh

Latvijas elektroenerģijas patēriņš[3]

707 144

3 %

697 348

Valsts patēriņa nosegšana, izmantojot vietējās ģenerācijas

85%

7.7 (procentpunkti)

126%

Starpsavienojumi

Vidējā mēneša noslogotība[4] %

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (Procentpunkti)

Zemākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā

Augstākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā

 LV -> LT

21%

-21

0.0%

67.8%

 EE -> LV

35%

-33

0.0%

80.8%

 LBI -> LT

87%

-6

54.1%

100.0%

LT -> LV

20%

15

0.0%

97.1%

PL->LT

36%

19

0.0%

98.1%

LT->PL

26%

-21

0.0%

73.1%

SE4->LT

43%

-7

0.6%

89.6%

FI->EE

19%

-30

0.0%

55.5%

 

Janvāris 2019, MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Janvāris 2018, MWh

Imports no trešajām valstīm uz Baltiju[5]

383 366

22 %

91 707

 

Janvāris 2019, EUR/MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Janvāris 2018, EUR/MWh

Nebalansa cena[6] Igaunijā

59.64

-21.46%

38.64

Nebalansa cena Latvijā

60.34

-22.16%

38.81

Nebalansa cena Lietuvā

60.32

-22.10%

38.81

Janvārī Latvijas elektroenerģijas patēriņš tika nosegts par 85%

Janvārī Latvijas elektroenerģijas patēriņš, izmantojot vietējos elektroenerģijas ražošanas avotus, tika nosegts 85 % apmērā, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada janvāri, ir samazinājums par 41.6 procentpunktu. Latvijas elektroenerģijas patēriņš janvārī bija  707 144 MWh un, salīdzinājumā ar decembri, tas palielinājās par 3%, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada janvāri, palielinājās par 1.4%. Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem, janvārī Daugavas ūdenīgums bija 54% apmērā no mēneša normas.

Daugavas hidroelektrostacijās (HES) saražotās elektroenerģijas apjoms palielinājās par 7% salīdzinājumā ar decembri, bet, salīdzinot ar 2018. gada janvāri - samazinājās par 84%. Termoelektrostacijās (TEC) saražotās elektroenerģijas apjoms salīdzinot ar decembri palielinājās par 19%, bet, salīdzinot ar 2018. gada janvāri, palielinājās par 72%. Tā rezultātā, vietējie Latvijas elektroenerģijas avoti saražoja 599 324 MWh, kas ir par 13% vairāk nekā decembrī, bet salīdzinājumā ar 2018. gada janvāri, ir samazinājums par 32%.

Imports no trešajām valstīm uz Baltiju var notikt vienīgi caur Nord Pool[7] (NP) Lietuvas tirdzniecības apgabalu – LBI. Importētās elektroenerģijas apjoms, kas tika importēts no trešajām valstīm, samazinājās par 4% salīdzinājumā ar decembri un bija 460 264 MWh, bet, salīdzinājumā ar 2018. gada janvāri – palielinājās par 43% (322 811 MWh).

Saskaņā ar NP informāciju, Zviedrija caur NordBalt kabeli mēneša pārskata periodā eksportējusi uz Lietuvu bija 223 381 MWh, bet Polija caur LitPol Link – 113 225 MWh. NordBalt kabeļa noslodze bija 43%, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, samazinājās par 7 procentpunktiem. LitPol Link starpsavienojuma noslogotība virzienā no Polijas uz Lietuvu bija 36%, kur salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, ir pieaugums par 19 procentpunktiem, savukārt virzienā no Lietuvas uz Poliju noslogotība bija 26%, kas, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, ir samazinājums par 21 procentpunktu.

Pārskata periodā Igaunijas – Latvijas starpsavienojums vidēji diennaktī bija noslogots par 35%, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi ir samazinājies par 33 procentpunktiem. Igaunijas – Latvijas starpsavienojuma augstākā fiksētā diennakts noslogotība bija 80.8%, bet laikā, kad Latvijā ir pietiekama vietējā ģenerācija un mazāks nepieciešamās elektroenerģijas importa apjoms no Igaunijas, starpsavienojuma noslogojums atsevišķās stundās bija nokrities līdz 0% no pieejamās neto pārvades jaudas. Neto pārvades jauda janvārī bija 224 643 MWh.

Vidējais Baltijas, Somijas un Zviedrijas elektroenerģijas cenas palielinājums - 5.9%

Janvārī vidējā NP elektroenerģijas biržas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā bija 56.62 eiro par megavatstundu (EUR/MWh) un, salīdzinājumā ar decembri, cena palielinājās par 5.6%, bet, salīdzinājumā ar pagājušā gada janvāri, kad tā bija 37.58 EUR/MWh, palielinājums ir par 51%.  NP Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas biržas nākošās dienas (ELSPOT) diennakts elektroenerģijas cena svārstījās no 42.70 eiro par megavatstundu līdz 79.10 eiro par megavatstundu. Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Latviju un Igauniju, var secināt, ka cena bija vienāda 89.65% no mēneša stundu skaita, bet iepriekšējā mēnesī šis periods bija 93.28% no visām mēneša stundām.

Janvārī vidējā Igaunijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija 55.76 eiro par megavatstundu, kas bija par 5% augstāka nekā iepriekšējā mēnesī, bet, salīdzinot ar 2018. gada janvāri, par 50% augstāka (37.11 EUR/MWh). Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Igauniju un Somiju, var secināt, ka cenas bija vienādas 98.3% no apskata mēneša stundu skaita.

Lietuvas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija vienādas ar Latvijas cenu 95%, bet ar Zviedrijas 4. tirdzniecības apgabalu 72% no mēneša stundu skaita.

Apgabals

Vidējā mēneša cena EUR/MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Janvāris 2018, EUR/MWh

Zemākā fiksētā stundas cena EUR/MWh

Augstākā fiksētā stundas cena EUR/MWh

Zemākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh

Augstākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh

NP Somija

55.78

7%

37.08

4.04

109.50

42.70

79.10

NP Igaunija

55.76

5%

37.11

4.04

109.50

42.70

79.10

NP Latvija

56.62

5.6%

37.58

4.04

109.50

42.70

79.10

NP Lietuva

56.50

5%

37.62

1.17

109.50

41.70

79.50

NP Zviedrija (SE4)

54.91

7%

32.88

4.04

109.45

42.70

79.50

Salīdzināmie NP tirdzniecības apgabali

Stundu skaits, kad cena ir vienāda (%)

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti)

Janvāris 2018, (%)

NP FI & EE

98%

8.2

76%

NP EE & LV

90%

-3.6

93%

NP LV & LT

95%

-0.3

91%

NP LT & SE4

72%

1.3

83%


Izmantotie saīsinājumi un apzīmējumi:

LV-Latvija tirdzniecības apgabals, LT- Lietuvas tirdzniecības apgabals, EE-Igaunijas tirdzniecības apgabals, FI - Somijas tirdzniecības apgabals, SE4 – Zviedrijas ceturtais tirdzniecības apgabals, LBI – Lietuvas-Baltkrievijas Importa tirdzniecības apgabals.

Nebalanss ir atšķirība starp plānoto un fiziski sistēmā nodoto vai no tās saņemto elektroenerģijas apjomu noteiktā nebalansa aprēķina intervālā. Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumam, katrs tirgus dalībnieks ir atbildīgs par sevis izraisīto nebalansu.


[1] Šeit un turpmāk apskatā kā elektroenerģijas imports apzīmēti nevis komerciāli darījumi, bet gan tīklā fiziski no citām valstīm ienākusī elektroenerģija

[2] Šeit un turpmāk apskatā kā elektroenerģijas eksports apzīmēti nevis komerciāli darījumi, bet gan no tīkla fiziski uz citām valstīm izvadītā elektroenerģija

[3] Atbilstoši (ENTSO-E) noteiktajai definīcijai, kurā netiek ietverts el.st. pašpatēriņš.

[4] Noslogotība = mēneša summārā komercplūsmas kWh / mēneša summārā neto pārvades jauda kWh („Net Transfer Capacity” NTC).

[5] Uz Baltijas valstīm elektroenerģijas imports no trešajām valstīm (Krievija un Baltkrievija) notiek uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas (LT-LBI).

[6] Nebalansa cenas sākot ar 2018.gada 1.janvāri tiek rēķinātas saskaņā ar jauno metodiku

[7] Nord Pool ir Ziemeļvalstu elektroenerģijas birža, kurā, balstoties uz tirgus principiem, tiek noteikta Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena