Kā uzsākt elektroenerģijas tirdzniecību Latvijā?

Uzsākt elektroenerģijas tirdzniecību Latvijā var tirgus dalībnieks, kurš izpildījis šādas prasības:

spuldze_BW.jpg

Uzsākt Krievijā ražotās elektroenerģijas tirdzniecību Latvijā var tirgus dalībnieks, kurš papildus augstāk minētajām prasībām ir izpildījis šādas prasības:

  • ir paziņojis pārvades sistēmas operatoram par plāniem sākt tirdzniecību ar Krievijas elektroenerģiju un gatavību izpildīt visas formalitātes saistītas ar elektroenerģijas tirdzniecību ar Krieviju, paziņojumam jāizmanto standartforma, kas pieejama šeit: Paziņojuma vēstule elektroenerģijas tirdzniecībai ar Krieviju
  • ir noslēdzis Vienošanos par grozījumiem ar pārvades sistēmas operatoru noslēgtajā Sistēmas lietošanas līgumā, kurā ir iekļauti nepieciešamie grozījumi saistībā ar elektroenerģijas tirdzniecību ar Krieviju.

Vienošanās par grozījumiem Sistēmas lietošanas līgumā noslēdzama tikai pēc tam, kad izpildītas visas iepriekš minētās prasības elektroenerģijas tirdzniecības uzsākšanai un pārvades sistēmas operators ir saņēmis no Krievijā esoša elektroenerģijas tirgotāja, kurš ir tiesīgs veikt importa un eksporta darījumus apstiprinājumu par Tirgotāja tiesībām veikt Krievijas elektroenerģijas tirdzniecības importa un eksporta darījumus Latvijā.

 

Pieteikties līguma slēgšanai