Valdība atbalsta pārvades sistēmas aktīvu nodošanu AST īpašumā

Ziņas

Latvijas Republikas Ministru kabinets šodien, 8. oktobrī atbalstīja pārvades sistēmas aktīvu – 330kV un 110kV elektropārvades līniju, apakšstaciju un sadales punktu pilnīgu nodošanu pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) īpašumā. Pilnīgu īpašumtiesību nodalīšanas modeli plānots pabeigt līdz 2020. gada jūlijam.

Kopš 2011. gada, kad Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm bija jāveic pārvades sistēmas operatoru nodalīšana no vēsturiskajiem energoapgādes monopoliem, pārvades sistēmas operatora funkcijas pilda AST, bet darbībai nepieciešamie aktīvi tiek nomāti no AS "Latvenergo" meitas sabiedrības AS "Latvijas elektriskie tīkli" (LET), gadā maksājot aptuveni 40 milj. eiro nomas maksu.

"Esam gandarīti par valdības pieņemto lēmumu, šobrīd Latvija ir pēdējā no kontinentālas ES dalībvalstīm ar šādu sistēmas operatora nodalīšanas modeli. AST vairākkārt iniciējis diskusiju par nepieciešamību veikt pilnīgu pārvades sistēmas operatora nodalīšanu, proti, aktīvu izvietošanu pie pārvades sistēmas operatora bez citu kapitālsabiedrību starpniecības, kas rada papildus administratīvo slogu elektroenerģijas sistēmai," norāda AST valdes priekšsēdētājs Varis Boks.

Aktīvu piederības maiņas rezultātā ievērojami pieaugs AST bilances vērtība, peļņas rādītāji (peļņa no pārvades pakalpojumu sniegšanas paliktu AST rīcībā). Pilnīga īpašumtiesību nodalīšanas modeļa ieviešana atstās pozitīvu iespaidu uz pārvades sistēmas operatora darbību, veicinās pārvades tīkla attīstības iespējas un nostiprinās pārvades sistēmas operatora neitralitāti pret elektroenerģijas tirgus dalībniekiem. No enerģētikas politikas īstenošanas puses raugoties, šis ir racionāls solis pārvades sistēmas darbībā, tai skaitā arī elektroenerģijas tirgus attīstībā un turpmākā integrācijā ES.

Tā kā AS "Latvenergo" un AST ir valstij piederošas kapitālsabiedrības, aktīvu piederības maiņa ir plānota ar AS "Latvenergo" pamatkapitāla samazināšanu mantiskā formā, izņemot no AS "Latvenergo" pamatkapitāla LET kapitāldaļas un nododot tās Finanšu ministrijas (kā AST kapitāldaļu turētājas) bilancē, teikts Ekonomikas ministrijas sagatavotajā informatīvajā ziņojumā. Pēc LET kapitāldaļu nonākšanas valsts īpašumā pārvades aktīvi kā mantisks ieguldījums (LET kapitāldaļu formā) tiks ieguldīti AST pamatkapitālā un LET pievienota AST.