Why choose to work at AST

AST is the backbone of the energy system of Latvia, or the sole Latvian power transmission system operator that ensures the continued, reliable and sustainably efficient transmission of electricity throughout Latvia.

Operation of AST is characterised by three directions:

 1. Transmission of electricity from its producers to distributors
 2. Management and development of the Latvian transmission system and its integration into the European energy system
 3. Maintenance and development of the Latvian electricity market

The vision of AST is to become the leading transmission system operator in the region that has operatively and successfully implemented development-aimed changes.

The driver of AST is development, but the key to its success - a team of more than 500 professional and responsible employees who take care of power transmission and development.

Our values: credibility, reliability, development and team, are the basis for all our activities, therefore we expect our employees to be

godigi.jpg

HONESTLY

Independent, ethical and open actions towards everyone and everybody.

godigi.jpg

WISELY

Effectively. Looking towards the future. Long-term thinking.

godigi.jpg

RESPONSIBLY

Advised action. With high responsibility towards work, people and environment.

godigi.jpg

COLLECTIVELY

Uniting forces to achieve more. Powerful team that encourages and challenges.

If these values are equally important to you as they are to us and if you want to influence what the development of the energy industry will be in future, join the team of energy sector professionals. We promote long-term cooperation, so working with us will be an investment in both your professional and personal growth.

Upon being our team member, you will gain:

 • Stable remuneration and social guarantees
 • Possibilities for professional training and development
 • Safe working environment
 • Excellent team
 • Motivation system aimed at the results of the work
 • Health and accident insurance

How do I become an employee of AST?

Information about all vacancies is published on our website. If you want to work for AST, it is necessary to submit an application complying with the requirements specified in the tender announcement by sending it electronically to the e-mail address: [email protected].

To become our employee, you will have to pass the selection process, during which we will make sure you are the most appropriate candidate for the particular position and that this work will be interesting and motivating for you.

+ Darba samaksas principi

Mūsu darbinieku atalgojuma apmērs ir atkarīgs no iegūtās izglītības, profesionālās darba pieredzes, veicamā darba apjoma, darbaspējām, attieksmes pret darbu un ieguldījuma AST mērķu sasniegšanā. Atalgojumu veido:

Garantētā daļa

 • Mēneša amatalga
 • Piemaksas (saskaņā ar Darba likumu, Darba koplīgumu u.c. iekšējiem normatīviem dokumentiem)
 • Atvaļinājuma pabalsts
 • Garantētie sociālie pabalsti (saskaņā ar Darba koplīgumu)
 • Iemaksas pensiju fondā

Mainīgā daļa

 • Īstermiņa prēmija par darba pienākumu kvalitatīvu izpildi
 • Gada prēmija par AST un individuālo mērķu sasniegšanu
 • Neregulāra, individuāla prēmija par izcilā kvalitātē, pirms noteiktā termiņa veiktu projektu vai papildus veiktu liela apjoma darbu, kas iepriekš nav bijis plānots
+ Ģimenei draudzīgs uzņēmums

GD_logo_.jpg2019. gadā AST otro gadu pēc kārtas ieguva Ģimenei draudzīga komersanta statusu, ko piešķir Latvijas Republikas Labklājības ministrija pēc Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta veidotā Ilgtspējas indeksa izvērtējuma. 

Šāds statuss tiek piešķirts par rūpēm un labvēlīgu attieksmi gan pret darbinieku ģimenēm, gan arī klientiem un klientu ģimenēm, tā veicinot lojalitāti pret uzņēmumu un uzlabojot reputāciju. Šo statusu var iegūt reizi gadā, katru reizi veicot pilnu novērtējumu pēc Ilgtspējas indeksa. Turpmāko gadu AST varēs "Ģimenei draudzīga komersanta" statusa logo izmantot mājaslapā, plašsaziņas līdzekļos un arī darba sludinājumos.

Labklājības ministrija jau vairākus gadus korporatīvo atbildību vērtē tieši ģimenei draudzīgu komersantu kontekstā, lai veiksmīgāk apzinātu un popularizētu visu to uzņēmumu labo praksi, kuri īsteno ģimenēm labvēlīgu politiku. Ilgtspējas indekss ir pozitīvs piemērs tam, kā pēc komersantu pašu iniciatīvas, nevis ar valsts noteikta normatīvā regulējama palīdzību tiek izvirzīti mērķi un standarti, kā arī īstenots snieguma novērtējums.