Pieslēgumu ierīkošanas un atļautās slodzes izmaiņu statuss

Atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdoto noteikumu "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem" 6. punktam AS “Augstsprieguma tīkls” nodrošina informāciju par pieslēguma ierīkošanas procesu.

Pieprasītāja nosaukums Atļautā maksimālā slodze lietotājiem (MVA) vai uzstādītā jauda ražotājiem (MW) Vieta pārvades sistēmā (līnija, apakšstacija) Tehniskie noteikumi (TN) derīgi līdz Pieslēguma ierīkošanas vai atļautās slodzes izmaiņu statuss
SIA "Vats" 16 Apakšstacija "Ventspils nafta" 20220521 Notiek TN izstrāde
SIA "Baltic Biorefinery Group" 100 Apakšstacija "Krustpils" 20220521 Nosūtīti TN
SIA "4 Wind" 23.2 LNr.260 "Ventspils - Dundaga" jaunas apakšstacijas "Rinda" izbūve 20220521 Notiek TN izstrāde
SIA "Velda vējš" 30 LNr.167 "Priekule – Kūmas" jaunas apakšstacijas izbūve 20220521 Nosūtīti TN
SIA "GCT" 30 LNr.167 "Priekule – Kūmas" jaunas apakšstacijas izbūve 20220521 Nosūtīti TN
SIA "M TEAM" 50 Jaunas apakšstacijas izbūve LNr.143 "Dobele - Jaunpils" 20240223 Notiek TN izstrāde
SIA "Per Frandsen" 75 LNr.190 "Viļāni-Rēzekne" jaunas apakšstacijas "Repši" izbūve 20220521 Notiek TN izstrāde
SIA SP Venta 70 LNr.117 "Stelpe - Bauska" jaunas apakšstacijas izbūve 20230910 Nosūtīti TN
SIA "STELO ORIENTA" 110 LNr.527 "Ventspils - Tume" jaunas apakšstacijas izbūve 20220521 Notiek TN izstrāde
SIA VP Venta 199.95 LNr.323 "Brocēni - Grobiņa" jaunas apakšstacijas izbūve 20220521 Notiek TN izstrāde
AS "Latvenergo" 9.9 Apakšstacija "Lielvārde" 20220521 Notiek TN izstrāde
SIA "SP Venta" 81.2 LNr.156 "Brocēni - Kuldīga" jaunas apakšstacijas izbūve 20220521 Nosūtīti TN
SIA "Enercom Plus" 18.25 Apakšstacija "Pope" 20240429 Nosūtīti TN
SIA "SELP" 114 LNr.263 "Dundaga - Valdemārpils" jaunas apakšstacijas izbūve 20230324 Nosūtīti TN
SIA "CVE" 24 LNr.154 „Jaunpils - Brocēni” jaunas apakšstacijas izbūve 20230510 Nosūtīti TN
SIA "Alsun Energy" 6 LNr.268 "Ventspils - Alsunga" 110kV jaunas apakšstacijas izbūve 20220521 Notiek TN izstrāde
SIA "DSE Lazas Solar" 274.95 LNr.425 "Grobiņa - Ventspils" jaunas apakšstacijas izbūve 20220521 Notiek TN izstrāde
SIA "TCK" 58.8 LNr.264 "Ventspils - Kuldīga" jaunas apakšstacijas izbūve 20220317 Būvniecība
SIA Birznieki Industrial Solutions 60 LNr.241 "Bišuciems - Olaine" jaunas apakšstacijas izbūve 20240104 Noslēgta vienošanās
AS "AB Wind" 58.8 LNr.167 „Priekule – Kūmas” jaunas apakšstacijas "Audari" izbūve 20220727 Noslēgta vienošanās
SIA SP Venta 70 LNr.112 "Stelpe - Ķegums" jaunas apakšstacijas izbūve 20230910 Nosūtīti TN
SIA "Rēzekne PV" 50 LNr.191 "Latgale - Kārsava" jaunas apakšstacijas izbūve 20240304 Nosūtīti TN
AS "Sadales tīkls" 10 Apakšstacija "Ieriķi" 20220521 Nosūtīti TN
AS "Sadales tīkls" 16 Apakšstacija "Krāslava" 20220521 Nosūtīti TN
SIA "Ventspils Wind" 66 LNr.260 "Ventspils - Dundaga" jaunas apakšstacijas izbūve 20221009 Nosūtīti TN
SIA "WPR2" 102 LNr.171 "Smiltene - Jaunpiebalga" jaunas apakšstacijas izbūve 20220915 Projektēšanas uzdevuma izstrāde
SIA "DSE Aizpute Solar" 199.8 LNr.425 "Grobiņa - Ventspils" jaunas apakšstacijas izbūve 20240223 Nosūtīti TN
SIA "VPSP" 54 LNr.167 "Priekule - Kūmas" jaunas apakšstacijas izbūve 20220128 Noslēgta vienošanās
SIA Gaujas koks 10 LNr.124 "Krustpils – Tēraudlietuve" jaunas apakšstacijas izbūve 20220521 Noslēgta vienošanās
AS "Sadales tīkls" 6.3 Apakšstacija "Aiviekste" 20220819 Noslēgta vienošanās
AS "Sadales tīkls" 6.3 Apakšstacija "Krustpils" 20220108 Noslēgta vienošanās
AS "Sadales tīkls" 6.3 Apakšstacija "Valdemārpils" 20220521 Noslēgta vienošanās
AS "Sadales tīkls" 6.3 Atļautās slodzes izmaiņas apakšstacijā "Lode" 20211217 Projektēšana
SIA Rapsoil 60 Jaunas apakšstacijas izbūve LNr.162A "Grobiņa – Lauma – Zaļā Birze" 20231221 Nosūtīti TN
AS "Sadales tīkls" 6.3 Apakšstacija "Džūkste" 20220521 Nosūtīti TN
UAB "VMG corp" 30 Apakšstacija "Krustpils" 20220521 Nosūtīti TN
SIA "R GRUPA mežs" 60 LNr.241 "Bišuciems - Olaine" jaunas apakšstacijas izbūve 20220818 Nosūtīti TN
SIA "Laflora" 60-90 Apakšstacijā "Miezīte" viens 110kV pievienojums 20210424 Projektēšana
AS "Sadales tīkls" 32 Atļautās slodzes izmaiņas apakšstacija Nr.6 "TEC-1" 20210424 Būvniecība
SIA "Refini" 80 LNr.275 "Valmiera - Rencēni" jaunas apakšstacijas izbūve 20221123 Nosūtīti TN
AS "BB Partneris" 48 LNr.651 "Tume - Skrunda" jaunas apakšstacijas izbūve 20221019 Nosūtīti TN
SIA "BRVE" 70 LNr.651 "Tume - Skrunda" jaunas apakšstacijas izbūve 20221007 Nosūtīti TN
SIA "VP Venta" 69.6 LNr.651 "Tume - Skrunda" jaunas apakšstacijas izbūve 20221008 Nosūtīti TN
SIA "BN1" 116 LNr.294 "Krustpils - Viļāni" jaunas apakšstacijas izbūve 20230113 Nosūtīti TN
SIA "Envirsus" 290 LNr.268 "Ventspils - Alsunga" 110kV jaunas apakšstacijas izbūve 20230122 Nosūtīti TN
SIA "WINERGY" 35 Jauns 110kV pievienojums apakšstacijā "Pope" 20230429 Nosūtīti TN
SIA "Gaujas koks" 10 LNr.124 "Tēraudlietuve - Jēkabpils" jaunas apakšstacijas izbūve 20211117 Projektēšana
AS "Sadales tīkls" 6.3 Atļautās slodzes izmaiņas apakšstacijā "Viļaka" 20190507 Būvniecība
SIA "Refini" 65 LNr.177 "Valmiera - Valka" jaunas apakšstacijas izbūve 20221123 Nosūtīti TN
SIA "ENERGO WIND" 93.5 LNr.324 "Grobiņa - Klaipēda" jaunas apakšstacijas "Dunika" izbūve 20220828 Nosūtīti TN
SIA "Gaujas koks" 10 110kV pievienojums apakšstacijā "Vangaži" 20210204 Projektēšana
AS "Sadales tīkls" 40 Atļautās slodzes izmaiņas apakšstacijā "Daugavpils" 20171223 Būvniecība