Iepirkumu procedūras

Iepirkumu arhīvs
ID Paredzētā līguma priekšmets Iepirkuma tips Dokumentu iesniegšanas termiņš Statuss
AST2020/124 115/21 kV 25/25 MVA transformatora piegāde apakšstacijai "Salaspils" Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2020/111 Apakšstacijas "Vairogs" 110 kV āra sadalietaises pārbūves būvprojekta izstrāde Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2020/131-ES Apakšstacijas "Ventspils" 330 kV sadalietaises pārbūve Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2020/137 Apakšstacijas Nr.140 "Bišuciems" 330kV autotransformatoru ATNr.1 un ATNr.2 nomaiņa
Par objekta apskati
Grozījumi nolikumā
Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2020/127 Apkures, ventilācijas un kondicionēšanas automātikas izbūvi a/st. Nr.84 "Jaunpiebalga" Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2020/97 Balansa vadības informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana
Atbildes uz kandidāta jautājumiem
Atbildes uz kandidāta jautājumiem
Atbilde uz kandidāta jautājumu
Atbildes uz kandidāta jautājumiem
Atbildes uz kandidāta jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Vērtēšanā
AST2020/114 Dzerama ūdens iegāde Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2020/49-ES Sistēmas inerces iekārtu piegāde un uzstādīšana Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Aktīvs
AST2020/110 110 kV transformatoru TNr.1 un TNr.2 nomaiņa a/st. Nr.41 "Olaine" Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2020/115 Speciālās tehnikas nomas pakalpojuma iegāde Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2020/109 Apakšstacijas "Šķirotava" 110 kV āra sadales ietaises pārbūve un transformatoru TNr.1 un TNr.2 nomaiņa
Atbilde uz jautājumu
Grozījumi nolikumā
Atbildes uz jautājumiem/grozījumi
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Noslēdzies
AST2020/104 110 kV transformatora TNr.2 nomaiņa apakšstacijā "Dagda"
Grozījumi nolikumā
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Noslēdzies
AST2020/107 Darba aizsargapģērbu, darba apģērbu un darba tekstilmateriālu mazgāšanas, tīrīšanas un labošanas pakalpojumu sniegšana Atklāta sarunu procedūra Pārtraukts
AST2020/105 Celtniecības un montāžas darbu veikšana apakšstacijā "Viļaka"
Atbilde uz jautājumiem
Atbilde uz jautājumiem
Atbilde uz jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Vērtēšanā
AST2017/72 330 kV elektroiekārtu piegāde apakšstacijai "Krustpils" Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2020/91 Apakšstacijas "Valka" konstrukciju pastiprināšana, iekštelpu kosmētiskais remonts Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2020/92 Speciālās tehnikas nomas pakalpojuma iegāde Atklāta sarunu procedūra Pārtraukts
AST2020/98 Darbarīku un elektroinstrumentu piegāde Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies

Paziņojumi

Plkst.13:52 ir atjaunots 110 kV spriegums apakšstacijā Nr. 22 "Nereta", kas varēja ietekmēt elektroapgādi Neretā un Neretas novadā.

Iepirkumu procedūras

Iepirkumu arhīvs
ID
AST2020/124
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2020/111
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2020/131-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2020/137
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2020/127
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2020/97
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
Pagarināts termiņš
ID
AST2020/114
Paredzētā līguma priekšmets: Dzerama ūdens iegāde
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2020/49-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
Pagarināts termiņš
ID
AST2020/110
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2020/109
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
Pagarināts termiņš
ID
AST2020/115
Paredzētā līguma priekšmets: Speciālās tehnikas nomas pakalpojuma iegāde
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2020/104
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
Pagarināts termiņš
ID
AST2020/107
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Pārtraukts
ID
AST2020/105
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
Pagarināts termiņš
ID
AST2017/72
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2020/91
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2020/98
Paredzētā līguma priekšmets: Darbarīku un elektroinstrumentu piegāde
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2020/92
Paredzētā līguma priekšmets: Speciālās tehnikas nomas pakalpojuma iegāde
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Pārtraukts