Elektroenerģijas tirgus apskats

Latvijā jūlijā neto patērētas  573 794 MWh elektroenerģijas, vidējā elektroenerģijas biržas cena Latvijas apgabalā palielinājās līdz 54,55 EUR/MWh un vietējā ģenerācija Latvijas elektroenerģijas patēriņu nosedza 66% apmērā

2018. gada jūlijs skaitļos:

Latvijā saražotā elektroenerģija

Jūlijs 2018,

MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Jūlijs 2017,

MWh

Hidroelektrostacijās

74 963

-9 %

162 545

Termoelektrostacijās

205 364

78 %

90 945

Pārvadei pieslēgtās vēja elektrostacijās

2 338

-34 %

2 999

Atjaunīgie un atbalstāmie elektroenerģijas ražotāji ar uzstādīto jaudu līdz 10MW[1]

94 287

-7 %

105 539

Kopējais saražotās elektroenerģijas apjoms

376 951

24 %

362 027

 

Jūlijs 2018, MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Jūlijs 2017, MWh

Latvijas pārvades tīklā importētā elektroenerģija

498 437

3 %

509 835

No Latvijas pārvades tīkla eksportētā elektroenerģija

301 594

26%

332 036

Latvijas elektroenerģijas saldo

196 843

 (iztrūkums)

-19%

177 800

 (pārpalikums)

 

Jūlijs 2018, MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Jūlijs 2017, MWh

Latvijas elektroenerģijas patēriņš[2]

573 794 MWh

5 %

539 827 MWh

Valsts patēriņa nosegšana izmantojot vietējās ģenerācijas

66 %

10 (procentpunkti)

67 %

Starpsavienojumi

Vidējā mēneša noslogotība[3] %

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (Procentpunkti)

Zemākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā

Augstākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā

 LV -> LT

13%

-8

0.0%

40.7%

 EE -> LV

48%

-21

17.8%

74.9%

 LBI -> LT

62%

16

25.9%

93.1%

LT -> LV

10%

-1

1.5%

33.9%

PL->LT

73%

47

39.6%

98.3%

LT->PL

10%

-27

0.0%

55.9%

SE4->LT

55%

-19

0.2%

80.2%

FI->EE

14%

-25

0.5%

43.5%

 

Jūlijs 2018,

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Jūlijs 2017, MWh

Imports no trešajām valstīm uz Baltiju[4]

126 406 MWh

11 %

21 923

 

Jūnijs 2017 EUR/MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Nebalansa cena[5] Igaunijā

78.8

75%

Nebalansa cena Latvijā

78.8

72%

Nebalansa cena Lietuvā

78.9

74%

Jūlijā Latvijas elektroenerģijas patēriņš tika nosegts par 66%

Jūlijā Latvijas elektroenerģijas patēriņš, izmantojot vietējos elektroenerģijas ražošanas avotus, tika nosegts 66 % apmērā, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada jūliju, ir palielinājums par 10 procentpunktiem. Latvijas elektroenerģijas patēriņš maijā bija  573 794MWh un, salīdzinājumā ar jūniju, tas palielinājās par 5%, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada jūliju, palielinājās par 6%. Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem, jūlijā Daugavas ūdenīgums bija 56% apmērā no mēneša normas. Hidroelektrostacijās saražotās elektroenerģijas apjoms samazinājās (samazinājums par 9% salīdzinājumā ar jūniju, bet, salīdzinot ar 2017.gada jūliju - samazinājums par 54%). Termoelektrostacijās (TEC) saražotās elektroenerģijas apjoms palielinājās par 78%, bet, salīdzinot ar 2017.gada jūliju, palielinājās par 126%. Tā rezultātā vietējie Latvijas elektroenerģijas avoti saražoja 376 951 MWh, kas ir par 24% vairāk nekā jūnijā, bet salīdzinājumā ar 2017.gada jūliju, ir palielinājums par 4%.

Imports no trešajām valstīm uz Baltiju var notikt vienīgi caur Nord Pool[6] (NP) Lietuvas tirdzniecības apgabalu – LBI. Importētās elektroenerģijas apjoms, kas tika importēts no trešajām valstīm, palielinājās par 11% salīdzinājumā ar jūniju un bija 126 406 MWh, bet, salīdzinājumā ar 2017.gada jūliju – palielinājās par 477%.

Saskaņā ar NP informāciju, Zviedrija caur NordBalt kabeli mēneša pārskata periodā eksportēja uz Lietuvu 287 233 MWh, bet Polija caur LitPol Link – 114 123 MWh. NordBalt kabeļa noslodze bija 55%, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, bija kritums par 19 procentpunktiem. LitPol Link starpsavienojuma noslogotība virzienā no Polijas uz Lietuvu bija 73%, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, bija kāpums par 47 procentpunktiem, savukārt virzienā no Lietuvas uz Poliju noslogotība bija 10%, kas, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, ir samazinājums par 27 procentpunktiem.

Pārskata periodā Igaunijas – Latvijas starpsavienojums vidēji diennaktī bija noslogots par 47%, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, tas samazinājums par 22 procentpunktiem, Igaunijas – Latvijas starpsavienojums maksimumstundās bija noslogots par 75%, bet laikā, kad Latvijā ir pietiekama vietējā ģenerācija un mazāks nepieciešamās elektroenerģijas importa no Igaunijas, starpsavienojuma noslogojums atsevišķās stundās kritās līdz pat 18% no pieejamās neto pārvades jaudas. Neto pārvades jauda bija 535 794 MWh.

Vidējais Baltijas, Somijas un Zviedrijas elektroenerģijas cenas pieaugums 11 %

Jūlijā vidējā NP elektroenerģijas biržas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā bija 54.55 eiro par megavatstundu (EUR/MWh) un, salīdzinājumā ar jūniju, cena palielinājās par 7%, bet, salīdzinājumā ar pagājušā gada jūniju, kad tā bija 36,27 eiro par megavatstundu, palielinājums ir par 50%.  NP Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas biržas nākošās dienas (ELSPOT) diennakts elektroenerģijas cena svārstījās no 45,6 eiro par megavatstundu līdz 66 eiro par megavatstundu. Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Latviju un Igauniju, var secināt, ka cena bija vienāda 85% no mēneša stundu skaita, bet iepriekšējā mēnesī šis periods bija 66% no visām mēneša stundām.

Jūlijā vidējā Igaunijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija 54,06 eiro par megavatstundu, kas bija par 13% augstāka nekā iepriekšējā mēnesī, bet, salīdzinot ar 2017.gada jūlijā, par 58% augstāka (34.33 EUR/MWh). Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Igauniju un Somiju, var secināt, ka cenas bija vienādas 98% no apskata mēneša stundu skaita.

Lietuvas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija vienādas ar Latvijas cenu 98%, bet ar Zviedrijas 4.tirdzniecības apgabalu - 74% no mēneša stundu skaita.

Apgabals

Vidējā mēneša cena EUR/MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

 

Jūlijs 2017

EUR/MWh

Zemākā fiksētā stundas cena EUR/MWh

Augstākā fiksētā stundas cena EUR/MWh

Zemākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh

Augstākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh

NP Somija

54.00

14%

34,17

40.1

84.5

45.6

66.0

NP Igaunija

54.06

13%

34,33

40.1

84.5

45.6

66.0

NP Latvija

54.55

7%

36,27

40.1

84.5

45.6

66.0

NP Lietuva

54.56

7%

36,27

40.1

84.5

45.6

66.0

NP Zviedrija (SE4)

53.21

14%

30,88

40.1

80.0

45.6

62.9

Salīdzināmie NP tirdzniecības apgabali

Stundu skaits, kad cena ir vienāda (%)

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti)

Jūlijs 2017, %

NP FI & EE

98%

6.9

97%

NP EE & LV

85%

19.1

73%

NP LV & LT

98%

-0.6

100%

NP LT & SE4

74%

16.7

49%

Izmantotie saīsinājumi un apzīmējumi:

LV-Latvija tirdzniecības apgabals, LT- Lietuvas tirdzniecības apgabals, EE-Igaunijas tirdzniecības apgabals, FI - Somijas tirdzniecības apgabals, SE4 – Zviedrijas ceturtais tirdzniecības apgabals, LBI – Lietuvas-Baltkrievijas Importa tirdzniecības apgabals.

Nebalanss ir atšķirība starp plānoto un fiziski sistēmā nodoto vai no tās saņemto elektroenerģijas apjomu noteiktā nebalansa aprēķina intervālā. Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumam (ETL) katrs tirgus dalībnieks ir atbildīgs par sevis izraisīto nebalansu.

[1] Informācija par atjaunīgajiem un atbalstāmajiem enerģijas veidiem balstīta uz informāciju, kas saņemta no AS „Sadales tīkls”; atjaunīgie un atbalstāmie ietver sekojošu – koģenerācija, biomasa, biogāze, vēja elektrostacijas (VES), hidroelektrostacijas, saules elektrostacijas.

[2] Atbilstoši (ENTSO-E) noteiktajai definīcijai, kurā netiek ietverts el.st. pašpatēriņš.

[3] Noslogotība = mēneša summārā komercplūsmas kWh / mēneša summārā neto pārvades jauda kWh („Net Transfer Capacity” NTC).

[4] Uz Baltijas valstīm elektroenerģijas imports no trešajām valstīm (Krievija un Baltkrievija) notiek uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas (LT-LBI).

[5] Nebalansa cenas sākot ar 2018.gada 1.janvāri tiek rēķinātas saskaņā ar jauno metodiku

[6] Nord Pool ir Ziemeļvalstu elektroenerģijas birža, kurā, balstoties uz tirgus principiem, tiek noteikta Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena