General requirements for development of construction projects

JSC "Augstsprieguma tikls" has developed documents of general requirements for development of construction projects. These documents are components of the technical design tasks to be followed by the developers of construction projects, the technical design task will contain references to these documents.

No. Title Revision number and date
PUVP-85-15 Vispārīgās prasības sadalietaisei - relejaizsardzības un automātikas (RAA) daļa 01 - valid from 08.02.2023
PUVP-85-14 Vispārīgās prasības  AST Datu tīklam 03 - valid from 26.02.2024
02 - valid from 03.05.2023
01 - valid from 05.12.2022
PUVP-85-13 Vispārīgās prasības sadalietaisei - elektrotehniskā daļa  01 - valid from 29.11.2022
PUVP-85-12 Vispārīgās prasības pašpatēriņa tīklam 02 - valid from 21.02.2023
PUVP-85-11 Būvprojekta saturam un noformējumam 01 - valid from 22.11.2022
PUVP-80-10 Prasības drošības sistēmām objektos 02 - valid from 12.06.2023
01 - valid from 16.11.2022
PUVP-85-9 Prasības nekustamajam īpašumam (teritorija, ceļi, žogs utt.) 01 - valid from 15.11.2022
PUVP-85-8 Vispārīgās prasības sadlietaisei - dispečervadības sistēmas daļa 01 - valid from 14.11.2022
PUVP-85-7 Vispārīgās prasības operatīvā līdzsprieguma tīklam 01 - valid from 11.11.2022
PUVP-52-6 Vispārīgās prasības elektroenerģijas uzskaitei 01 - valid from 09.11.2022
PUVP-85-5 Prasības apakšstaciju vadības ēkām 02 - valid from 24.03.2023
PUVP-85-4 Prasības metāla konstrukcijām un dzelzsbetona pamatiem 01 - valid from 07.11.2022
PUVP-85-3 Vispārīgās prasības kabeļu līnijai 01 - valid from 02.11.2022
PUVP-85-2 Vispārīgās prasības gaisvadu līnijai 01 - valid from 31.10.2022
PUVP-85-1 Vispārīgās prasības būvprojekta izstrādei 02 - valid from 04.04.2023