Iepirkumu procedūras

Iepirkumu arhīvs
ID Paredzētā līguma priekšmets Iepirkuma tips Dokumentu iesniegšanas termiņš Statuss
AST2018/106 Apakšstacijas Nr.142 "Mārupe" 110 kV transformatoru TNr.2 un TNr.3 nomaiņa Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/108-ES Būvprojektu "330 kV elektrolīnijas "Rīgas TEC-2 - Rīgas HES" izbūve un 330 kV elektrolīnijas LNr.321 a/st. "Salaspils" – a/st. "TEC-2" pārbūve posmā balsts Nr.5 - balsts Nr.22" ekspertīzes veikšana Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/105-ES Būvprojekta "Apakšstacijas "TEC-2" 330 kV sadalnes paplašināšana un 330 kV šunta reaktora uzstādīšana" ekspertīzes veikšana Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/94 110kV transformatora TNr.2 nomaiņa un pārbūvētās 20kV sadalnes pieslēgšana apakšstacijā Nr.68 "Aizpute" un 110kV transformatora TNr.1 nomaiņa un elektroenerģijas komercuzskaites sakārtošana apakšstacijā Nr.60 "Grobiņa" Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/93 Apakšstaciju "Dobele", "Tukums", "Balvi" un "Ķegums-1" transformatoru nomaiņas būvprojektu izstrāde un būvdarbu veikšana Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/95-ES Būvobjekta "Igaunijas - Latvijas trešā 330 kV starpsavienojuma elektropārvades līnijas izbūve" būvuzraudzības veikšana Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/84 110 kV gāzes izolācijas slēgiekārtas (GIS) piegāde apakšstacijai "Šķirotava" Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/60 Divu 115/10.5/10.5 kV 32 MVA transformatoru piegāde apakšstacijai "Šķirotava" Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/68 Divu 115/10.5/6.3 kV 25 MVA transformatoru piegāde apakšstacijai "Mīlgrāvis" Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/88 330 kV autotransformatora ATNr. 1 nomaiņa apakšstacijā Nr. 6 "TEC-1" Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/78 110 kV elektroiekārtu piegāde apakšstacijai "Viļaka" Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/71 Divu 110 kV transformatoru piegāde apakšstacijai "Viļaka" Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/23 Elektroenerģijas komercuzskaites sakārtošana apakšstacijā Nr. 47 "Bauska" un apakšstacijā Nr. 152 "Sloka" Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2018/59 Apakšstacijas Nr. 35 "Daugavpils A" un 110 kV gaisvadu līnijas LNr. 134/135 demontāža Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2018/72 Transporta līdzekļu uzturēšanas pakalpojumu iegāde Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/75-ES Būvprojekta "110 kV sadales punkta "Ķemeru parks" izbūves" ekspertīzes veikšana Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2018/70 Darbinieku veselības apdrošināšana Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2018/45 110/10 kV apakšstacijas JĀŅCIEMS 110 kV sadales ietaises pārbūve
Pievienotas atbildes uz jautājumiem
Pievienotas atbildes uz jautājumiem
Pievienotas atbildes uz jautājumiem
Pievienotas atbildes uz jautājumiem
Pievienotas atbildes uz jautājumiem
Pievienotas atbildes uz jautājumiem
Pievienota atbilde uz jautājumu
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Vērtēšanā
AST2018/67 Darba aizsargapģērbu un darba tekstilmateriālu mazgāšanas, tīrīšanas un labošanas pakalpojumu sniegšana Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2018/66 Dzelzsbetona konstrukciju remonts 2018. gadā Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2018/37 110 kV transformatoru piegāde apakšstacijām "Dobele", "Ķegums-1" un "Tukums" Atklāta sarunu procedūra Aktīvs

Iepirkumu procedūras

Iepirkumu arhīvs
ID
AST2018/106
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2018/108-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2018/105-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2018/93
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2018/95-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2018/84
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2018/68
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2018/60
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2018/88
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2018/78
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2018/71
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2018/23
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2018/59
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2018/72
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2018/75-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2018/70
Paredzētā līguma priekšmets: Darbinieku veselības apdrošināšana
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2018/45
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
Pagarināts termiņš
ID
AST2018/67
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2018/66
Paredzētā līguma priekšmets: Dzelzsbetona konstrukciju remonts 2018. gadā
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2018/37
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs