Finanšu kalendārs

2022.gadā AS "Augstsprieguma tīkls" koncerna konsolidētie finanšu pārskati tiks publicēti šādos datumos:

Datums Pārskata veids un periods

28.02.2022

AS "Augstsprieguma tīkls" konsolidētie 2021.gada saīsinātie finanšu pārskati (nerevidēti)

30.04.2022

AS "Augstsprieguma tīkls" konsolidētais 2021.gada pārskats

31.05.2022

AS "Augstsprieguma tīkls" starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2022.gada 3 mēnešu periodu (nerevidēti)

31.08.2022

AS "Augstsprieguma tīkls" starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2022.gada 6 mēnešu periodu (nerevidēti)

30.11.2022

AS "Augstsprieguma tīkls" starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2022.gada 9 mēnešu periodu (nerevidēti)