Elektroenerģijas tirgotāji un balansēšanas pakalpojumu sniedzēji

Balansēšanas pakalpojuma sniegšana Latvijā

Nebalanss ir atšķirība starp plānoto un fiziski sistēmā nodoto vai no tās saņemto elektroenerģijas apjomu noteiktā nebalansa aprēķina intervālā. Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likuma katrs tirgus dalībnieks ir atbildīgs par sevis izraisīto nebalansu. Balansēšanas pakalpojuma sniegšana sevī ietver atbildības uzņemšanos par cita tirgus dalībnieka (balansēšanas pakalpojuma saņēmēja) izraisīto nebalansu.

Stabs_03_BW.jpg

Uz katru balansēšanas pakalpojuma sniedzēju ir attiecināms konkrēts nebalansa apgabals, kas iekļauj visas komercuzskaties vietas, par kurām balansēšanas pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs. Latvijā izšķir trīs balansēšanas pakalpojuma sniegšanas līmeņus:

  • ​​​​​Tikai pārvades sistēmas operators var sniegt balansēšanas pakalpojumu balansēšanas pakalpojuma sniedzējam.
  • Jebkurš balansēšanas pakalpojumu sniedzējs, var sniegt balansēšanas pakalpojumu elektroenerģijas tirgotājam, lietotājam vai ražotājam. 
  • Jebkurš tirgotājs, kas noslēdzis balansēšanas pakalpojuma līgumu, var sniegt balansēšanas pakalpojumu elektroenerģijas lietotājam vai ražotājam.

Zemāk pieejami aktuālaie saraksti ar tirgus dalībniekiem, kam noslēgti sistēmas lietošanas līgumi un tirgus dalībniekiem, kam noslēgti balansēšanas līgumi. Lai vairāk par to kā kļūt par balansēšnas pakalpojumu sniedzēju vai elektroenerģijas tirgotāju.

+Balansēšanas pakalpojumu sniedzēji
Balansēšanas pakalpojuma sniedzēja nosaukums Reģistrācijas numurs

Balansēšanas līgums spēkā no

Balansēšanas līguma statuss

Augstsprieguma tīkls, AS 40003575567 01.01.2018. n/a
AJ Power, SIA 40103780693 01.01.2018. spēkā esošs
AOX Trade, SIA 40203343967 16.11.2021. spēkā esošs
BALTIC ENERGY TRADING, SIA 40203254279 15.09.2020. Līgums izbeigts ar 14.06.2022.
Enefit, SIA 40003824046 01.01.2018. spēkā esošs
ENERGYNET, SIA 40103535645 04.01.2021. spēkā esošs
Enerģijas publiskais tirgotājs, SIA 40103762700 01.01.2018. spēkā esošs
Gren Latvia, SIA 40103854352 01.01.2018. spēkā esošs
Ignitis Latvija, SIA 40103642991 01.01.2018. spēkā esošs
Imlitex Latvija, SIA 40003628614 01.01.2018. spēkā esošs
INTER RAO Latvia, SIA 40103268639 01.01.2018. Līgums izbeigts ar 22.05.2022.
Latvenergo, AS 40003032949 01.01.2018. spēkā esošs
Nidhog ApS Latvijas filiāle, AKF 40203290797 15.03.2022. Līgums izbeigts ar 30.06.2022.
Nordic Power Management, SIA 40103612094 01.01.2018. Līgums izbeigts ar 06.01.2022.
Scener, SIA 40003825376 01.01.2018. spēkā esošs
+ Elektroenerģijas tirgotāji
Elektroenerģijas tirgotāja nosaukums Reģistrācijas numurs Sistēmas lietošanas līgums spēkā no Sistēmas lietošanas līguma statuss
ACTUS ENERGY, SIA 40003608919 14.08.2020. spēkā esošs
AJ Power, SIA 40103780693 01.01.2018. spēkā esošs
Alexela, SIA 40103752971 01.01.2018. spēkā esošs
AOX Trade, SIA 40203343967 16.11.2021. spēkā esošs
Baltcom, SIA 40003005264 01.01.2018. spēkā esošs
BALTIC ENERGY TRADING, SIA 40203254279 15.09.2020. Līgums izbeigts ar 14.06.2022.
BRIGHT FUTURE ENERGY, SIA 40103973725 01.01.2018. spēkā esošs
Elenger, SIA 40203080354 01.01.2018. spēkā esošs
Enefit, SIA 40003824046 01.01.2018. spēkā esošs
Enefit Green, AS 11184032 06.04.2022. spēkā esošs
ENERGYNET, SIA 40103535645 04.01.2021. spēkā esošs
Enerģijas publiskais tirgotājs, SIA 40103762700 01.01.2018. spēkā esošs
Fusebox OÜ, SIA 12773434 30.05.2022. spēkā esošs
Gate service, SIA 40003575567 23.04.2018. Līgums izbeigts ar 04.02.2022.
Gostiņi, SIA 55403015231 01.01.2018. spēkā esošs
Gren Latvia, SIA 40103854352 01.01.2018. spēkā esošs
Ignitis Latvija, SIA 40103642991 01.01.2018 spēkā esošs
Imlitex Latvija, SIA 40003628614 01.01.2018. spēkā esošs
Impuls Group, SIA  40003809827 01.02.2020. spēkā esošs
INTER RAO Latvia, SIA 40103268639 01.01.2018. Līgums izbeigts ar 22.05.2022.
Latvenergo, AS 40003032949 01.01.2018. spēkā esošs
Moduss Holding, SIA 50203068851 08.06.2020. spēkā esošs
MVBK, SIA 40103895702 01.01.2018. spēkā esošs
Nidhog ApS Latvijas filiāle, AKF 40203290797 15.03.2022. Līgums izbeigts ar 30.06.2022.
Nordic Power Management, SIA 40103612094 01.01.2018. Līgums izbeigts ar 10.01.2022.
PROM LV, SIA    40103514516 01.02.2020 Līgums izbeigts ar 04.02.2022.
Scener, SIA 40003825376 01.01.2018. spēkā esošs
Senergo, SIA 40103693339 01.01.2018. spēkā esošs
Spectrum Baltic, SIA 40103879426 01.03.2018 spēkā esošs
Tet, SIA 40003052786 01.01.2018. spēkā esošs
UŽAVA ENERGO, SIA 41203067181 01.08.2019. Līgums izbeigts ar 31.12.2021
VEGETERIA, SIA 40203219108 02.06.2020. Līgums izbeigts ar 01.04.2021
VIRŠI Renergy, SIA 45403058402 01.06.2021. spēkā esošs
WIN Baltic, SIA 50103711941 01.01.2018. spēkā esošs