MW
MW
MW
Enerģija kustībā
Augstsprieguma elektroenerģijas pārvade un Latvijas teritorijā esošo 330kV un 110kV elektropārvades līniju apkalpošana
Notikumi
Attīstība

Bulgārijas prezidentūras laikā, Sofijā, 18. aprīlī, Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Polijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatori (PSO) – AS "Augstsprieguma tīkls", Elering AS, LITGRID AB…

Ziņas
Kā ikkatru pavasari, arī šogad 11. un 12. aprīlī sadarbībā ar prakse.lv AST norisināsies atvērto durvju dienas, kurās īpaši aicinām piedalīties elektrotehnisko zinību audzēkņus un studentus, jo AST…
Attīstība

Turpinot elektrolīnijas "Kurzemes loks" trešā posma izbūvi no Ventspils uz Rīgu, šobrīd izbūvēts vairāk nekā 37% līnijas balstu un izvilkti vadi 27% apjomā no plānotā līnijas garuma. Tāpat zem…

Tirgus

Līdz ar zemo gaisa temperatūru aug elektroenerģijas patēriņš ar mums cieši saistītajās Ziemeļvalstīs, kas februārī izraisījis cenu kāpumu arī pie mums, lai gan Latvijā patērēts par 7% mazāk,…

Attīstība
Latvijas pārvades sistēmas vadība, attīstība un integrācija Eiropas energosistēmā
Pakalpojumi
Nodrošinām visiem tirgus dalībniekiem vienlīdzīgu pieeju pārvades tīklam un pārvades pakalpojumus atbilstoši noteiktajiem pārvades pakalpojuma tarifiem
Tehniskā ekspertīze un diagnostika
Tehniskā ekspertīze un diagnostika
Elektrodrošības līdzekļu, elektrosistēmu un elektroiekārtu tehniskā stāvokļa un raksturlielumu diagnostika un ekspertīze, vides parametru testēšana
Pieslēgumi pārvades sistēmai
Sistēmas pieslēgumu ierīkošana ektroenerģijas Lietotājiem un Ražotājiem. Esošo pieslēgumu atļautās slodzes palielināšana.
Balansēšanas pakalpojums
Balansēšanas pakalpojums
Sistēmas lietošanas, balansēšanas un balansēšanas pakalpojuma sniegšanas līguma paraugi un tirgotājiem saistošie noteikumi. Informācijas par nebalansa administrēšanas maksu.
EIK pieprasīšana
Enerģijas identifikācijas kodu piešķiršana un izsniegšana