Iepirkumu procedūras

Iepirkumu arhīvs
ID Paredzētā līguma priekšmets Iepirkuma tips Dokumentu iesniegšanas termiņš Statuss
AST2022/121 Darba apģērbu un darba tekstilmateriālu mazgāšanas, tīrīšanas un labošanas pakalpojumu sniegšana Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2022/29 Divu 115/21 kV 16 MVA transformatoru piegāde apakšstacijai "Kuldīga" Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2022/111 Kabeļu kanālu vāku iegāde un piegāde Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2022/108 Vibrāciju datu savācējs un analizatora iegāde II' Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2022/107 Rezerves laukuma un nojumes izbūve a/st. Nr.10 "Salaspils" teritorijā Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2022/106 Ekspertīzes veikšana un slēdziena saņemšana par trases paplašināšanas darbu iespējamo ietekmi uz vidi Ķemeru Nacionālā parka teritorijā III Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2022/102 110/330 kV GL trašu tīrīšanai nepieciešamo frēzes PT-300 FAE mulčēšanas iekārtas zobu, skrūvju, uzgriežņu un paplākšņu iegāde II Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2022/98 Transporta līdzekļu uzturēšanas pakalpojumu iegāde
Atbildes uz jautājumiem
Atklāts konkurss Aktīvs
AST2022/84-ES ''Videosienas iegāde dispečercentra aprīkošanai II Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2022/103 Elektroinstalācijas kabeļu piegāde Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2022/93 Apakšstacijas Nr.230 "Līksna" 110 kV transformatora pievienojuma 20 kV kopņu tilta pārbūve Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2022/97 Apakšstaciju "Bauska", "Venta", "Dzintari", "Grīziņkalns" 110kV releju aizsardzības automātikas un dispečervadības sistēmas pārbūve
Atbildes uz jautājumiem/grozījumi
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Aktīvs
AST2022/90-ES Elektroenerģiju uzkrājošo bateriju sistēmu (BESS) iekārtu piegāde un uzstādīšana
Pieteikumu iesniegšanas pagarinājums
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Aktīvs
AST2022/99 Ēkas Nr.33 gala sienu siltināšanu un fasādes atjaunošanu Dārzciema ielā 86, Rīgā Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2022/70 Personālpacēlāja uz transporta līdzekļa bāzes ar paaugstinātu caurgājamību iegāde 2023.gadā
Atbilde uz pretendenta jautājumu
Atklāts konkurss Noslēdzies
AST2022/86 110 kV gaisvadu līnijas LNr.630 demontāža Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2022/91 Vibrāciju datu savācējs un analizatora iegāde Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2022/60 Mobilo sakaru iekārtu nodrošinājums
Atbildes uz pretendenta jautājumiem un grozījums
Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2022/94 Kāju un pēdu aizsardzības līdzekļu piegāde Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2022/77 330 kV gaisvadu līnijas LNr.322 Viskaļi (Jelgava) - Brocēni balstu nomaiņa
Atbildes uz jautājumiem
Atbildes uz jautājumiem
Atbildes uz jautājumiem
Atbildes uz jautājumiem
Atbildes uz jautājumiem
Atbildes uz jautājumiem
Atklāts konkurss
Pagarināts termiņš
Aktīvs
AST2022/87 AS "Augstsprieguma tīkls" darbinieku darījumu braucienu apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana
Atbildes uz pretendenta jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2022/85 110kV kombinēto mērmaiņu un 110kV spriegummaiņu iegāde
Atbilde uz jautājumu
Atbildes uz jautājumiem
Atbildes uz jautājumiem
Atbilde uz jautājumu
Atklāts konkurss
Pagarināts termiņš
Noslēdzies
AST2022/80 Helikopteru pakalpojumu nodrošināšana elektropārvades līniju apsekošanai II Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2022/79 Ekspertīzes veikšana un slēdziena saņemšanu par trases paplašināšanas darbu iespējamo ietekmi uz vidi Ķemeru Nacionālā parka teritorijā II Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2022/75 110/330 kV GL ekspluatācijas remontdarbiem un avārijas rezerves papildināšanai nepieciešamo materiālu iegāde II Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2022/59 Mobilo sakaru pakalpojumu nodrošinājums
Atbildes uz pretendenta jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2022/83 Rezerves laukuma un nojumes izbūve a/st. Nr.10 "Salaspils" teritorijā Atklāta sarunu procedūra Pārtraukts
AST2022/46 330 kV gaisvadu līnijas LNr.312 Aizkraukle - Krustpils balstu maiņa
Atbildes uz jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2022/42 Apakšstacijas Nr.164 "Kuldīga" 110 kV sadales ietaises pārbūve un transformatoru nomaiņa
Atbildes uz jautājumiem
Atbildes uz jautājumiem
Atbilde uz jautājumu
Atbildes uz jautājumiem
Atbildes uz jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Aktīvs
AST2022/71 Apakšstacijas Nr.151 "Tume" 110kV sadalnes paplašināšana
Vēstule
Atbildes uz jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Aktīvs
AST2022/51 Apakšstacijas "Ugāle" 110 kV sadalnes ietaises pārbūve
Atbildes uz jautājumiem
Atbildes uz jautājumu
Atbildes uz jautājumiem
Atbilde uz jautājumiem
Atbilde
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Noslēdzies
AST2022/45-ES Konsultācijas nodrošināšana un FIDIC būvuzraudzības veikšana būvobjektam "AS "Augstsprieguma tīkls" administratīvo ēku kompleksa un ražošanas bāzes teritorijas pārbūve Dārzciema ielā 86, Rīgā"
Atbilde uz jautājumu
Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2022/35-ES Apakšstacijas "Rēzekne" 110 kV sadalnes pārbūve
Atbildes uz jautājumiem
Atbildes uz jautājumiem
Atbildes uz jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Vērtēšanā
AST2022/56 Videosienas iegāde dispečercentra aprīkošanai Atklāta sarunu procedūra Pārtraukts
AST2022/53 330/110kV gaisvadu līniju negabarītu novēršana
Atbildes uz pretendenta jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2022/9-ES Būvprojekta "Apakšstacijas "Grobiņa" 330kV sadalietaises pārbūve" ekspertīzes veikšana Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2022/41 Šūta darba aizsargapģērba pirkums un piegāde Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2022/38 Ekspertīzes veikšanu un slēdziena saņemšanu par trases paplašināšanas darbu iespējamo ietekmi uz vidi Ķemeru Nacionālā parka teritorijā Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2022/31 110 kV transformatora TNr.2 uzstādīšana apakšstacijā "Valdemārpils"
Atbildes uz pretendenta jautājumiem
Atbildes uz pretendenta jautājumiem
Atbildes uz pretendenta jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Vērtēšanā
AST2022/37 Helikopteru pakalpojumu nodrošināšana elektropārvades līniju apsekošanai Atklāta sarunu procedūra Pārtraukts
AST2022/20-ES Divu 40 MVA transformatoru piegāde apakšstacijai "Rēzekne" Atklāta sarunu procedūra Aktīvs

Iepirkumu procedūras

Iepirkumu arhīvs
ID
AST2022/121
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2022/29
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2022/111
Paredzētā līguma priekšmets: Kabeļu kanālu vāku iegāde un piegāde
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2022/108
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2022/107
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2022/102
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2022/106
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2022/98
Iepirkuma tips
Atklāts konkurss
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2022/84-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2022/103
Paredzētā līguma priekšmets: Elektroinstalācijas kabeļu piegāde
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2022/97
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
Pagarināts termiņš
ID
AST2022/93
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2022/90-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
Pagarināts termiņš
ID
AST2022/99
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2022/70
Iepirkuma tips
Atklāts konkurss
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2022/86
Paredzētā līguma priekšmets: 110 kV gaisvadu līnijas LNr.630 demontāža
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2022/60
Paredzētā līguma priekšmets: Mobilo sakaru iekārtu nodrošinājums
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2022/91
Paredzētā līguma priekšmets: Vibrāciju datu savācējs un analizatora iegāde
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2022/94
Paredzētā līguma priekšmets: Kāju un pēdu aizsardzības līdzekļu piegāde
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2022/77
Iepirkuma tips
Atklāts konkurss
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
Pagarināts termiņš
ID
AST2022/87
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2022/85
Iepirkuma tips
Atklāts konkurss
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
Pagarināts termiņš
ID
AST2022/80
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2022/75
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2022/79
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2022/59
Paredzētā līguma priekšmets: Mobilo sakaru pakalpojumu nodrošinājums
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2022/83
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Pārtraukts
ID
AST2022/46
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2022/42
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
Pagarināts termiņš
ID
AST2022/71
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
Pagarināts termiņš
ID
AST2022/51
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
Pagarināts termiņš
ID
AST2022/45-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2022/35-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
Pagarināts termiņš
ID
AST2022/53
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2022/56
Paredzētā līguma priekšmets: Videosienas iegāde dispečercentra aprīkošanai
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Pārtraukts
ID
AST2022/9-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2022/41
Paredzētā līguma priekšmets: Šūta darba aizsargapģērba pirkums un piegāde
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2022/38
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2022/31
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
Pagarināts termiņš
ID
AST2022/37
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Pārtraukts
ID
AST2022/20-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs