Kādēļ strādāt AST

AST ir Latvijas energosistēmas mugurkauls jeb vienīgais Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators, kurš nodrošina nepārtrauktu, drošu un ilgtspējīgi efektīvu elektroenerģijas pārvadi visā Latvijā.

AST darbību raksturo trīs virzieni:

 1. Elektroenerģijas pārvade no tās ražotājiem līdz izplatītājiem
 2. Latvijas pārvades sistēmas vadība, attīstība un integrācija Eiropas energosistēmā
 3. Latvijas elektroenerģijas tirgus uzturēšana un attīstība.

AST vīzija ir kļūt par reģiona vadošo pārvades sistēmas operatoru, kas operatīvi un sekmīgi ievieš uz attīstību vērstas izmaiņas.

AST virzītājspēks ir attīstība, bet panākumu atslēga – vairāk kā 500 profesionālu un atbildīgu darbinieku komanda, kuri rūpējas par elektroenerģijas pārvadi un attīstību.

 

godigi.jpg

GODĪGI

Neatkarīgi, ētiska un atklāta rīcība pret ikvienu un visiem.

godigi.jpg

GUDRI

Efektīvi. Ar skatu nākotnē. Ilgtermiņa domāšana.

godigi.jpg

ATBILDĪGI

Pārdomāta rīcība. Ar augstu atbildību pret darbu, cilvēkiem un dabu.

godigi.jpg

KOPĪGI

Apvienojam spēkus, lai sasniegtu vairāk. Spēcīga komanda, kas iedrošina un izaicina.

AST tiek veidota atvērta, atklāta, iekļaujoša un droša darba vide, kas veicina darbinieku iesaisti AST darbībā. Darba vides un kultūras veidošanā tiek ievēroti sekojoši pamatprincipi:

 • darba kultūra tiek balstīta uz augstu darbinieku iesaisti un kopējās piederības sajūtas veidošanu; 
 • tiek atbalstīta elastīga un dažādību iekļaujoša darba vide, kas nodrošinot vienlīdzīgas iespējas visiem darbiniekiem un veicina izaugsmi, produktivitāti un inovācijas;
 • visaptveroša dažādības vadība, sasniedzot visu darbinieku pilnvērtīgu iesaisti, un spējas realizēt savu potenciālu neatkarīgi no iespējamiem ierobežojošajiem faktoriem;
 • darba drošības un veselības aizsardzības sistēma nodrošina drošas un veselībai nekaitīgas darba vides veidošanu, darba apstākļu uzlabošanu;
 • skaidri darba izpildes standarti un pieejami visi darbam nepieciešamie resursi;
 • pēc iespējas tiek samazināti darba vides riski, t.sk. stresa situācijas, un darbiniekiem tiek nodrošināts līdzsvars starp darbu un atpūtu;
 • savstarpējās attiecībās un komunikācijā tiek veicināta pozitīva attieksme un morāle;
 • regulāra iekšējā komunikācija, lai nodrošinātu efektīvu informācijas apriti.

Ja šīs vērtības Tev ir tikpat svarīgas kā mums un vēlies ietekmēt to, kāda būs enerģētikas nozares attīstība nākotnē, tad pievienojies enerģētikas nozares profesionāļu komandai. Mēs atbalstām ilgtermiņa sadarbību, tādēļ darbs pie mums būs ieguldījums gan Tavā profesionālajā, gan personīgajā izaugsmē.

 

Esot mūsu komandā Tu iegūsi:

 • Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas
 • Profesionālās apmācības un attīstības iespējas
 • Drošu darba vidi
 • Lielisku komandu
 • Uz darba rezultātiem vērstu motivēšanas sistēmu
 • Veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

Kā kļūt par AST darbinieku?

Informāciju par visām vakancēm publicējam uzņēmuma mājas lapā. Ja vēlies strādāt AST, nepieciešams iesniegt pieteikumu saskaņā ar konkursa sludinājumā norādītajām prasībām, elektroniski nosūtot uz norādīto adresi: vakances@ast.lv.
Lai kļūtu par mūsu darbinieku, Tev būs jāiziet atlases process, kura laikā pārliecināsimies, ka esi atbilstošākais pretendents konkrētam amatam un, ka šis darbs Tevi interesēs un motivēs.

+Darba samaksas principi

Mūsu darbinieku atalgojuma apmērs ir atkarīgs no iegūtās izglītības, profesionālās darba pieredzes, veicamā darba apjoma, darbaspējām, attieksmes pret darbu un ieguldījuma AST mērķu sasniegšanā. Atalgojumu veido:

Garantētā daļa

 • Mēneša amatalga
 • Piemaksas (saskaņā ar Darba likumu, Darba koplīgumu u.c. iekšējiem normatīviem dokumentiem)
 • Atvaļinājuma pabalsts
 • Garantētie sociālie pabalsti (saskaņā ar Darba koplīgumu)
 • Iemaksas pensiju fondā

Mainīgā daļa

 • Īstermiņa prēmija par darba pienākumu kvalitatīvu izpildi
 • Gada prēmija par AST un individuālo mērķu sasniegšanu
 • Neregulāra, individuāla prēmija par izcilā kvalitātē, pirms noteiktā termiņa veiktu projektu vai papildus veiktu liela apjoma darbu, kas iepriekš nav bijis plānots
+Ģimenei draudzīgs uzņēmums

GD_logo_.jpg2019. gadā AST otro gadu pēc kārtas ieguva Ģimenei draudzīga komersanta statusu, ko piešķir Latvijas Republikas Labklājības ministrija pēc Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta veidotā Ilgtspējas indeksa izvērtējuma. 

Šāds statuss tiek piešķirts par rūpēm un labvēlīgu attieksmi gan pret darbinieku ģimenēm, gan arī klientiem un klientu ģimenēm, tā veicinot lojalitāti pret uzņēmumu un uzlabojot reputāciju. Šo statusu var iegūt reizi gadā, katru reizi veicot pilnu novērtējumu pēc Ilgtspējas indeksa. Turpmāko gadu AST varēs "Ģimenei draudzīga komersanta" statusa logo izmantot mājaslapā, plašsaziņas līdzekļos un arī darba sludinājumos.

Labklājības ministrija jau vairākus gadus korporatīvo atbildību vērtē tieši ģimenei draudzīgu komersantu kontekstā, lai veiksmīgāk apzinātu un popularizētu visu to uzņēmumu labo praksi, kuri īsteno ģimenēm labvēlīgu politiku. Ilgtspējas indekss ir pozitīvs piemērs tam, kā pēc komersantu pašu iniciatīvas, nevis ar valsts noteikta normatīvā regulējama palīdzību tiek izvirzīti mērķi un standarti, kā arī īstenots snieguma novērtējums.