Pārvades sistēmas operatora novērtējuma ziņojumi

Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likumu Pārvades sistēmas operatoram ik gadus ir jāsagatavo ziņojums par pārvades sistēmas piegādes un patēriņa atbilstību un valsts elektroapgādes drošuma un nodrošinājuma ar ražošanas jaudām novērtējumu laika periodam līdz 10 gadiem.

Novērtējuma ziņojumā ir iekļauta:

  • elektroenerģijas un jaudu pieprasījuma prognoze vismaz turpmākajiem 10 gadiem;
  • vērtējums par attiecīgu piegādes un patēriņa atbilstību pārskata periodā un prognoze turpmākajiem 10 gadiem;
  • informācija par pārvades sistēmas atbilstību pieprasījumam, uzturēšanas kvalitāti;
  • informācija par būvējamām un plānotajām ražošanas jaudām;
  • informācija par pasākumiem, kas tiek veikti maksimāla pieprasījuma gadījumā un viena piegādātāja vai vairāku piegādātāju iztrūkuma gadījumā.