Iepirkumu procedūras

Iepirkumu arhīvs
ID Paredzētā līguma priekšmets Iepirkuma tips Dokumentu iesniegšanas termiņš Statuss
AST2022/41 Šūta darba aizsargapģērba pirkums un piegāde Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2022/38 Ekspertīzes veikšanu un slēdziena saņemšanu par trases paplašināšanas darbu iespējamo ietekmi uz vidi Ķemeru Nacionālā parka teritorijā Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2022/31 110 kV transformatora TNr.2 uzstādīšana apakšstacijā "Valdemārpils"
Atbildes uz pretendenta jautājumiem
Atbildes uz pretendenta jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Aktīvs
AST2022/37 Helikopteru pakalpojumu nodrošināšana elektropārvades līniju apsekošanai Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2022/20-ES Divu 40 MVA transformatoru piegāde apakšstacijai "Rēzekne" Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2022/30 Apakšstacijas Nr.85 "Lizums" 110 kV transformatora pievienojumu 20 kV kopņu tiltu pārbūve
Atbildes uz jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2022/23 "110 kV elektroiekārtu piegāde apakšstacijai "Carnikava"" Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2022/17-ES Elektroenerģiju uzkrājošo bateriju sistēmu (BESS) iekārtu piegāde un uzstādīšana
Atbilde uz jautājumu
Atbilde uz jautājumu
Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2022/44-ES FIDIC inženiera pienākumu un būvuzraudzības veikšana būvobjektam "330 kV elektropārvades līniju Valmiera-Tartu un Valmiera-Tsirguliina pārbūve Latvijas teritorijā" Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2022/11 330/110kV gaisvadu līniju remontu darbi 2022. gadā
Atbildes uz jautājumiem
Grozījumi nolikumā
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Aktīvs
AST2022/1 110 kV gaisvadu līniju balstu maiņa 2022.gadā
Grozījumi nolikumā
Atbilde uz jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Aktīvs
AST2022/25-ES Starpvalstu komercuzskaišu sakārtošana
Atbildes uz jautājumiem
Atbildes uz jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Aktīvs
AST2022/8 110 kV transformatora piegāde apakšstacijai "Alūksne"
Grozījumi nolikumā
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Aktīvs
AST2022/19 110 kV transformatora piegāde apakšstacijai "Valdemārpils"
Grozījumi nolikumā
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Aktīvs
AST2022/18 Personālpacēlāja uz transporta līdzekļa bāzes ar paaugstinātu caurgājamību iegāde Atklāts konkurss Pārtraukts
AST2022/7 110 kV transformatora piegāde apakšstacijai "Bauska"
Atbildes uz jautājumiem
Grozījumi nolikumā
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Aktīvs
AST2022/14 Taksometru pakalpojumu nodrošināšana Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2022/16 Vadības ēkas un sporta kompleksa telpu remonts Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2022/15-ES Inženierizpētes darbu veikšana elektroenerģiju uzkrājošo bateriju uzstādīšanas vietās Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2022/4-ES FIDIC inženiera pienākumu un būvuzraudzības veikšanu būvobjektiem "Sinhrono kompensatoru staciju "Ventspils", "Līksna", "Grobiņa" izbūve" Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2022/13 110/330 kV GL ekspluatācijas remontdarbiem un avārijas rezerves papildināšanai nepieciešamo materiālu iegāde Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2022/2 110kV transformatoru TNr.1 un TNr.2 nomaiņa apakšstacijā Nr.31 "Grīva" Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2021/149 Būves ekspertīze un būvprojekta "Rezerves dispečervadības un datu centrs" ekspertīze
Atbilde uz jautājumu
Atbilde uz jautājumu
Atbilde uz jautājumu
Atbildes uz jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2021/151-ES FIDIC inženiera pienākumu un būvuzraudzības veikšana būvobjektam "Apakšstacijas "Grobiņa" 330 kV sadalietaises pārbūve" Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2021/153-ES FIDIC inženiera pienākumu un būvuzraudzības veikšana būvobjektam "330 kV elektropārvades līniju Valmiera-Tartu un Valmiera-Tsirguliina pārbūve Latvijas teritorijā" Atklāta sarunu procedūra Pārtraukts
AST2021/152 FIDIC inženiera pienākumu un būvuzraudzības veikšana būvobjektam "Apakšstacijas "Krustpils" 110 kV sadalietaises pārbūve un transformatora nomaiņa"
Atbilde uz jautājumu
Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2021/145 330/110 kV gaisvadu līniju trašu attīrīšana no apauguma 2022. gadā Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies

Iepirkumu procedūras

Iepirkumu arhīvs
ID
AST2022/41
Paredzētā līguma priekšmets: Šūta darba aizsargapģērba pirkums un piegāde
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2022/38
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2022/31
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
Pagarināts termiņš
ID
AST2022/37
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2022/20-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2022/30
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2022/23
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2022/17-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2022/44-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2022/11
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
Pagarināts termiņš
ID
AST2022/1
Paredzētā līguma priekšmets: 110 kV gaisvadu līniju balstu maiņa 2022.gadā
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
Pagarināts termiņš
ID
AST2022/25-ES
Paredzētā līguma priekšmets: Starpvalstu komercuzskaišu sakārtošana
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
Pagarināts termiņš
ID
AST2022/19
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
Pagarināts termiņš
ID
AST2022/8
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
Pagarināts termiņš
ID
AST2022/18
Iepirkuma tips
Atklāts konkurss
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Pārtraukts
ID
AST2022/7
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
Pagarināts termiņš
ID
AST2022/14
Paredzētā līguma priekšmets: Taksometru pakalpojumu nodrošināšana
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2022/16
Paredzētā līguma priekšmets: Vadības ēkas un sporta kompleksa telpu remonts
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2022/15-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2022/4-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2022/13
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2022/2
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2021/149
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2021/151-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2021/153-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Pārtraukts
ID
AST2021/145
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2021/152
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies