Iepirkumu procedūras

Iepirkumu arhīvs
ID Paredzētā līguma priekšmets Iepirkuma tips Dokumentu iesniegšanas termiņš Statuss
AST2018/60 Divu 115/10.5/10.5 kV 32 MVA transformatoru piegāde apakšstacijai "Šķirotava" Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/68 Divu 115/10.5/6.3 kV 25 MVA transformatoru piegāde apakšstacijai "Mīlgrāvis" Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/88 330 kV autotransformatora ATNr. 1 nomaiņa apakšstacijā Nr. 6 "TEC-1" Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/78 110 kV elektroiekārtu piegāde apakšstacijai "Viļaka" Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/71 Divu 110 kV transformatoru piegāde apakšstacijai "Viļaka" Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/23 Elektroenerģijas komercuzskaites sakārtošana apakšstacijā Nr. 47 "Bauska" un apakšstacijā Nr. 152 "Sloka" Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/59 Apakšstacijas Nr. 35 "Daugavpils A" un 110 kV gaisvadu līnijas LNr. 134/135 demontāža Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2018/72 Transporta līdzekļu uzturēšanas pakalpojumu iegāde Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/75-ES Būvprojekta "110 kV sadales punkta "Ķemeru parks" izbūves" ekspertīzes veikšana Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2018/70 Darbinieku veselības apdrošināšana Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/45 110/10 kV apakšstacijas JĀŅCIEMS 110 kV sadales ietaises pārbūve
Pievienotas atbildes uz jautājumiem
Pievienotas atbildes uz jautājumiem
Pievienotas atbildes uz jautājumiem
Pievienotas atbildes uz jautājumiem
Pievienotas atbildes uz jautājumiem
Pievienotas atbildes uz jautājumiem
Pievienota atbilde uz jautājumu
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Vērtēšanā
AST2018/67 Darba aizsargapģērbu un darba tekstilmateriālu mazgāšanas, tīrīšanas un labošanas pakalpojumu sniegšana Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2018/66 Dzelzsbetona konstrukciju remonts 2018. gadā Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2018/37 110 kV transformatoru piegāde apakšstacijām "Dobele", "Ķegums-1" un "Tukums" Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/43 Latvijas elektrostaciju dinamisko modeļu validācija
Pievienotas atbildes uz jautājumiem
Pievienotas atbildes uz jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2018/58-ES Būvobjekta "110 kV sadales punkta "Ķemeru parks" izbūve" būvuzraudzības veikšana Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2018/52 110 kV gaisvadu līniju negabarītu novēršana 2018. gadā Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2018/33 110 kV transformatoru piegāde apakšstacijām "Balvi", "Kārsava", "Mārupe", "Preiļi" un "Priekule" Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Aktīvs
AST2018/49 330/110 kV gaisvadu līniju izolatoru ķēžu uzstādīšana dubultsējumu izpildījumā 2018.gadā Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2018/44 Dzelzsbetona konstrukciju remonts 2018. gadā Atklāta sarunu procedūra Pārtraukts
AST2018/46 110 kV gaisvadu līniju trases tīrīšana līdz noteiktajam platumam LD Grobiņas un Brocēnu iecirknī Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2018/42 SCADA/EMS modernizācija
30.05.2018. Atbildes uz jautājumiem
07.06.2018. Atbilde uz jautājumu
Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/41 Tehnisko iekārtu datu apstrādes (TIDA) sistēmas iegāde un ieviešana
30.05.2018. Atbildes uz jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/34 Šūtā darba aizsargapģērba, aizsardzībai pret elektrisko loku, piegāde Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies

Iepirkumu procedūras

Iepirkumu arhīvs
ID
AST2018/68
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2018/60
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2018/88
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2018/78
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2018/71
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2018/23
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2018/59
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2018/72
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2018/75-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2018/70
Paredzētā līguma priekšmets: Darbinieku veselības apdrošināšana
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2018/45
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
Pagarināts termiņš
ID
AST2018/67
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2018/66
Paredzētā līguma priekšmets: Dzelzsbetona konstrukciju remonts 2018. gadā
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2018/37
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2018/43
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2018/58-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2018/52
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2018/33
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
Pagarināts termiņš
ID
AST2018/49
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2018/44
Paredzētā līguma priekšmets: Dzelzsbetona konstrukciju remonts 2018. gadā
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Pārtraukts
ID
AST2018/46
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2018/42
Paredzētā līguma priekšmets: SCADA/EMS modernizācija
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2018/41
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2018/34
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies