Pētniecība

6.05.2021. Iespējamo tehnisko un ekonomisko risinājumu izpēte energosistēmas darbības stabilitātes nodrošināšanai augsta atjaunojamo energoresursu īpatsvara apstākļos

Līdz 2050. gadam Baltijas valstis plāno līdz pat 100% palielināt enerģijas ražošanu no atjaunojamiem enerģijas avotiem. Lai to īstenotu, nepieciešams veikt virkni tehnisko pasākumu elektroenerģijas sistēmas darbības stabilitātes un elektroapgādes drošuma nodrošināšanai, un viens no šādiem pasākumiem ir enerģijas uzkrāšanas bateriju uzstādīšana, liecina Japānas enerģētikas uzņēmuma TEPCO Power Grid Inc. pēc Baltijas valstu pārvaldes sistēmu operatoru - Lietuvas "Litgrid", Latvijas AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) un Igaunijas "Elering" pasūtījuma veiktais pētījums, kura laikā tika analizēti iespējamie tehniskie un ekonomiskie pasākumi energosistēmas darbības stabilitātes nodrošināšanai šādos apstākļos. Lasīt tālāk

31.08.2018. Pētījums par papildus pasākumiem un izmaksām, kas nepieciešami Baltijas valstu sinhronizācijai ar kontinentālo Eiropu

Pēc dinamiskās stabilitātes pētījuma rezultātu  izvērtēšanas un to prezentēšanas Eiropas Komisijai un Baltijas valstu par enerģētiku atbildīgajām ministrijām, Polijas puse atteicās īstenot savā pusē plānoto otro maiņstrāvas starpsavienojumu un paziņoja, ka Baltijas valstu sinhronizācijas projekta ietvaros ir gatava realizēt tikai papildus līdzstrāvas jūras kabeli starp Poliju un Lietuvu. Lasīt tālāk

21.06.2018. Dinamiskās stabilitātes pētījums

2017. gada nogalē Baltijas valstu un Polijas PSO uzsāka dinamiskās stabilitātes pētījumu, lai analizētu iespējamo kontinentālās Eiropas sistēmas paplašināšanu ar Baltijas elektroenerģijas sistēmām un tā ietekmi uz kontinentālās Eiropas tīkliem. Pētījumu pēc Baltijas valstu un Polijas PSO pasūtījuma veica konsultants no Polijas – Gdaņskas enerģētikas institūts. Lasīt tālāk

31.08.2017 Baltijas valstu izolētas darbības pētījums

Baltijas elektroenerģijas sistēmu izolētas darbības priekšizpēte tika realizēta ar 50% Eiropas līdzfinansējuma palīdzību no Infrastruktūras savienošanas instrumenta (angl. CEF – Connection Europe Facility) līdzekļiem. Izpēte uzsākta 2017. gada janvārī un pabeigtā tā paša gada augustā, analizējot Baltijas valstu elektroenerģijas sistēmu jaudas pietiekamību, darbojoties izolētās salas režīmā. Pētījuma pasūtītāji bija Baltijas valstu pārvades sistēmas operatori (turpmāk – PSO) Lietuvā, Latvijā un Igaunijā, attiecīgi Litgrid, AST un Elering, kuri ir atbildīgi par elektroapgādes drošumu un elektroenerģijas pārvadi Lietuvā, Latvijā un Igaunijā, savukārt pētījumu veica starptautisks konsultāciju uzņēmums Tractebel Engineering S.A. Lasīt tālāk

13.07.2017 Baltijas valstu integrācija Eiropas elektroenerģijas sistēmā: tehniskā un ekonomiskā analīze

2017. gada pavasarī Eiropas izpētes centrs ir pabeidzis pētījumu “Baltijas valstu integrācija Eiropas elektroenerģijas sistēma: tehniskā un ekonomiskā analīze”, izskatot iespējamos tehniskos un ekonomiskos scenārijus par Baltijas valstu desinhronizāciju no Krievijas un Baltkrievijas elektroenerģijas tīkliem un sinhronizāciju ar Eiropas tīkliem. Pētījumā secināts, ka no tehniski-ekonomiskā viedokļa izdevīgāka būtu Baltijas valstu sinhronizācija ar kontinentālo Eiropu. Lasīt tālāk

17.11.2015 Publicēts pārskats par atjaunojamo energoresursu attīstību Baltijas valstīs līdz 2030. gadam

Trīs Baltijas valstu pārvades sistēmas operatoru – AS “Augstsprieguma tīkls”, AS “Elering” un AB “Litgrid” veidotajā pārskatā salīdzināta Baltijas valstu atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas avotu attīstības stratēģija, visu trīs valstu nospraustie mērķi saistībā ar atjaujamo energoresursu īpatsvara palielināšanos un pašreizējie mehānismi šo mērķu īstenošanai. Pārskatā iekļauts arī ekspertu redzējums par to, kā Eiropas līderu vienošanās klimata jomā ietekmēs energosistēmu attīstības līdz 2030. gadam. Lasīt tālāk

11.12.2013 Sinhronās darbības priekšizpēte: Baltijas valstu integrācija Eiropas iekšējā elektroenerģijas tirgū

Laika periodā no 2012.gada maijam līdz 2013.gada oktobrim Lietuvas, Latvijas un Igaunijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatori Litgrid”, “Augstsprieguma tīkls” un “Elering” piesaistot Eiropas līdzfinansējumu no TEN-E fondiem, sadarbībā ar Zviedrijas konsultāciju kompāniju “Gothia Power” veica priekšizpēti “Par Baltijas valstu pārvades tīklu savienošanas variantiem ar Eiropas valstu pārvades tīkliem un Baltijas elektroenerģijas tirgus integrēšanu iekšējā Eiropas elektroenerģijas tirgū. Priekšizpētē analizēja iespējamos scenārijus, lai savienotu Baltijas valstu elektropārvades sistēmas ar Eiropas kontinentālo tīklu, nodrošinot to sinhronu darbību. Pētījumā tika analizēti tehniski, juridiski un sociālekonomiski jautājumi, kas saistīti ar pārvades sistēmu starpsavienojumiem. Lasīt tālāk

 

LV Līdzfinansē Eiropas Savienība_POS.png