Pārbūves

Viens no AS “Augstsprieguma tīkls” mērķiem ir veidot un realizēt ilgtspējīgu pārvades sistēmas attīstības politiku. Lai gan pārvades tīkla sakārtošanā un attīstībā pēdējos gados ir investēti ievērojami finanšu līdzekļi, tomēr apakšstacijās uzstādīto iekārtu summārais vecums joprojām palielinās. Lai apturētu pārvades tīkla novecošanos, attīstības politika paredz uzturēt pēdējos gados sasniegto pārvades tīkla rekonstrukcijas tempu, nesamazinot pārbūvēs ieguldīto investīciju apjomu.

+2021. gads
 • Pabeigta apakšstacijas "Krustpils" 330kV sadalnes, apakšstaciju "Jāņciems" un "Viļaka" 110kV sadalņu pārbūve.
 • Turpināta "Šķirotava" un "Daugavpils" 110kV sadalņu pārbūve.
 • Uzsākta apakšstaciju "Mīlgrāvis", "Vangaži" un "Ogre" 110kV sadalņu pārbūve.
 • Uzsākti projektēšanas darbi apakšstaciju "Vairogs", "Krustpils", "Ugāle" un "Lode"110 kV sadaļņu pārbūvei.
 • Turpināta 3,2 km garas kabeļa līnijas nomaiņa Rīgā, tajā skaitā zem Daugavas.
 • Kopumā nomainīti neapmierinošā tehniskā stāvoklī esošie 114 balsti 110kV gaisvadu līnijās, kā arī 56 balsti 330kV gaisvadu līnijās.
 • Lai novērstu paaugstināta trokšņa izplatīšanos apkārtējā vidē, nomainīti abi autotransformatori apakšstacijā "Bišuciems", uzstādot vienu jaunu autotransformatoru, savukārt otru veco autotransformatoru nomainot ar apakšstacijā "Grobiņa" demontēto autotransformatoru ATNr.3.
 • Lai novērstu tehnoloģiskus traucējumus nākotnē, nomainīti 110kV transformatori apakšstacijās "TEC-2" (TNr.2), "Gajoks" (TNr.1), "Grīva" (TNr.2), "Iļģuciems" (TNr.2), "Dagda" (TNr.2) un "Olaine" (TNr.1 un TNr.2).
 • Savukārt, lai izpildītu AS "Sadales tīkls" pieteikumu par pieslēguma atļautās slodzes samazinājumu apakšstacijā "TEC-1", nomainīti 110kV transformatori TNr.1 un TNr.2 ar mazākas jaudas transformatoriem (viens no apakšstacijas "Jāņciems" un otrs no apakšstacijas "Bolderāja II").

 

 

+2020. gads
 • Pabeigti projekta "Igaunijas – Latvijas 3. starpsavienojums" būvniecība un 330 kV augstsprieguma līnija no Rīgas TEC-2 līdz Kilingi Nomme Igaunijā ieslēgta darbā.
 • Nodota ekspluatācijā elektropārvades līnija Rīgas TEC-2 – Rīgas HES.
 • Pabeigta apakšstacijas "Jāņciems" pārbūve un apakšstacijas "Ķeguma HES - 2" 110 kV sadalnes pārbūve.
 • Uzsākta apakšstaciju "Mīlgrāvis" un "Šķirotava" pārbūve.
 • Turpināta sadaļņu pārbūve apakšstacijās "Daugavpils", "Krustpils" un "Viļaka", veikta sagatavošanās transformatoru nomaiņai apakšstacijās "Dagda", "Gajoks" un "Grīva".
 • 110 kV līnijai Madona – Cesvaine – Gulbene nomainīts 101 balsts, uzsākta 330 kV līnijas Aizkraukle – Salaspils 62 baltu nomaiņa un zibensaizsardzības troses nomaiņa līnijai no Grobiņas uz Klaipēdu.
 • Uzsākta 3,2 km garas kabeļa līnijas nomaiņa Rīgā, tajā skaitā zem Daugavas.
 • Paplašinātas pieslēguma iespējas apakšstacijā "Tume" vel viena vēja parka pieslēgšanai.
 • Nomainīts transformators apakšstacijā "Grobiņa".

 

+2019. gads
 • Nodots ekspluatācijā projekta "Kurzemes loks"" trešais, noslēdzošais posms.
 • Uzsākti projekta "Igaunijas – Latvijas 3. starpsavienojums" būvniecības darbi.
 • Uzbūvētas divas jaunas apakšstacijas "Skrunda" un "Ķemeru parks".
 • Pabeigta apakšstacijas "Viskaļi" sadalnes pārbūve.
 • Veikta transformatoru nomaiņa apakšstacijās "Dobele" un "Tukums", "Priekule",   "Kārsava", "Preiļi" un "Balvi", "Latgale", "Mārupe", kā arī nomainīts viens 330kV autotransformators apakšstacijā "TEC-1".
 • Uzsākta apakšstaciju "Ķeguma HES-2" 110kV, "Daugavpils" 110kV, "Jāņciems" 110kV un "Krustpils" 330kV sadaļņu pārbūve.
+2018. gads
 • Tiek būvēta elektrolīnija "Kurzemes loks" un projektētas jaunas 330 kV elektrolīnijas "Igaunijas - Latvijas trešais starpsavienojums" un "Rīgas TEC-2 - Rīgas HES".
 • "Kurzemes loka" projekta ietvaros tiek izbūvēta 330 kV sadalne apakšstacijā "Tume", kā arī pārbūvētas 110 kV sadalnes apakšstacijās "Tume", "Kandava" un "Dundaga".
 • Tiek paplašināta 330 kV sadalne un pārbūvēta 110 kV sadalne apakšstacijā "Aizkraukle", lai uzstādītu 330kV šunta reaktoru un autotransformatoru.
 • Pēc AS "Sadales tīkls" pasūtījuma tiek izbūvēta jauna 110 kV apakšstacija "Skrunda".
 • Tiek veikta 110 kV sadaļņu pārbūve apakšstacijā "Bolderāja II" (ieskaitot jauna transformatora Nr.3 uzstādīšanu) un apakšstacijā "Viskaļi".
 • Tiek veikta 330 kV sadalnes pārbūve apakšstacijā "Daugavpils".
 • 330/110 kV līnijās tiek mainīti balsti, kā arī tiek veikti citi ieguldījumi elektroenerģijas pārvades sistēmas darbspēju uzlabošanai un klientu elektroapgādes drošuma paaugstināšanai.
+2017. gads
 • Turpināta projekta "Kurzemes loks" īstenošana: pabeigti būvdarbi līnijas posmos Dundaga – Valdemārpils, Valdemārpils – Talsi un Kandava – Tume, šie posmi ieslēgti darbā. Pabeigti 110kV sadalņu pārbūves darbi apakšstacijās "Priedaine" un "Valdemārpils" un uzsākti 110kV sadaļņu pārbūves darbi apakšstacijās "Dundaga", "Kandava" un "Tume".
 • Saskaņā ar AS "Sadales tīkls" pieteikumiem, pabeigti jaunu 110kV apakšstaciju "Skanste" un "Koknese" ierīkošanas būvdarbi, kā arī turpināta jaunas 110kV apakšstacijas "Stīpnieki" izbūve Mārupes novadā, turpināti 110kV sadalnes pārbūves un 110kV transformatora TNr.3 uzstādīšanas darbi apakšstacijā "Bolderāja II", kā arī veikta 110kV transformatoru nomaiņa un palielināta pieslēguma atļautā slodze apakšstacijā "Lizums".
 • Turpināta 330kv sadalnes pārbūve apakšstacijā "Daugavpils", 110kV sadalnes pārbūve apakšstacijās "Ventspils", "Viskaļi" un "Aloja", uzsākta 330kV sadalnes paplašināšana (šunta reaktora un autetransformatora pievienojumi) apakšstacijā "Aizkraukle", kā arī uzsākta būvprojekta izstrāde 110kV sadalnes pārbūvei apakšstacijās "Jāņciems", "Daugavpils" un "Ķegums – 2A".
 • Ņemot vērā AS "Sadales tīkls" veiktos vidējā sprieguma sadalietaišu pārbūves darbus, veikti saistītie darbi AS "Augstsprieguma tīkls" iekārtās vairākās apakšstacijās.
+2016. gads
 • Turpināta projekta “Kurzemes loks” īstenošana: pabeigta būvdarbi caurlaides spēju palielināšanai apakšstacijās “Tukums”, “Dzintari”, “Sloka” un “Ķemeri”, uzsākta būvprojekta izstrāde 110kV sadalņu pārbūvei apakšstacijās “Priedaine” un “Valdemārpils”.
 • Saskaņā ar AS “Sadales tīkls” pieteikumiem, uzsākti jaunas 110kV apakšstacijas “Skanste” ierīkošanas būvdarbi, uzsākta būvprojektu izstrāde jaunu 110kV apakšstaciju “Koknese” un “Stīpnieki” izbūvei un 110kV sadalnes pārbūvei un 110kV transformatora TNr.3 uzstādīšanai apakšstacijā “Bolderāja II”, kā arī veikta 110kV transformatoru nomaiņa un palielināta pieslēguma atļautā slodze apakšstacijās “Ezerkrasts”, “Sigulda” un “Inčukalns”.
 • Veikta transformatoru nomaiņa apakšstacijās “Iecava” (TNr.2), “Priekule” (TNr.1), “Valka” (TNr.2), “Lauma” (TNr.2) un “Jēkabpils” (TNr.1).
 • Pabeigti 110kV kabeļu līnijas LNr.203 “Andrejsala-Hanza” nomaiņas darbi ar plastmasas izolācijas kabeļiem.
 • Turpināta apakšstacijas “Salamandra” 110kV sadalnes pārbūve.
 • Pabeigta apakšstacijas “Imanta” 110kV sadalnes pārbūve, būvprojekta izstrāde 330kV sadalnes pārbūvei apakšstacijā “Daugavpils”, releju aizsardzības un automātikas pārbūve apakšstacijās “Sigulda” un “Grīva”.
 • Uzsākta 110kV sadalnes pārbūve apakšstacijās “Ventspils”, “Viskaļi” un “Aloja”, kā arī būvprojekta izstrāde 110kV sadalnes pārbūvei un 330kV sadalnes paplašināšanai apakšstacijā “Aizkraukle”.
 • Ņemot vērā pārbūves darbus, AS “Sadales tīkls” pusē pabeigta 110kV transformatoru vidējā sprieguma kopņu tiltu pārbūve apakšstacijās “Kārsava”, “Krāslava”, “Grīziņkalns”, “Zaļā Birzs”, “Priekule”, un uzsākta pārbūve apakšstacijā “Centrālā”.
 • Izbūvēts 110kV transformatoru un autotransformatora rezerves laukums apakšstacijā “Valmiera”.
+2015. gads
 • Turpināta projekta “Kurzemes loks” realizācija – uzsākta apakšstacijas “Talsi” 110kV sadalnes pārbūve, kā arī būvprojektēšana caurlaidesspēju palielināšanai apakšstacijās “Tume”, “Tukums”, “Dzintari”, “Sloka” un “Ķemeri”. Uzsākta esošā stāvokļa fiksācijas un monitoringapasākumu veikšana Ķemeru nacionālā parka sulfīdus saturošo pazemes ūdeņu atradnes teritorijā u.c. aktivitātes.
 • Pabeigta apakšstacijas “Viskaļi” 330kV sadalnes pārbūve, kā arī 110kV apakšstacijas “Dagda” 110kV sadalnes pārbūve un apakšstacijas“Skulte” 110kV sadalnes paplašināšana.
 • Saskaņā ar AS “Sadales tīkls” pieprasījumu, palielināta pieslēguma atļautā slodze apakšstacijās “Bolderāja II” un “Salaspils" .
 • Veikta transformatoru nomaiņa apakšstacijās “Sloka”, “Ieriķi”, “Aizpute”, “Džukste” (TNr.1) un “Kūmas” (TNr.2).
 • Uzsākta 110kV kabeļu līnijas LNr.203 “Andrejsala – Hanza” nomaiņa ar plastmasas izolācijas kabeļiem.
 • Turpināta apakšstaciju “Salamandra” un “Imanta” 110kV sadaļņu pārbūve, kā arī uzsākta būvprojektēšana jaunas 110kV apakšstacijas“Skanste” ierīkošanai un 110kV apakšstaciju “Ventspils”, “Viskaļi” un “Aloja” 110kV sadaļņu pārbūvei.
 • Turpināta ietekmes uz vidi novērtēšanas procedūra Igaunijas – Latvijas trešā starpsavienojuma ierīkošanai.
+2014. gads
 • Pabeigta projekta “Kurzemes Loks” 2.posma “Grobiņa–Ventspils” jaunās 330/110kV elektropārvades līnijas izbūve.
 • Pabeigta 110kV apakšstaciju “Bolderāja I”, “Olaine” un “Gulbene” 110kV sadaļņu rekonstrukcija.
 • Saskaņā ar AS “Sadales tīkls” pieprasījumu, nomainīti 110kV transformatori apakšstacijās “Cēsis", “Vecmīlgrāvis”, “Priedaine”, “Krasts” un “Bolderāja I” (TNr.2), kā arī transformatori TNr.1 un TNr.2 apakšstacijā “Brocēni110" un transformators TNr.1 apakšstacijā “Iecava".
 • Uzsākta tehniskā projekta izstrādāšana apakšstacijas “Skulte” 110kV sadalnes paplašināšanai, kā arī 110kV kabeļu līnijas LNr.203 “Andrejsala – Hanza” nomaiņai ar plastmasas izolācijas kabeļiem.
 • Pabeigta AS “Latvenergo" ražotnes Pļaviņu HES pieslēguma pārbūve.
 • Uzsākta apakšstacijas “Viskaļi" 330kV sadalnes rekonstrukcija, kā arī apakšstaciju “Salamandra”, “Imanta” un “Dagda” 110kV sadaļņurekonstrukcija.
 • Uzsākta ietekmes uz vidi novērtēšanas procedūra Igaunijas – Latvijas trešā starpsavienojuma ierīkošanai.
+2013. gads
 • Pabeigta projekta “Kurzemes Loks” 1.posma 330 kV kabeļu līnijas “RīgasTEC1-Imanta” izbūve, noslēdzot Rīgas 330 kV elektrisko loku un ievērojami palielinot Rīgas pilsētas elektroapgādes drošumu.
 • Pabeigta apakšstacijas “Ventspils” 330 kV sadalnes izbūve un apakšstacijas “Grobiņa” 330 kV sadalnes paplašināšana.
 • Turpināta projekta “Kurzemes Loks” 2.posma “Grobiņa–Ventspils” jaunās 330/110 kV elektropārvades līnijas izbūve.
 • Pabeigta autotransformatora ATNr.1 nomaiņa apakšstacijā “Brocēni330”.
 • Pabeigta jaunas 110 kV apakšstacijas “Mežaparks” izbūve Rīgā.
 • Saskaņā ar AS “Sadales tīkls” pieprasījumu, nomainīti 110kV transformatori apakšstacijās “Madona" un “Tēraudlietuve", kā arītransformators TNr.1 apakšstacijā “Aloja" un transformators TNr.2 apakšstacijā “Jāņciems".
 • Pabeigta 330/110 kV pieslēgumu ierīkošana ražotnē RīgasTEC-2 uzstādīto ģenerējošo iekārtu pieslēgšanai apakšstacijā “RīgasTEC2".
 • Turpināta tehnisko projektu izstrādāšana apakšstaciju “Salamandra", “Dagda" un “Imanta" 110 kV sadaļņu rekonstrukcijai.
 • Turpināta AS “Latvenergo" ražotnes Pļaviņu HES pieslēguma pārbūve.
 • Uzsākta apakšstacijas “Gulbene" 110 kV sadalnes rekonstrukcijas 1.kārta un apakšstacijas “Olaine" 110 kV sadalnes rekonstrukcijas 2.kārta.
+2012. gads
 • Pabeigta 110 kV kabeļu līnijas “Milgrāvis-Bolderāja2” izbūve.
 • Pabeigta 330 kV apakšstaciju “Imanta” un “RīgasTEC1” rekonstrukcija.
 • Uzsākta projekta “Kurzemes Loks” 2.posma “Grobiņa–Ventspils” jaunās 330/110 kV elektropārvades līnijas izbūve.
 • Uzsākti apakšstacijas “Viskaļi” 330 kV sadalnes rekonstrukcijas projektēšanas darbi.
 • Uzsākti apakšstaciju “Olaine”, “Imanta”, “Gulbene” 110 kV sadaļņu rekonstrukciju projektēšanas darbi.
 • Uzsākta 110 kV apakšstacijas “Mežaparks” būvniecība.
 • Nomainīti 110 kV transformatori apakšstacijās “Dzintari”, “Ķekava”, “Smiltene” (TNr.2), “Ropaži” (TNr.2).
 • Izbūvēta 110/20 kV apakšstacija “Skulte”.
 • Izbūvēta 110/20 kV apakšstacija “Pope”.
+2011. gads
 • Pabeigta apakšstacijas “Valmiera” 110 kV sadalnes rekonstrukcija.
 • Saskaņā ar AS “Sadales tīkls” pieprasījumu, nomainīti uz lielāku jaudu 110 kV transformatori apakšstacijā “RīgasTEC2” (2 gab.), kā arī uzsāktajaunas 110/20 kV apakšstacijas “Skulte” izbūve (pabeigta tehniskā projekta izstrādāšana, iepirktas iekārtas, uzsākti būvniecības darbi).
 • Uzsākta 330 kV elektropārvades līniju savienojuma “Kurzemes loks” realizācija (izstrādāts Ietekmes uz vidi novērtējums pirmajam posmamno apakšstacijas “Dundagas” līdz apakšstacijai “Tume”, kā arī veikta trases izpēte, uzsākts ietekmes uz vidi novērtējums Kurzemes lokapēdējam etapam no Tumes līdz Rīgai, uzsākta procedūra būvniecības darbu veicēja izvēlei u.c.).
 • Uzsākta 330 kV elektropārvades līniju savienojuma “Kurzemes loks” apakšprojekta 330 kV kabeļu līnijas “RīgasTEC1 – Imanta” izbūve”realizācija (izstrādāts tehniskais projekts šīs kabeļu līnijas izbūvei, uzsākta otrās kārtas kabeļu līnijas izbūve).
 • Saskaņā ar elektroenerģijas ražotāju pieteikumiem, uzsākti AS “Latvenergo” ražotnes “RīgasTEC2” rekonstrukcijas otrajā kārtā uzstādāmoiekārtu pieslēguma ierīkošanas darbi, kā arī ierīkots vēja ģeneratoru elektrostacijas (īpašnieks SIA “Gilovigi”) pieslēgums (izbūvētapieslēguma nodrošināšanai nepieciešamā 110/20 kV apakšstacija).
 • Pabeigta divķēžu gaisvadu elektropārvades līnijas LNr.215/216 posma no apakšstacijas “RīgasTEC1” līdz šo līniju balstam Nr.6 pārbūvekabeļu izpildījumā.
+2010. gads
 • Turpināta apakšstacijas “Valmiera” 110 kV sadalnes rekonstrukcija.
 • Saskaņā ar AS “Sadales tīkls” pieprasījumu, nomainīti uz lielāku jaudu 110 kV transformatori apakšstacijās “Bišuciems” (1 gab.), “Torņakalns”(2 gab.), “Imanta” (2 gab.) un “Talsi” (1 gab.).
 • Uzsākta 330 kV elektropārvades līniju savienojuma “Kurzemes loks” realizācija (izstrādāts Ietekmes uz vidi novērtējums pirmajam posmamno apakšstacijas “Grobiņa” līdz apakšstacijai “Dundaga”, kā arī veikta trases izpēte).
 • Uzsākta 330 kV elektropārvades līniju savienojuma “Kurzemes loks” apakšprojekta 330 kV kabeļu līnijas “RīgasTEC1 – Imanta” izbūves realizācija (izstrādāts tehniskais projekts šīs kabeļu līnijas izbūves otrajai kārtai: no kabeļu līnijas 9-tās akas līdz 13-tai akai, uzsākta pirmās kārtas kabeļu līnijas izbūve: no apakšstacijas “Imanta” līdz 9-tai akai).
 • Uzsākta 330 kV elektropārvades līniju savienojuma “Kurzemes loks” apakšprojekta “LNr.219 posma pārbūve kabeļu izpildījumā” realizācija(izstrādāts tehniskais projekts šīs kabeļu līnijas izbūvei un uzsākti būvniecības darbi).
 • Uzsākta divķēžu gaisvadu elektropārvades līnijas LNr.215/216 posma no apakšstacijas “RīgasTEC1” līdz šo līniju balstam Nr.6 pārbūvekabeļu izpildījumā.
+2009. gads
 • Pabeigta esošo apakšstaciju “Liepāja” un “Grobiņa” paplašināšana, izbūvēta jauna apakšstacija “Liepājas metalurgs”, kā arī izbūvēta jauna 110 kV kabeļu līnija “Liepāja – Liepājas metalurgs”.
 • Pabeigta jaunas 110/10 kV apakšstacijas “Matīss” izbūve, AS “Sadales tīkls” pieprasītās jaudas nodrošināšanai Rīgas pilsētā.
 • Turpināta apakšstacijas “Valmiera” 330 kV un 110 kV sadalņu rekonstrukcija.
 • Saskaņā ar AS “Sadales tīkls” pieprasījumu, nomainīti uz lielāku jaudu transformatori apakšstacijā “Liepāja” (3 gab.), “Carnikava” (2 gab.), “Purvciems” (2 gab.), “Bišuciems” (1 gab.), “Bastejkalns” (2 gab.) un “Mārupe” (1 gab.).
 • Uzsākta 330 kV elektropārvades līniju savienojuma “Kurzemes loks” apakšprojekta 330 kV kabeļu līnijas “RīgasTEC1 – Imanta” izbūves realizācija (izstrādāts tehniskais projekts šīs kabeļu līnijas izbūves pirmajai kārtai: no apakšstacijas “Imanta” līdz kabeļu līnijas 9-jai akai).