Iepirkumu procedūras

Iepirkumu arhīvs
ID Paredzētā līguma priekšmets Iepirkuma tips Dokumentu iesniegšanas termiņš Statuss
AST2018/44 Dzelzsbetona konstrukciju remonts 2018. gadā Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/46 110 kV gaisvadu līniju trases tīrīšana līdz noteiktajam platumam LD Grobiņas un Brocēnu iecirknī Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/42 SCADA/EMS modernizācija Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/41 Tehnisko iekārtu datu apstrādes (TIDA) sistēmas iegāde un ieviešana Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/36 Fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana
Pievienotas atbildes uz jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/34 Šūtā darba aizsargapģērba, aizsardzībai pret elektrisko loku, piegāde Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/27 Apakšstacijas Nr.57 "Auce" 110kV transformatoru pievienojumu 20kV kopņu tiltu pārbūve Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/31 Helikopteru pakalpojumu nodrošināšana elektropārvades līniju apsekošanai Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/30 330 kV autotransformatora piegāde apakšstacijai "TEC-1" Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/35 110/330 kV gaisvadu līniju balstu pamatu remonts un zemējumu kontūru remonts 2018.gadā Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/38 Apakšstacijas Nr.157 "Ķemeri" 110 kV transformatoru pievienojumu 20 kV un 10 kV kopņu tiltu pārbūve Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/21 PMU (Phasor Measurement Unit) mēraparātu iegāde
Pievienotas atbildes uz jautājumiem
Pievienotas atbildes uz jautājumiem
Pievienotas atbildes uz jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/12 110/20/6 kV apakšstacijas Nr. 2A "Ķeguma HES-2" 110 kV sadales ietaises pārbūve
10.05.2018. Atbildes uz jautājumiem
16.05.2018. Atbildes uz jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/29 Taksometru pakalpojumu nodrošināšana Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/22-ES Būvobjekta "Apakšstacijas "Imanta" 330 kV sadales ietaises paplašināšana" būvuzraudzības veikšana Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/20 Divu 115/10.5/10.5 kV 32 MVA transformatoru piegāde apakšstacijai “Latgale”
03.05.2018. Pievienotas atbildes uz jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/28-ES Būvprojekta "Igaunijas – Latvijas trešā 330 kV starpsavienojuma elektropārvades līnijas izbūve" ekspertīzes veikšana Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/17 110 kV elektropārvades kabeļu līnijas LNr.210 a/st. "Torņakalns" – a/st. "Centrālā" caurlaides spējas palielināšanas būvniecības ieceres - priekšprojekta izstrāde
Pievienotas atbildes uz jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/24 330 kV gaisvadu elektropārvades līnijas LNr. 501 "Rīgas TEC-2 – Rīgas TEC-1" pārbūve par kabeļu elektropārvades līniju posmā no balsta Nr. 48 līdz balstam Nr. 50
23.04.2018. Pievienotas atbildes uz jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Aktīvs
AST2018/26 Personālpacēlāju uz transporta līdzekļu bāzes ar paaugstinātu caurgājamību iegāde
Pievienota atbilde uz jautājumu
Pievienota atbilde uz jautājumu
Pievienotas atbildes uz jautājumu
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Aktīvs
AST2018/15 Rezerves dispečervadības un datu centra apakšstacijā "Tume" pašpatēriņa nodrošinājuma projektēšana un izbūve
18.04.2018. Pievienotas atbildes uz jautājumiem
21.04.2018. Pievienotas atbildes uz jautājumiem
24.04.2018. Pievienotas atbildes uz jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Aktīvs
AST2018/19 Darbarīku un elektroinstrumentu piegāde Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/8 110 kV transformatoru sprieguma regulēšanas automātikas komplektu piegāde Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2018/9 110/330 kV GL ekspluatācijas remontdarbiem, dubultsējumu uzstādīšanai un avārijas rezerves papildināšanai nepieciešamās līniju armatūras iegāde Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2018/7 110 kV gaisvadu līniju metāla balstu krāsošana 2018. gadā Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2018/4-ES Apakšstacijas "TEC-2" 330 kV ĀSI paplašināšana un 330 kV šunta reaktora uzstādīšana Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2017/113 Divu 115/10.5/6.3 kV 25 MVA transformatoru piegāde apakšstacijai „Mīlgrāvis” Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2017/112-ES 330 kV 120 MVAR regulējama šunta reaktora piegāde apakšstacijai „TEC-2” Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2018/6 Apakšstacijas Nr.157 “Ķemeri” 110 kV transformatoru pievienojumu 20 kV un 10 kV kopņu tiltu pārbūve Atklāta sarunu procedūra Pārtraukts
AST2017/99 110 kV elektroiekārtu piegāde apakšstacijai "Mīlgrāvis" Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2017/111 330/110 kV gaisvadu līniju balstu maiņa un uzturēšanas remontu darbi 2018. gadā Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2017/109 Jaudas rezervju uzturēšana Latvijas Republikas elektroenerģijas sistēmas drošumam
Pievienota atbilde uz kandidāta jautājumu
Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2017/100-ES Apakšstacijas "Rīgas HES" 330 kV sadales ietaises pārbūve Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2017/107-ES Sadales punkta "Ķemeru parks" 110 kV sadalnes izbūve Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Vērtēšanā

Iepirkumu procedūras

Iepirkumu arhīvs
ID
AST2018/44
Paredzētā līguma priekšmets: Dzelzsbetona konstrukciju remonts 2018. gadā
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2018/42
Paredzētā līguma priekšmets: SCADA/EMS modernizācija
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2018/46
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2018/41
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2018/34
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2018/36
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2018/27
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2018/31
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2018/30
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2018/38
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2018/35
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2018/29
Paredzētā līguma priekšmets: Taksometru pakalpojumu nodrošināšana
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2018/12
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2018/22-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2018/21
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2018/20
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2018/24
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
Pagarināts termiņš
ID
AST2018/17
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2018/28-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2018/26
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
Pagarināts termiņš
ID
AST2018/15
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
Pagarināts termiņš
ID
AST2018/19
Paredzētā līguma priekšmets: Darbarīku un elektroinstrumentu piegāde
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2018/8
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2018/9
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2018/4-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2018/7
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2017/113
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2017/112-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2017/99
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2018/6
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Pārtraukts
ID
AST2017/111
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2017/100-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2017/109
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2017/107-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
Pagarināts termiņš