Iepirkumu procedūras

Iepirkumu arhīvs
ID Paredzētā līguma priekšmets Iepirkuma tips Dokumentu iesniegšanas termiņš Statuss
AST2020/45 110 kV gaisvadu līniju negabarītu novēršana 2020. gadā Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2020/51 Šūtā darba aizsargapģērba piegāde Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2020/8 110 kV transformatoru piegāde apakšstacijām "Grīva" un "Krustpils" Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2020/46 Celtniecības un montāžas darbu veikšana apakšstacijā "Mīlgrāvis" Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2020/36 Gaisa kondicionieru piegāde un uzstādīšana Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2020/30 Dažādi ēku atjaunošanas un remonta darbi Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2020/39 330 kV gaisvadu līnijas LNr.324 Grobiņa - Klaipēda zibensaizsardzības troses nomaiņa Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2020/16 Kondicionieru apkope un remonts
Informācija par piedāvājumu iesniegšanas kārtību
Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2020/40 Taksometru pakalpojumu nodrošināšana
Informācija par piedāvājumu iesniegšanas kārtību
Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2020/28 AS "Augstsprieguma tīkls" objektu apsardzes pakalpojumu nodrošināšana
Informācija par piedāvājumu iesniegšanas kārtību
Atbildes uz pretendenta jautājumiem
Atbilde uz pretendenta jautājumu
Atbilde uz pretendenta jautājumu
Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2020/26 Pasūtītāja informācijas prasību izstrāde projektēšanas uzdevumam par AS "Augstsprieguma tīkls" administratīvo ēku kompleksa un ražošanas bāzes teritorijas pārbūvi Dārzciema ielā 86, Rīgā
Pievienota atbilde uz jautājumu
Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2020/27 Helikopteru pakalpojumu nodrošināšana elektropārvades līniju apsekošanai Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2020/23 330/110 kV elektropārvades līniju trašu attīrīšana no apauguma 2020. gadā Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2020/32 Izcelsmes apliecinājumu reģistra informācijas sistēmas ieviešana un uzturēšana
Atbilde uz jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2020/13 Apkures sistēmas nomaiņa Grobiņas iecirkņa Līniju dienesta ēkai "Āres", Grobiņas novadā
Informācija par piedāvājumu iesniegšanas kārtību
Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2020/9 330 kV gaisvadu līnijas LNr.315 Salaspils - Aizkraukle balstu maiņa Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2020/15 Reprezentācijas priekšmetu iegāde
Informācija par piedāvājumu iesniegšanas kārtību
Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2020/18 Personālpacēlāju uz transporta līdzekļu bāzes ar paaugstinātu caurgājamību iegāde
Informācija par piedāvājumu iesniegšanas kārtību un atbildes uz Pretendentu jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2020/19 110 kV iekārtu piegāde apakšstacijai "Krustpils"
Precizēts piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Grozījumi sarunu procedūras nolikumā
Atbilde uz jautājumiem
Atbilde uz jautājumiem
Atbilde uz jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Aktīvs
AST2020/10 Būvju un teritorijas atjaunošanas darbi
Informācija par piedāvājumu iesniegšanas kārtību
Atbilde uz Pretendenta jautājumu
Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2020/11 110 kV gaisvadu līniju metāla balstu krāsošana 2020. gadā
Informācija par piedāvājumu iesniegšanas kārtību
Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2019/127 110 kV kabeļu līnijas LNr.210 "Torņakalns - Centrālā" trases izbūve Daugavas un Mazās Daugavas šķērsojumā Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2020/3 330/110/20 kV apakšstacijas "Krustpils" bāzes ēkas pārbūve
Grozījumi Sarunu procedūras nolikumā
Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2020/4 Mērmaiņu piegāde elektroenerģijas komercuzskates sakārtošanai apakšstacijās "Sarkandaugava" un "Daugava" Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/129 110 kV gaisvadu līniju balstu nomaiņa 2020. gadā Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā

Iepirkumu procedūras

Iepirkumu arhīvs
ID
AST2020/45
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2020/51
Paredzētā līguma priekšmets: Šūtā darba aizsargapģērba piegāde
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2020/8
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2020/46
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2020/30
Paredzētā līguma priekšmets: Dažādi ēku atjaunošanas un remonta darbi
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2020/36
Paredzētā līguma priekšmets: Gaisa kondicionieru piegāde un uzstādīšana
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2020/39
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2020/16
Paredzētā līguma priekšmets: Kondicionieru apkope un remonts
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2020/40
Paredzētā līguma priekšmets: Taksometru pakalpojumu nodrošināšana
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2020/28
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2020/26
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2020/27
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2020/23
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2020/32
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2020/13
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2020/9
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2020/15
Paredzētā līguma priekšmets: Reprezentācijas priekšmetu iegāde
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2020/18
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2020/19
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
Pagarināts termiņš
ID
AST2020/10
Paredzētā līguma priekšmets: Būvju un teritorijas atjaunošanas darbi
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2020/11
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2019/127
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2020/3
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2020/4
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/129
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā