Elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības plāns

Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likumu elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoram ik gadu ir jāizstrādā un jāiesniedz apstiprināšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Regulatoram) Elektroenerģijas pārvades sistēmas 10 gadu attīstības plāns. Regulators nosaka plānā iekļaujamo informāciju, tā iesniegšanas kārtību, apstiprina to un uzrauga tā izpildi. Pārvades sistēmas attīstības plāna izvērtēšanu un apstiprināšanu Regulators veic no 2012. gada, katru gadu izvērtējot AST izstrādāto attīstības plānu nākamajam 10 gadu periodam.

Elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības plāns no 2020. līdz 2029. gadam apstiprināts ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2019. gada 19. septembra lēmumu Nr. 149.