Pārvades pakalpojumu tarifs

Ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 26.11.2020. lēmumu Nr.153 ''Par akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifiem'' apstiprināti elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu diferencētie tarifi, nosakot to spēkā stāšanos no 2021.gada 1.janvāra. Visi tarifi uzrādīti bez PVN.

Tarifs

Kā veidojas gala cena?
Pārvades maksa citās valstīs
Kā mainās tarifa metodika
Tarifs stājas spēkā
Kas ir pārvade?

Pārvades sistēmas pakalpojumu tarifi lietotājiem, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110 kV līnijas

Pārvades sistēmas pakalpojumu diferencētie tarifi Mērvienība Tarifs
Elektroenerģijas pārvadīšanas tarifs EUR/kWh 0,00174
Maksa par pārvades jaudas uzturēšanu* EUR/kW/gadā** 9,046

Pārvades sistēmas pakalpojumu tarifi lietotājiem, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110 kV kopnēs

Pārvades sistēmas pakalpojumu diferencētie tarifi Mērvienība Tarifs
Elektroenerģijas pārvadīšanas tarifs EUR/kWh 0,00200
Tarifs par pārvades jaudas uzturēšanu EUR/kW/gadā** 10,068

Pārvades sistēmas pakalpojumu tarifi lietotājiem, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110/6-20 kV transformatora 6-20 kV pusē

Pārvades sistēmas pakalpojumu diferencētie tarifi Mērvienība Tarifs
Elektroenerģijas pārvadīšanas tarifs EUR/kWh 0,00230
Tarifs par pārvades jaudas uzturēšanu EUR/kW/gadā** 11,013

Elektroenerģijas ražotāju tarifs

Pārvades sistēmas pakalpojumu diferencētie tarifi Mērvienība Tarifs
Jaudas maksa elektroenerģijas ražotājiem*** EUR/kW/gadā 0,90846

* maksu par pārvades jaudas uzturēšanu nosaka atbilstoši 110/20-10-06 kV transformatoru jaudai;
** transformatora jauda (kW) atbilst tā tehniskajā dokumentācijā uzrādītajai nominālai jaudai kilovoltampēros (KVA);
*** maksu elektroenerģijas ražotājiem nosaka atbilstoši uzstādītajai elektroenerģijas ražošanas jaudai.


Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra noteikumiem Nr.50 „Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” 65.9.p maksa par reaktīvo enerģiju, ja tgφ ir lielāks par 0.4 (cosφ ir mazāks par 0.929), ir 0.004 EUR/kVArh, un saskaņā ar 67.p. maksa par PSO tīklā nodoto reaktīvo enerģiju ir 0.013 EUR/kVArh.