Padome

AST padome ievēlēta 2016. gada oktobrī uz piecu gadu termiņu, padomes sastāvā ir trīs padomes locekļi.

+Dr. sc. ing. Vilnis Krēsliņš - padomes priekšsēdētājs

AST_11_small.jpg

Inženierzinātņu doktors Vilnis Krēsliņš 9 gadus ir bijis Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas valdes priekšsēdētājs (patlaban - valdes padomnieks), savukārt kopš 2002. gada – Rīgas Tehniskās universitātes Valsts eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs. Iepriekš plaši darbojies pētniecības jomā, tostarp Fizikālās enerģijas institūtā. Kopš izveidošanas 1992. gadā līdz pat likvidācijai 2006. gadā bijis Igaunijas – Latvijas – Lietuvas kopuzņēmuma SIA "Baltijas energosistēmu dispečeru centrs "DC Baltija"" direktors.

+Dr. oec. Jurijs Spiridonovs - padomes priekšsēdētāja vietnieks

AST_4_small.jpg

Ekonomikas doktors Jurijs Spiridonovs šobrīd ieņem finanšu ministres padomnieka stratēģiskajos jautājumos amatu, pārraugot nodokļu politiku, valsts budžetu, Eiropas Savienības fondu programmas, kā arī sniedzot priekšlikumus nodokļu politikas attīstībai. J. Spiridonovam ir vairāk kā 10 gadu pieredze darbā valsts pārvaldē, tostarp kā valsts sekretāra vietniekam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un Ekonomikas ministrijā, kur darbs bija saistīts ar enerģētikas un vides politikas jautājumiem.

+Dr. oec. Olga Bogdanova - padomes locekle

AST_7_small.jpg

Ekonomikas doktorei Olgai Bogdanovai ir vairāk kā 10 gadu pieredze darbā valsts pārvaldē – Ekonomikas ministrijā. Patlaban viņa ieņem Finanšu ministrijas Nodokļu administrēšanas un sabiedrības interešu politikas departamenta direktores amatu, savukārt pirms tam bijusi, Ekonomikas ministrijas Enerģijas tirgus un infrastruktūras departamenta direktore, valsts sekretāra vietnieka enerģētikas jautājumos pienākumu izpildītāja, gan arī divus gadus ieņēmusi Enerģijas tirgus un infrastruktūras departamenta direktora vietnieces un Enerģijas tirgus nodaļas vadītājas amatu.

AS "Augstsprieguma tīkls" padomes nolikums
Grozīts un apstiprināts jaunā redakcijā AS "Augstsprieguma tīkls" padomes sēdē 2017.gada 24.augustā.