Aktualitātes

Arhīvs
Finanšu informācija

28. aprīlī AS "Augstsprieguma tīkls" meitas sabiedrības -  vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS "Conexus Baltic Grid" (Conexus) akcionāru sapulcē ievēlēta sabiedrības padome ar izmaiņām tās līdzšinējā sastāvā. Uz trīs gadu termiņu padomes locekļu amatā apstiprināti 7 padomes locekļi.

Finanšu informācija

Latvijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) ieņēmumi 2021. gadā bija 125,79 milj. EUR (2020. gadā – 146,85 milj. EUR), bet peļņa – 54,85 milj. EUR (2020. gadā – 9,99 milj. EUR), liecina AST akcionāru pilnsapulcē apstiprinātais AST koncerna 2021. gada pārskats. Saskaņā ar akcionāru pilnsapulcē nolemto…

Finanšu informācija

Akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" valde 2022. gada 20. aprīlī pieņēmusi lēmumu sasaukt AS "Augstsprieguma tīkls" kārtējo Akcionāru sapulci 2022. gada 29. aprīlī, plkst.14:00 Latvijas Republikas Finanšu ministrijas telpās, Rīgā, Smilšu ielā 1, iekļaujot AS "Augstsprieguma tīkls" kārtējās Akcionāru sapulces darba…

Finanšu informācija

Akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" meitas sabiedrība AS  “Conexus Baltic Grid”, vienotais reģ. nr. 40203041605, juridiskā adrese: Stigu iela 14, Rīga, LV-1021 (tālāk tekstā – Sabiedrība) valde sasauc un paziņo,  Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulce notiks 2022. gada 28. aprīlī plkst. 10.00 Stigu ielā 14, Rīgā, LV-…

Finanšu informācija

Latvijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) ir publicējis neauditētos starpperiodu finanšu pārskatus par periodu, kas beidzās 2021. gada 31. decembrī.

AST ieņēmumi 2021. gada  12 mēnešos bija 126,85 milj. EUR, bet peļņa – 59,12 milj. EUR, savukārt Augstsprieguma tīkls koncerna ieņēmumi bija…

Finanšu informācija

Darbu Latvijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) padomē un Revīzijas komitejā ar 26. janvāri atstājusi padomes locekle Madara Melne. Līdz jauna padomes locekļa ievēlēšanai AST padome darbu turpinās četru padomes locekļu sastāvā. Uz vakanto neatkarīga padomes locekļa amatu Pārresoru koordinācijas…

Uzzini visu pirmais

Saņem jaunumus e-pastā
Tava e-pasta adrese