Iepirkumu procedūras

Iepirkumu arhīvs
ID Paredzētā līguma priekšmets Iepirkuma tips Dokumentu iesniegšanas termiņš Statuss
AST2018/118 Datu analīzes platformas ieviešana un uzturēšana Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/115-ES Būvobjekta "Apakšstacijas "TEC-2" 330 kV sadalnes paplašināšana un 330 kV šunta reaktora uzstādīšana" būvuzraudzības veikšana Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/119-ES Būvprojektu "330 kV elektrolīnijas "Rīgas TEC-2 - Rīgas HES" izbūve un 330 kV elektrolīnijas LNr.321 a/st. "Salaspils" – a/st. "TEC-2" pārbūve posmā balsts Nr.5 - balsts Nr.22" ekspertīzes veikšana Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/117 330/110/20 kV apakšstacijas "Krustpils" 330 kV sadalietaises pārbūve Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/111 Apakšstacijas Nr. 30 "Daugavpils" 110 kV sadalnes pārbūve
Pievienota 110 kV kabeļu tehniskā specifikācija autotransformatoru saitēm
Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/116 110 kV kabeļu līnijas LNr. 210 "Torņakalns – Centrālā" caurlaides spēju palielināšana
Pievienotas atbildes uz jautājumiem
Pagarināts pieteikumu iesniegšanas termiņš
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Aktīvs
AST2018/114 330/110 kV gaisvadu līniju uzturēšanas remontu darbi 2019. gadā
Precizēti Darbu izpildes un tehniskie noteikumi
Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/110 Apakšstacijas "Šķirotava" 110 kV sadalietaises pārbūves būvprojekta izstrāde
Pievienotas atbildes uz jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/80 Rezerves dispečervadības un datu centra izbūve
Pievienotas atbildes uz jautājumiem
Pievienota atbilde uz jautājumu
Pievienota atbilde uz jautājumu
Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2018/106 Apakšstacijas Nr.142 "Mārupe" 110 kV transformatoru TNr.2 un TNr.3 nomaiņa Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2018/108-ES Būvprojektu "330 kV elektrolīnijas "Rīgas TEC-2 - Rīgas HES" izbūve un 330 kV elektrolīnijas LNr.321 a/st. "Salaspils" – a/st. "TEC-2" pārbūve posmā balsts Nr.5 - balsts Nr.22" ekspertīzes veikšana Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2018/105-ES Būvprojekta "Apakšstacijas "TEC-2" 330 kV sadalnes paplašināšana un 330 kV šunta reaktora uzstādīšana" ekspertīzes veikšana Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2018/94 110kV transformatora TNr.2 nomaiņa un pārbūvētās 20kV sadalnes pieslēgšana apakšstacijā Nr.68 "Aizpute" un 110kV transformatora TNr.1 nomaiņa un elektroenerģijas komercuzskaites sakārtošana apakšstacijā Nr.60 "Grobiņa"
Pievienotas atbildes uz jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Vērtēšanā
AST2018/93 Apakšstaciju "Dobele", "Tukums", "Balvi" un "Ķegums-1" transformatoru nomaiņas būvprojektu izstrāde un būvdarbu veikšana
Pievienota atbilde uz jautājumu
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Vērtēšanā
AST2018/95-ES Būvobjekta "Igaunijas - Latvijas trešā 330 kV starpsavienojuma elektropārvades līnijas izbūve" būvuzraudzības veikšana Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2018/84 110 kV gāzes izolācijas slēgiekārtas (GIS) piegāde apakšstacijai "Šķirotava" Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/60 Divu 115/10.5/10.5 kV 32 MVA transformatoru piegāde apakšstacijai "Šķirotava" Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/68 Divu 115/10.5/6.3 kV 25 MVA transformatoru piegāde apakšstacijai "Mīlgrāvis" Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/88 330 kV autotransformatora ATNr. 1 nomaiņa apakšstacijā Nr. 6 "TEC-1" Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2018/78 110 kV elektroiekārtu piegāde apakšstacijai "Viļaka" Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2018/71 Divu 110 kV transformatoru piegāde apakšstacijai "Viļaka" Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2018/23 Elektroenerģijas komercuzskaites sakārtošana apakšstacijā Nr. 47 "Bauska" un apakšstacijā Nr. 152 "Sloka" Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā

Iepirkumu procedūras

Iepirkumu arhīvs
ID
AST2018/118
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2018/115-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2018/119-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2018/117
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2018/116
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
Pagarināts termiņš
ID
AST2018/111
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2018/114
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2018/110
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2018/80
Paredzētā līguma priekšmets: Rezerves dispečervadības un datu centra izbūve
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2018/106
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2018/108-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2018/105-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2018/94
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
Pagarināts termiņš
ID
AST2018/93
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
Pagarināts termiņš
ID
AST2018/95-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2018/84
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2018/60
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2018/68
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2018/88
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2018/71
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2018/78
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2018/23
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā