Iepirkumu procedūras

Iepirkumu arhīvs
ID Paredzētā līguma priekšmets Iepirkuma tips Dokumentu iesniegšanas termiņš Statuss
AST2020/87 Apakšstacijas "RAF" vadības ēkas jumta seguma nomaiņa un nesošo konstrukciju pastiprināšana Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2020/82 330 kV kabeļu līnijas LNr.508L Imanta - TEC-2 avārijas seku likvidēšanas darbi Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2020/75 Elektroenerģijas komercuzskaites sakārtošanas darbu veikšana apakšstacijās Nr.29 "Daugava" un Nr.113 "Sarkandaugava" Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2020/88 Kravas furgonu (ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām) transportlīdzekļu iegāde Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2020/86 Kopējās Baltijas balansēšanas IT sistēmas adaptīvās uzturēšanas pakalpojuma iegāde Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2020/85 Baltijas pārredzamības informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un uzturēšana Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2020/12-ES 330 kV elektropārvades līniju Valmiera – Tartu un Valmiera – Tsirguliina pārbūve Latvijas teritorijā Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2020/80 110 kV transformatoru TNr.1 un TNr.2 nomaiņa apakšstacijā "TEC-1" Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2020/73 Transporta līdzekļu uzturēšanas pakalpojumu iegāde Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2020/69 110 kV iekārtu piegāde apakšstacijai "Vairogs"
Atbilde uz jautājumu
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Aktīvs
AST2020/42 Būves informācijas modelēšanas (BIM) koordinatora pakalpojuma veikšana būvprojekta "AS "Augstsprieguma tīkls" administratīvo ēku kompleksa un ražošanas bāzes teritorijas pārbūve Dārzciema ielā 86, Rīgā" izstrādes ietvaros Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2020/66 110/10.5/10.5 kV 40/20-20 MVA transformatora piegāde apakšstacijai "Iļģuciems""
Grozījumi tehniskajās specifikācijās
Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2020/77 Pakalpojumu nodrošināšana Baltijas pārvades sistēmas operatoru dispečeru semināra sesijai par frekvences kontroli Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2020/61 A/st. Nr.71 "Smiltene", a/st. Nr.72 "Salacgrīva", a/st. Nr.74 "Jāņaparks", a/st. Nr.83 "Alūksne", a/st. Nr.84 "Jaunpiebalga", a/st. Nr.89 "Madona", a/st. Nr.92 "Malta" un a/st. Nr.99 "Zilupe" vadības ēkas logu un durvju nomaiņa, a/st. Nr.10 Salaspils" gar Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2020/76 Gaisvadu līniju apsekošana, veicot lāzerskenēšanu un termovīziju Latvijas Republikas teritorijā
Atbildes uz jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2020/43 AS "Augstsprieguma tīkls" administratīvo ēku kompleksa un ražošanas bāzes teritorijas pārbūves Dārzciema ielā 86, Rīgā, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
Atbilde uz jautājumu
Atbilde uz jautājumu
Atbildes uz jautājumiem
Atbilde uz jautājumu
Atbildes uz jautājumiem
Atbilde uz jautājumu
Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2020/52 Darbinieku veselības apdrošināšana Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2020/68 AS "Augstsprieguma tīkls" objektu tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2020/64 Metāla profilu un izstrādājumu piegāde
Atbilde uz jautājumu
Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2020/60 Projektēšanas, celtniecības un montāžas darbi apakšstacijās "TEC-2" un "Gajoks" 110 kV transformatoru nomaiņai
Atbilde uz jautājumu
Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2020/59 Apakšstacijas "Salaspils" 330kV releju aizsardzības automātikas un dispečervadības sistēmas pārbūve
Pievienota vēstule
Atbilde uz jautājumiem
Atbilde uz jautājumiem
Atbilde uz jautājumu
Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2020/45 110 kV gaisvadu līniju negabarītu novēršana 2020. gadā Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2020/51 Šūtā darba aizsargapģērba piegāde
Atbilde uz jautājumu
Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2020/8 110 kV transformatoru piegāde apakšstacijām "Grīva" un "Krustpils" Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2020/46 Celtniecības un montāžas darbu veikšana apakšstacijā "Mīlgrāvis"
Atbildes uz jautājumiem
Atbildes uz jautājumiem
Atbildes uz jautājumiem
Atbildes uz jautājumiem
Atbilde uz jautājumu
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Vērtēšanā
AST2020/36 Gaisa kondicionieru piegāde un uzstādīšana Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2020/30 Dažādi ēku atjaunošanas un remonta darbi Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2020/39 330 kV gaisvadu līnijas LNr.324 Grobiņa - Klaipēda zibensaizsardzības troses nomaiņa Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2020/16 Kondicionieru apkope un remonts
Informācija par piedāvājumu iesniegšanas kārtību
Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2020/40 Taksometru pakalpojumu nodrošināšana
Informācija par piedāvājumu iesniegšanas kārtību
Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2020/28 AS "Augstsprieguma tīkls" objektu apsardzes pakalpojumu nodrošināšana
Informācija par piedāvājumu iesniegšanas kārtību
Atbildes uz pretendenta jautājumiem
Atbilde uz pretendenta jautājumu
Atbilde uz pretendenta jautājumu
Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2020/26 Pasūtītāja informācijas prasību izstrāde projektēšanas uzdevumam par AS "Augstsprieguma tīkls" administratīvo ēku kompleksa un ražošanas bāzes teritorijas pārbūvi Dārzciema ielā 86, Rīgā
Pievienota atbilde uz jautājumu
Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2020/27 Helikopteru pakalpojumu nodrošināšana elektropārvades līniju apsekošanai Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2020/23 330/110 kV elektropārvades līniju trašu attīrīšana no apauguma 2020. gadā Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2020/32 Izcelsmes apliecinājumu reģistra informācijas sistēmas ieviešana un uzturēšana
Atbilde uz jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2020/13 Apkures sistēmas nomaiņa Grobiņas iecirkņa Līniju dienesta ēkai "Āres", Grobiņas novadā
Informācija par piedāvājumu iesniegšanas kārtību
Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2020/9 330 kV gaisvadu līnijas LNr.315 Salaspils - Aizkraukle balstu maiņa Atklāta sarunu procedūra Aktīvs

Iepirkumu procedūras

Iepirkumu arhīvs
ID
AST2020/87
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2020/75
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2020/82
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2020/88
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2020/86
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2020/85
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2020/12-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2020/80
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2020/69
Paredzētā līguma priekšmets: 110 kV iekārtu piegāde apakšstacijai "Vairogs"
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
Pagarināts termiņš
ID
AST2020/73
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2020/77
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2020/66
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2020/76
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2020/43
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2020/52
Paredzētā līguma priekšmets: Darbinieku veselības apdrošināšana
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2020/68
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2020/64
Paredzētā līguma priekšmets: Metāla profilu un izstrādājumu piegāde
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2020/59
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2020/60
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2020/45
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2020/51
Paredzētā līguma priekšmets: Šūtā darba aizsargapģērba piegāde
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2020/46
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
Pagarināts termiņš
ID
AST2020/8
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2020/30
Paredzētā līguma priekšmets: Dažādi ēku atjaunošanas un remonta darbi
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2020/36
Paredzētā līguma priekšmets: Gaisa kondicionieru piegāde un uzstādīšana
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2020/39
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2020/16
Paredzētā līguma priekšmets: Kondicionieru apkope un remonts
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2020/40
Paredzētā līguma priekšmets: Taksometru pakalpojumu nodrošināšana
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2020/28
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2020/27
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2020/26
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2020/32
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2020/23
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2020/13
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2020/9
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs