Iepirkumu procedūras

Iepirkumu arhīvs
ID Paredzētā līguma priekšmets Iepirkuma tips Dokumentu iesniegšanas termiņš Statuss
AST2019/42 Elektroenerģijas iegāde AS "Augstsprieguma tīkls" vajadzībām Atklāts konkurss Aktīvs
AST2019/53 110 kV gaisvadu līniju negabarītu novēršana 2019. gadā Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2019/45 Gatavo darba aizsargapģērbu piegāde Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2019/55 Būvprojektu "Apakšstacijas "Tukums" 110 kV autotransformatoru TNr.1 un TNr.2 nomaiņa" un elektroenerģijas komercuzskaites sakārtošana" un "Apakšstacijas "Ķegums-1" 110 kV transformatora TNr.8 nomaiņa" ekspertīzes veikšana Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2019/52 Pieejas kontroles un darba laika uzskaites sistēmas "dAccess" uzturēšana un pieejas kontroles ID karšu izgatavošanas iekārtas (printera) tehniskās profilakses darbu un darbspējas nodrošināšana 3 (trīs) gadu periodam Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2019/46 110 kV gaisvadu līniju trases tīrīšana līdz noteiktajam platumam LD Rīgas iecirknī Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2019/40 110 kV iekārtu piegāde apakšstacijām "Ogre" un "Vangaži" Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2019/41 110/21/6.3 kV 10/10/10 MVA transformatora piegāde apakšstacijai "Vangaži" Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/32 Divu 110/21/6.3 kV 25/25/25 MVA transformatoru piegāde apakšstacijai "Olaine"
Sarunu procedūras Nr.2019/32 nolikuma grozījumi
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Aktīvs
AST2019/34 Galvas un sejas aizsardzības līdzekļu piegāde
Pievienota atbilde uz jautājumu
Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2019/30 330/110 kV gaisvadu līniju balstu nomaiņa 2019. gadā Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2019/29 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas pakalpojuma ieviešana un abonēšana
Pievienota atbilde uz jautājumiem
Pievienota atbilde uz jautājumiem
Pievienota atbilde uz jautājumiem
Pievienota atbilde uz jautājumiem
Pievienota atbilde uz jautājumiem
Pievienota atbilde uz jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Vērtēšanā
AST2019/15 330/110 kV elektropārvades līniju trašu attīrīšana no apauguma 2019. gadā Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2019/18 Transporta līdzekļu ar pilnu masu līdz 3500 kg riepu iegāde un piegāde Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/2 110 kV gaisvadu līniju metāla balstu krāsošana 2019. gadā
Pievienota atbilde uz jautājumu
Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2019/11 110 kV transformatoru piegāde apakšstacijām "Dagda", "Gajoks" un "TEC-2" Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2019/5-ES Būvobjekta "Apakšstacijas "Rīgas HES" 330 kV sadalietaises pārbūve" būvuzraudzības veikšana Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/6-ES Būvobjekta "330 kV elektrolīnijas "Rīgas TEC-2 - Rīgas HES" izbūve un 330 kV elektrolīnijas LNr.321 a/st. "Salaspils" - a/st. "TEC-2" pārbūve posmā balsts Nr.5 - balsts Nr.22" būvuzraudzības veikšana Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/4-ES Būvprojekta "Apakšstacijas "Rīgas HES" 330 kV sadalietaises pārbūve" ekspertīzes veikšana Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2018/118 Datu analīzes platformas ieviešana un uzturēšana
Pievienotas atbildes uz jautājumiem
Pievienotas atbildes uz jautājumiem
Pievienotas atbildes uz jautājumiem
Pievienotas atbildes uz jautājumiem
Pievienotas atbildes uz jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Vērtēšanā

Iepirkumu procedūras

Iepirkumu arhīvs
ID
AST2019/42
Iepirkuma tips
Atklāts konkurss
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2019/53
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2019/45
Paredzētā līguma priekšmets: Gatavo darba aizsargapģērbu piegāde
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2019/52
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2019/46
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2019/41
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2019/40
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2018/32
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
Pagarināts termiņš
ID
AST2019/30
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2019/34
Paredzētā līguma priekšmets: Galvas un sejas aizsardzības līdzekļu piegāde
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2019/29
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
Pagarināts termiņš
ID
AST2019/15
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2019/11
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2019/2
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2019/18
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/6-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/5-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/4-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2018/118
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
Pagarināts termiņš