Pārredzamības platforma

ENTSO-E Datu pārredzamības platforma https://transparency.entsoe.eu ir centralizēta datu un informācijas savākšanas un publicēšanas vietne par elektroenerģijas ražošanu, pārvadi un slodzi Eiropas tirgum.

Kas ir ENTSO-E Datu pārredzamības platforma?
Pārredzamība ir atvērtā un konkurētspējīga Eiropas iekšējā enerģijas tirgus galvenais elements; sniedzot bezmaksas un vienlīdzīgu pieeju datiem un informācijai visiem tirgus dalībniekiem. ENTSO-E Datu Pārredzamības Platforma ir centrālā vieta Eiropas vairumtirdzniecības tirgus fundamentālo datu savākšanai un publicēšanai.

Kaut arī daudzi tirgus dalībnieki jau bija publicējuši datus, tā nebija saskaņota rīcība starp visām Dalībvalstīm. Tika pieņemta Regula (ES) Nr.543/2013 par datu iesniegšanu un publicēšanu elektroenerģijas tirgos, lai nodrošinātu, ka saskaņoti Eiropas dati būtu pieejami visiem.

Eiropas elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru tīklam (The European Network of Transmission System Operators for Electricity - ENTSO-E) tika uzdots par pienākumu izveidot un vadīt platformu, kas tika palaista 2015.gada 5.janvārī.

Kādi dati ir platformā?
Jaunie dati tiek nepārtraukti ievadīti ENTSO-E Datu Pārredzamības Platformā kopš 2015. gada sākuma. Funkcionējot pilnā apjomā, platforma atspoguļos ap 6 miljoniem atsevišķu datu vērtību, kas būs sakārtotas sešās galvenajās kategorijās. Atkarībā no datu vienības, publikācijas intervāls var svārstīties no 15 minūtēm līdz pat gadam.

  • Slodze: enerģijas apjoms, kas tiek patērēts sistēmā.
  • Ģenerācija: saražotās elektroenerģijas apjoms no atjaunojamiem resursiem, ogļu, gāzes, atomstacijām, utt…
  • Pārvade: elektroenerģijas apjoms, kas tiek pārvadīts pāri robežām Eiropā.
  • Regulēšana: izmantotās elektroenerģijas apjoms lai sabalansētu starpību starp ģenerāciju un patēriņu.
  • Atslēgumi: elektroenerģijas ģenerācijas, pārvades un patēriņa vienību plānotā un neplānotā nepieejamība.
  • Sastrēgumu vadība: informācija par veiktajām darbībām Eiropas tīkla pārslogoto daļu atslodzei.

No kurienes nāk dati?
Dati tiek vākti no Eiropas enerģētikas sektora, kas ir zināms kā primārie datu īpašnieki. Tie iekļauj ģenerējošās kompānijas, elektroenerģijas biržas, pārvades sistēmas caurlaides spēju piešķiršanas iestādes, pārvades sistēmas operatorus, tirgus regulēšanas operatorus, sadales sistēmu operatorus, un lielus patērētājus. Pēc tam dati tiek nogādāti publicēšanai uz ENTSO-E Datu Pārredzamības Platformu caur datu sniedzējiem, kuri konfigurē un apkopo.

Datu plūsma

Vairāk informācijas par ENTSO-E

ENTSO-E preses relīze (angļu valodā) par Datu pārredzamības platformu pieejama šeit.

Šobrīd informācijas publicēšana tiek nodrošināta arī saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 714/2009 5.apakšpunktu par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā:

  • PSO publicē visus ar pieeju tīklam saistītos datus tai skaitā ziņojumus par to pārslodzēm un to likvidēšanā izmantojamās metodes un plānus pārslodzes turpmākai vadībai.
  • PSO publicē vispārēju apskatu par pārslodzes vadības metodēm, kuras pielieto lai elektroenerģijas tirgū pilnīgāk izmantotu pieejamās jaudas, un vispārēju shēmu starpsavienojumu caurlaides spēju aprēķiniem dažādiem laika posmiem. Šo shēmu apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija SPRK.
  • PSO apraksta pārslodzes vadības un caurlaides spēju piešķiršanas procedūras, kuras izmanto caurlaides spēju pieprasījumos, piedāvātos produktus, PSO un caurlaides spēju saņēmušās puses pienākumus un tiesības.
  • PSO publicē energosistēmu drošuma un plānošanas ekspluatācijas standartus. Arī šo dokumentu pārskata valsts regulatīvās iestādes.