Nord Pool atdala elektroenerģijas tirdzniecību no tirgu sasaistīšanas funkcijām

Tirgus

Eiropā vadošās elektroenerģijas tirdzniecības operatora "Nord Pool" īpašnieki – Baltijas un Ziemeļvalstu elektroenerģijas pārvades sistēmas operatori  paziņojuši par lēmumu mainīt "Nord Pool" struktūru, juridiski atdalot tirgu sasaistīšanas un elektroenerģijas biržas operatora funkcijas. Patlaban "Nord Pool" darbojas gan kā Tirgus sasaistīšanas operators, nodrošinot apgādes drošumu, gan kā elektroenerģijas tirdzniecības birža, kas organizē komerciālus darījumus tirgus dalībnieku starpā.

Izmaiņas struktūrā noteica fakts, ka "Nord Pool" darbojas strauji augošā nozarē, un Eiropas Savienības regula, ar ko izveido jaudas piešķiršanas un pārslodzes vadības vadlīnijas (CACM), kas paredz vienota Eiropas elektroenerģijas tirgus izveidi, vienlaikus nosakot elektroenerģijas biržu darbību konkurences apstākļos.

"Nord Pool" ir nominētā elektroenerģijas tirgus dalībniece (NEMO) 15 Eiropas valstīs saskaņā ar CACM, un tā veic Tirgus sasaistīšanas operatora funkcijas, izstrādājot algoritmus, sistēmas un procedūras tirgu sasaistīšanā gan nākamās, gan tekošās tirdzniecības dienas tirgus darījumiem. Taču vienlaikus Nord Pool sniedz komerciālās tirdzniecības pakalpojumus elektroenerģijas tirgus dalībniekiem. Abas šīs funkcijas ir nozīmīgas elektroenerģijas tirdzniecībai un to nodalīšana ļaus veikt darbības, kas ir tieši vērstas uz elektroenerģijas piegādes drošumu, vienlaikus konkurences apstākļos attīstot jaunus komerciālos pakalpojumus elektroenerģijas tirgus dalībniekiem.

Lai nodrošinātu abu jauno juridisko personu stabilu darbību, rentabilitāti un ciešu sadarbību, abas jaunās juridiskās personas piederēs kopīgai mātes sabiedrībai, kas tās pārvaldīs. Vienošanās par jauno struktūru tika apstiprināta "Nord Pool" ģenerālajā asamblejā 2018. gada 19. aprīlī.

AS "Augstsprieguma tīkls" kā Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoram pieder 2% AS "Nord Pool" akciju.